ALMIA-ALUMNI Mondo International Academy

Mondo International Academy

ALMIA-ALUMNI | Mondo International Academy

ALMIA je ALUMNI platformou absolventov, študentov ako aj priateľov Mondo International Academy, ktorí majú záujem o spoznanie zaujímavých ľudí z rôznych sfér podnikateľského života.

Čo ponúka platforma:

Platforma ponúka možnosť kontaktovať bývalých a aktívnych študentov akadémie, ako aj nadviazať nové obchodné, ale aj medziľudské vzťahy a byť s nimi v kontakte.

Zameranie ALMIA-ALUMNI platformy je prenos know-how a výmena skúseností vo vedeckom, podnikateľskom, sociálnom a kultúrnom sektore, ako aj komunikácia medzi študentmi a absolventmi.

ALMIA-ALMIA platforma je ideálnym miestom pre sieťovanie, výmeny poznatkov a tvorby nových myšlienok.

Najvyššia rada platformy ALMIA-ALUMNI je zložená z predsedu, podpredsedu, tajomníka a z poradcov.

Všetky aktuálne informácie o živote na Akadémii pravidelne pridávame na našu facebookovú stránku.

Naši partneri
URH-Université de la Renaissance d´Haïti cooperation partner of Mondo International Academy

Ďalšie informácie nájdete na: Akademické informácie