Mondo International Academy - Vzdelávanie bez hraníc

MONDO INTERNATIONAL ACADEMY - Vzdelávanie bez hraníc

Mondo International Academy bola založená predovšetkým s cieľom vytvoriť niečo nové, so zameraním na flexibilné štúdium, v ktorom každý študent bude mať možnosť prispôsobiť si študijný plán podľa svojich pracovných povinností. Prikláňame sa k individualite jednotlivca čím ponechávame všetku voľnosť názoromzáujmu ako aj kritike. Pre študentov vyberáme len to najnovšie z dostupných informácií. Snahou každého lektora na Mondo International Academy je, posúvať hranice vedomosti tak, aby sa študenti naučili pozerať  aj za “roh ulice”.

Mondo International Academy je medzinárodnou akadémiou prepojenou s medzinárodnými inštitúciami a Univerzitami.  Ponúkame programy postgraduálných študií a kvalitné na prax orientované kurzy individuálnych špecializácii. Pri výučbe sa využíva kreatívny a inovatívny spôsob štúdia podporujúci osobný rozvoj a podnikateľské myslenie študentov. Sme otvorení novým názorom, netradičným nápadom a inovatívnemu mysleniu študentov. Podporujeme študentov k logickému úsudku a k inovatívnym riešeniam, ktoré rozvíjajú kreativitu a invenčnosť v rôznych oblastiach. Snažíme sa vytvárať inovačné prostredie a ponúkať štúdium, ktoré nebude založené na zaužívaných spôsoboch výuky teórieale kladieme dôraz na aplikáciu a pochopenie v praxi

FAKTY NAŠA PONUKA
Jazyk: slovenčina, nemčina, angličtina, maďarčina a iné. Online štúdium
ECTS: každé z programov 60 kreditov. Ponúkané profesijné tituly: MBA, LLM, MPH.
Diplom v anglickom jazyku Online testy a skúšky, ktoré je možné vykonať odkiaľkoľvek.
Trvanie: Semestrálny systém Individuálny MENTORING.
Začiatok štúdia: Každý rok v októbri a v marci. Štúdium je akreditované.

Zmeny, ktoré nás posúvajú vpred

Od januára 2021 Mondo International Academy sa stalo držiteľom vlastnej akreditácie odWCI – World Certification Institute.

Vážime si každého, kto prispeje k inováciám a takto prispeje k nášmu spoločnému úspechu. Maximálne si vážime akademickú slobodu, kolegialitu a otvorenú diskusiu. Ak nesúhlasíme, nezavrhneme nápady a ani nepodceňujeme odborné znalosti.
Úcta
Naša stratégia je jednoduchá: vytvoriť miesto, kde prevláda prax nad teóriou a kde študenti využijú svoj plný potenciál. Vítame každého, kto má záujem stať sa súčasťou našej kultúry.
Startégia
Spochybňujeme stagnáciu, aby sme našli nové spôsoby myslenia, ktoré nás nútia k zmenám a predovšetkým sa nebojíme neúspechu pretože veríme, že neúspech je jedna z dôležitých ciest k rozvoju a konečnému úspechu.
ODVAHA
Nová generácia vzdelávacích inštitúcií, medzi ktoré sa radí aj Mondo International Academy podporuje sociálnu rovnováhu. Veríme vo vzdelávaní pre všetkých, progresívne myslenie, rozchod s konvenciami, vo výzvy súčasnej doby a zlepšovanie sveta okolo nás, ktoré sú v našej DNA.
Hodnoty
Spoločne sme silnejší vtedy, ak rešpektujeme rôzne a jedinečné pohľady. Podporujeme všetkých, aby si uvedomili svoj plný potenciál.
Inklúzia
Sme a vždy budeme otvorení novým myšlienkam. Globálny dopad dosiahneme tým, že počúvame a pristupujeme s pochopením k potrebám a túžbam ostatných. Vždy hľadáme niečo nové čo sa môžeme ešte naučiť a zdokonaliť tak, aby sme prispeli k rozvoju vedomostiam našich študentov.
Angažovanosť
V súvislosti so šírením koronavírusu SARS-CoV-2 a v záujme predchádzania šírenia ochorenia COVID-19 sme prerušili výučbu prezenčnou formou na všetkých stupňoch štúdia. Výučba bude pokračovať online a individuálnou formou. Pre všetkých našich študentov sme aj naďalej k dispozícii a môžu s nami komunikovať elektronickou formou alebo telefonicky. Pre študentov, ktorí študujú online formou zostáva štúdium nezmenené. Uvedomujeme si vážnosť situácie a rozhodli sme sa, že v prípade potreby si všetci naši študenti môžu požiadať o individuálny študijný plán alebo o jeho úpravu.
COVID 19
Naši partneri
Všetky aktuálne informácie o živote na Akadémii pravidelne pridávame na našu facebookovú stránku.
Skip to content