ALUMNI Členstvo Mondo International Academy

Členstvo ALMIA-ALUMNI | Mondo International Academy

Členstvo

Každý študent, ktorý úspešne získal akýkoľvek titul / diplom z akadémie, sa automaticky stáva doživotným členom ALMIA Alumni odo dňa vystavenia oznámenia o výsledku udeľujúceho uvedený titul / diplom.

Ďalšími členmi sa stávajú, zamestnanci alebo bývalí zamestnanci inštitútu, alebo osoby odporúčané riadiacim orgánom združenia.

Čestný člen

Asociácia môže vo všeobecnom orgáne na odporúčanie riadiaceho orgánu zvoliť za čestného člena na dva roky ktorúkoľvek osobu spojenú s inštitútom alebo asociáciou, ktorá pravdepodobne bude presadzovať záujmy asociácie.

Všetky aktuálne informácie o živote na Akadémii pravidelne pridávame na našu facebookovú stránku.
Skip to content