Akreditácie, členstvá, certifikácie, siete & partnerstvá

Mondo International Academy

Akreditácie, členstvá, certifikácie, siete & partnerstvá

Akreditácie, členstvá, certifikácie, siete a partnerstvá

Mondo International Academy je držiteľom vlastných akreditácií ATHE – World Training and Higher Education a WCI – World Certification Institute, stali sme sa členom akreditačnej rady ACBSP – Accreditation Council for Business Schools and Programs a podstupujeme akreditačný proces najvyššej Medzinárodnej úrovne založené na Baldridge Education Criteria for Performance Excellence. ACBSP je uznanou inštitúciou CHEACouncil for Higher Education Accreditation.

Hlavný partneri – garanti

 • URH-ISAGUniversité de la Renaissance Haiti, Université Libre Haiti (ULH), University faculty MIIBS – Madison International Institite & Business School poskytuje akreditované vysokoškolské štúdium. 
 • URH-ISAG Université de la Renaissance, je akreditovaný ministerstvom Národného školstva a odbornej prípravy – MENPF.  (https://www.enic-naric.net)
 • URH–ISAG Université de la Renaissance je inštitucionálny člen CORPUHA https://corpuha.edu.ht.
 • ANOBS – Alfred Nobel Open Business School so sídlom vo Švajčiarsku – Zürich
 • WSZ – Warszawska Szkoła Zarządzania Szkoła Wyższa – Poľsko
 • NUVEE – National University of Water and Environmental Engineering – Ukraine
 
 
 
 
 

Hlavný partner Madison International Institute & Business School je:

 • Registrovanou inštitúciou vo Veľkej Británií v obchodnom registri “Companie House”: Reg. číslo: 11100070.
 • Registrovanou vzdelávacou inštitúciou v “UKRLP”– UK Register of Learning Providers Reg. číslo: 10067971, ako “Postgraduálne vysokoškolské vzdelávanie”: Reg.číslo: 85422.
 • Členom vyššieho vzdelávania Educational Collaborative for International Schools – ECIS Reg: číslo: HE-MEMSEP-18-Aug19.
 • Členom Institute International Education IIE – štipendijné a grantové programy pre študentov Ref: číslo: 5315.
 • Registrovanou vzd. inštitúciou v International Association of Transnational Universities (IATU) Reg. Nr.: CABS3012622IATU.
 • Držiteľom akreditácie QAHE – Quality Assurance in Higher Education (Zabezpečenie kvality vysokoškolského vzdelávania). Reg. číslo: 120512.
 • Držiteľom akreditácie QAHE – Quality Assurance in Higher Education (Zabezpečenie kvality vysokoškolského vzdelávania). Maroc Prive (Casablanca Seat & Rabat Campus) Reg. číslo: 120514.
 • Oprávení vydávať Europass certificate supplement.
 • Plne integrovaná ako člen OSAC – Overseas Security Advisory Council Ministerstva zahraničných vecí Spojených štátov.
 • Členom Council for Adult and Experiential Learning – CAELs ústredím v Chicagu (IL, USA),
 • Držiteľom štatútu “American Overseas Higher Education and Corespondance Institution” so sídlom London-GB. Reg. číslo: 2017-2710/2341.
 • Členom Medzinárodnej frankofónnej siete zariadení na vzdelávanie vzdelávacích pracovníkov (Reseau International Francophone des Etablissements de Formation des Formateurs – RIFEFF), inštitucionálnej siete Frankofónnej univerzitnej agentúry (Agence Universitaire de la Francophonie – AUF).

Všetky aktuálne informácie o živote na Akadémii pravidelne pridávame na našu facebookovú stránku.

Naši partneri
URH-Université de la Renaissance d´Haïti cooperation partner of Mondo International Academy

Ďalšie informácie nájdete na: Akademické informácie