Dr.P.H. Doktorát vo Verejnom zdravotníctve

Dr.P.H.|Verejné zdravotníctvo (Doctor of Public Health)

Pre koho je štúdium Dr.P.H. určené? 

Štúdium Dr.P.H. Verejné zdravotníctvo (Doctor of Public Health) je doktorandský program, ktorý kombinuje politické vedy s hĺbkou poznania v oblasti verejného zdravotníctva. Tento online program poskytuje študentom jedinečnú príležitosť rozvinúť svoje vedomosti, zručnosti a vedenie v oblasti, ktorá je kľúčová pre spoločenské zdravie.

Program kombinuje politické vedy s verejným zdravotníctvom, poskytujúc študentom pohľad na komplexné politické a spoločenské faktory ovplyvňujúce verejné zdravie.

Program podporuje interdisciplinárny prístup, kde študenti majú možnosť prepojiť poznatky z viacerých oblastí, vrátane politických vied, medicíny, sociológie a riadenia.

Program zdôrazňuje komunikačné schopnosti a inovatívne myslenie ako nevyhnutné nástroje pre efektívne riešenie problémov v oblasti verejného zdravotníctva.

Čo študenti získajú Dr.P.H. štúdiom?

Študenti budú absolvovaním študijného programu pripravení prebrať významné vedúce úlohy v oblasti verejného zdravotníctva . Okrem toho, získavajú analytické a manažérske nástroje potrebné na vyhodnocovanie komplexných situácií a formulovanie účinných riešení.

Tento program je navrhnutý tak, aby poskytoval komplexné vzdelanie pre ambicióznych profesionálov, ktorí sú pripravení formovať budúcnosť verejného zdravotníctva s pomocou svojich výnimočných vodcovských schopností.

Prílohy k prihláške:

  • životopis,
  • overená kópia vysokoškolského diplomu I.stupňa (alebo porovnatelné).
FAKTY O ŠTÚDIU
Jazyk: slovenčina, nemčina, angličtina, maďarčina a iné. Získanie osobnej a spoločenskej prestíže
Online štúdium: Inovatívna online vzdelávacia platforma. Flexibilné štúdium z hľadiska miesta a času.
ECTS: 60 Absolvent získa titul DPH/DR.P.H./ Dr.P.H. uvádzané za menom
Trvanie: 2 Semestre Akreditované štúdium.
Začiatok štúdia: Každý október a marec, prihlášku je možné podať kedykoľvek. Štúdium je ukončené odovzdaním dizertačnej práce a jej obhajobou.

Štúdium u nás má tieto výhody:

  • vysoká miera flexibility v organizácii štúdia,
  • možnosť získavania kvalifikácie aj popri zamestnaní či podnikaní,
  • vzdelávanie pre tých, ktorým nevyhovuje denná forma štúdia.
  • Doktorandskému štúdiu môže predchádzať štúdium MBA Manažment v zdravotníctve.

Ako to bude prebiehať?

Program je navrhnutý tak, aby ponúkal študentom flexibilitu a možnosť prispôsobenia si svojho štúdia svojmu individuálnemu rozvrhu a pracovnému zaťaženiu.

Skúšky prebiehajú formou „Open Book Exam“.

Dĺžka štúdia sú 2 semestre s možnostou predľženia o jeden další semester. 

Online štúdium je štúdiom bez pravidelných víkendových prednášok formou samoštúdia. Uskutočňuje sa prostredníctvom online prednášok, webinárov, alebo na požiadanie, je možnosť si zarezervovať individuálné konzultačné hodiny (individuálne konzultácie – nie sú zahrnuté v cene štúdia).

OBSAH DOKTORANDSKÉHO PROGRAMU

Štúdium Dr.P.H (Doctor of Public Health) v oblasti Verejného Zdravotníctva

            MODULY                                                                    KREDITY

  • Manažment zdravotnej starostlivosti (teoretická časť)                                        10
  • Manažment zdravotníctva (praktická časť, prípadové štúdie)                            10
  • Podpora zdravia v teórii a v praxi                                                                            20
  • Prvky HTA pri plánovaní, implementácii a realizácii programov zdravotnej politiky                                                                                                                         20

               Spolu                                                                                                                        60

Všetky aktuálne informácie o živote na Akadémii pravidelne pridávame na našu facebookovú stránku.

Skip to content