Mondo International Academy

Akreditácie, členstvá, certifikácie, siete & partnerstvá

 

MIIBS – Madison International Institute & Business School ako náš hlavný kooperačný partner a garant získaného stupňa vzdelávania je, Britsko-americká vzdelávacia spoločnosť,  s ktorou Mondo International Academy spoločne vytvorilo medzinárodnú študentskú platformu.

MIIBS je registrovanou inštitúciou UKRLP – UK Register of Learning Providers a akreditovanou ministerstvami ktorými sú:

 • Department for Business Innovation & Skills, ktorej súčasťou je, Department for Innovation, Universities and Skills (DIUS)
 • Department for Employment & Learning (DELNI)

ďalej je,

Bližšie informácie nájdete pod “Constitution MIIBS”

Pripomíname:

Skupina MIIBS je už od roku 2015 plne integrovaná ako člen OSAC Overseas Security Advisory Council Ministerstva zahraničných vecí Spojených štátov. Ešte presnejšie, inštitút sa ako taký stal členom v máji roku 2017  Council for Adult and Experiential Learning (CAEL) s ústredím v Chicagu (IL, USA), ktorá je zároveň na zozname CHEA.

Postupy zohľadňovania úrovne štúdia existujú pre väčšinu členských európskych štátov Dohovoru o apostille a organizácie ENIC-NARIC, ako aj v Kanade a Haiti. Bilaterálne uznávanie diplomov a akademického vzdelania zaručujú bilaterlálne dohody medzi jednotlivými inštitúciami a všeobecnejšie v rámci medzinárodných sietí, ktorých je MIIBS organizácia členom (pozri nižšie).

Organizácia MIIBS je aj členom Medzinárodnej frankofónnej siete zariadení na vzdelávanie vzdelávacích pracovníkov (Reseau International Francophone des Etablissements de Formation des Formateurs = RIFEFF), inštitucionálnej siete Frankofónnej univerzitnej agentúry (Agence Universitaire de la Francophonie = AUF).  A v roku 2017 bolo zriadené aj kontaktné miesto s Frankofónnym strediskom pre Ameriky (Centre de la Francophonie des Amériques).

Okrem toho sa inštitút MIIBS na medzinárodnej úrovni stal overeným členom International Association for Distance Learning (Medzinárodná asociácia pre diaľkové vzdelávanie, Londýn, UK), čo sa spája s akreditáciou World Certification Institute (WCI), ktorý je jej partnerom.

Inštitút MIIBS podlieha všeobecnému systému v oblasti schvaľovania amerických inštitúcií zriaďovaných mimo federálneho územia. Štatút American Oveseas Higher Education Institution (Americká zahraničná inštitúcia vyššieho vzdelávania) zapísala správna rada holdingu v článkoch č. 2, 3 a 4 dokumentu Operating Agreement z jari roku 2014, a úradne ho potvrdil štát Delaware, neskôr aj Ministerstvo zahraničných vecí Spojených štátov. Kópia týchto listín je podľa zákona uložená na Overseas School Office – US Department of State (Zahraničný školský úrad – Ministerstvo zahraničných vecí Spojených štátov) a na Oddelení vzdelávania USA federálnej ambasády v Londýne.

Tento štatút otvoril možnosti stať sa ako inštitúcia vyššieho vzdelávania členom niektorých z 9 referenčných subjektov týkajúcich sa amerických zahraničných zariadení uvedených na zozname Ministerstva zahraničných vecí Spojených štátov.

Apostilla a legislatíva:

Apostillou sa overujú dokumenty alebo listiny vystavené v súlade so zákonom. Takto overené dokumenty je možné predložiť zahraničným úradom signatárskych krajín Haagskeho dohovoru o apostille zo dňa 5. októbra 1961. Apostilla zodpovedá v signatárskych krajinách (80 krajín) schváleniu/certifikácii.

 Partneri:

 • Kamerun: Institut Salomon (Douala), American Language Center (Douala), ALPHA Institute (Douala)
 • Čína: Alfred Nobel Open Business School HK, Nobel Science Review
 • Pobrežie Slonoviny: HECi New World academy (Abidjan)
 • Gabon: HECi  Business School (Libreville)
 • Haiti: Université de la Renaissance Haiti URH-ISAG, Université Libre Haiti (ULH), Université Vision Internationale Education (UNIVIE), Université la Pléiade d’Haiti (UPLEH)
 • Maďarsko: John Henry Newman Oktatasi Kozpont
 • Maroko: Ecole Supérieure de Management (Casablanca), HECi Business School Group Maroc
 • Mauritánia: Institut ICADES
 • Konžská demokratická republika: Université Touristique des Grands Lacs v Bukavu
 • Spojené kráľovstvo: London School of Marketing, University of Northampton, Anglia Ruskin University
 • Senegal: Université Internationale de Dakar
 • Slovensko: Mondo International Academy
 • USA: Rezo F21