ALUMNI Členstvo Mondo International Academy

Mondo International Academy

Členstvo ALMIA-ALUMNI | Mondo International Academy

Členstvo

Každý študent, ktorý úspešne získal akýkoľvek titul / diplom z akadémie, sa automaticky stáva doživotným členom ALMIA Alumni odo dňa vystavenia oznámenia o výsledku udeľujúceho uvedený titul / diplom.

Ďalšími členmi sa stávajú, zamestnanci alebo bývalí zamestnanci inštitútu, alebo osoby odporúčané riadiacim orgánom združenia.

Čestný člen

Asociácia môže vo všeobecnom orgáne na odporúčanie riadiaceho orgánu zvoliť za čestného člena na dva roky ktorúkoľvek osobu spojenú s inštitútom alebo asociáciou, ktorá pravdepodobne bude presadzovať záujmy asociácie.

Všetky aktuálne informácie o živote na Akadémii pravidelne pridávame na našu facebookovú stránku.

Naši partneri
ANOBS, Mondo International Academy, MPH, MA, BSc., MBA, LL.M., DBA, Studium, Gesundheitswesen, Recht, International Business, Management, Wirtschaft, Diplom, Studien, Unternehmensführung, Wirtschaft, Management, Logistik, MA, Internationaler Handel, Zoll, Logistik, Studenten, Studium, Studiengang, Strategisches Management, Planung, Prozess, Analyse, Umsetzung, Unternehmensvision, Disziplin, Gesundheitswesen, Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre, Medizin, Gesundheitsökonomie, BSc. Bachelor Studiengang, Gesundheitspolitik, Unternehmertum, Marketing, Management, Logistik, Transport, Weltwirtschaft, Business, MPH, MA, DBA, Grundlagen des Managements, Medizinische Prozesse, Grundlagen des Gesundheitswesens, Pflegerische Prozesse, Wirtschaftlichkeit des Gesundheitswesens, Betriebswirtschaftslehre, Gesundheitsökonomie, Public Health, BSc., BSc. Business Management, Unternehmensführung, Marketing, Rechnungswesen, Unternehmensstrategie, Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftswissenschaften, E-Business, E-Commerce, Recht, Human Resource Management, Projektmanagement, Studenten, MA, Handel, Wirtschaft, Studiengang, Logistik, Finanzen, BSc., Internationaler, Handel, Studium, Karriere, Management, Führung, Unternehmensführung, Handelsabkommen, Technologie, Risikomanagement, Verhandlungen, Diplomatie, Wirtschaft, Politik, MBA, Internationale, Beziehungen, Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre, Medizin, Gesundheitsökonomie,

Ďalšie informácie nájdete na: Akademické informácie

Skip to content