Ego a Superego ako nástroje predaja

Ego a Super-Ego ako nástroje predaja

Ego a  Super-Ego ako nástroje predaja

Predaj nemusí byť vždy len “Tanec s Vlkmi”

Odhaľte psychologické poznatky, ktoré môžu zmeniť váš prístup k predaju! V našom kurze “Ego a Super-Ego ako nástroje predaja” sa ponoríte hlboko do princípov psychológie, aby ste zlepšili svoje predajné techniky a stratégie. Pochopením a využitím konceptov ega a superega sa naučíte nadviazať kontakt s klientmi na hlbšej úrovni, osloviť ich základné motivácie a v konečnom dôsledku dosiahnuť úspešnejšie výsledky.

Čo sa naučíte:

 • Psychologické základy: Získate dôkladné znalosti o Egu a Super-Egu a ich úlohách pri rozhodovaní a správaní.
 • Poznatky o správaní: Naučíte sa, ako identifikovať a osloviť Ego a Super-Ego u svojich klientov, aby ste ovplyvnili ich nákupné rozhodnutia.
 • Emocionálna inteligencia: Rozvíjajte zručnosti na riadenie a využívanie svojej emocionálnej inteligencie na budovanie dôvery a vzťahov s klientmi.
 • Techniky personalizovaného predaja: Objavte, ako prispôsobiť svoje predajné ponuky a prístupy tým, že využijete psychologické faktory svojich klientov.
 • Prekonávanie námietok: Využívajte psychologické stratégie na efektívne riešenie a prekonávanie námietok.
 • Budovanie dlhodobých vzťahov: Využite poznatky o Egu a Super-Egu na posilnenie dlhodobých vzťahov s klientmi a zabezpečenie ich lojality.
FAKTY ČO VÁS NAUČÍME
Jazyk: slovenčina Každý zákazník je kupujúci zákazník.
Forma: denná a/alebo večerná forma Nezáujem je úroveň záujmu.
Trvanie: podľa výberu a rozsahu: od 1 dňa až do 6 mesiacov MENTORING
Cena: podľa výberu a rozsahu Ako hovoriť so zákazníkmi
Počet účastníkov: bez udania Peniaze tečú tam kde je pozornosť

Na konci tohto kurzu budete:

 • Schopný porozumieť psychologickým konceptom Ega a Super-Ega a ich dôsledkom v predaji.
 • Využívať komunikačné stratégie šité na mieru.
 • Využívať individuálne komunikačné techniky, ktoré sú v súlade s psychologickými profilmi vašich klientov.
 • Zlepšiť svoju schopnosť nadviazať kontakt s klientmi na emocionálnej a psychologickej úrovni.
 • Vypracovať prispôsobené predajné stratégie, ktoré rezonujú s hlavnými motiváciami klientov.
 • Zvýšiť mieru konverzie predaja a budovať pevnejšie a dlhodobejšie vzťahy s klientmi.

Pre koho je kurz určený:

 • Profesionálov v oblasti predaja, ktorí chcú zlepšiť svoje presvedčovacie schopnosti a prehĺbiť vzťahy s klientmi.
 • Manažérov predaja a veducích tímov, ktorí chcú svoje tímy vybaviť pokročilými psychologickými technikami predaja.
 • Podnikateľov a majiteľov firiem, ktorí chcú pochopiť hlbšie motivácie svojich klientov.

Prihláste sa teraz a začnite ovládať umenie používania Ega a Super-Ega na dosiahnutie bezkonkurenčnej predajnej dokonalosti!  zvládať techniky predaja, budovať pevnejšie vzťahy, efektívnejšie prekonávať námietky a uzatvárať obchody s väčšou istotou. 

OBSAH MODULOV

ID, EGO A SUPEREGO

I. časť:

Disciplína a predaj

 • Rámec “S.M.A.R.T.”
 • Identifikácia cieľových trhov.
 • Rozvoj predajných stratégií.

Úloha Ega a Super ega

 • Pros. & Cons.
 • Praktické aplikácie v predaji.

Koncept “GRIT”.

II. časť:

 • Charakteristiky úspešných predajcov
 • STRES Manažment
Prípadové štúdie
 

Trvanie: 2. dni

Cena:  199,- EUR s DPH

TYP a OSOBNOSŤ PREDAJCU

I. časť: Typ predajcu.
 

Typy Ega a Super-ega predajcu a ich vplyv na úspešnosť predaja.

 • Interakcia ega a super ega obviňovania.
 • Ego a super ego viny sú navzájom sa vylučujúce entity.
 • Negatívny vplyv na predajcu.
 • Pozitívny vplyv na predajcu.
 
II. časť: Osobnosť predajcov.
 
 • Umenie predaja.
 • Sebadôvera.
 • Sila pozitívneho prístupu a úspech predajcov.
 • Koncept PMA – “NAPOLEON HILL”.
 • Pozitívne myslenie a pozitívny postoj.

III. časť:

 • Osobnostné črty predajcov a spôsoby správania sa úspešných predajcov.

Trvanie: 3. dni

Cena: 298,- EUR s DPH.

TECHNIKY PREDAJA a vplyv Ega a Super-ega.

I. časť: Techniky predaja

 • Predaj “SPIN”
 • Predaj “Challenger”
 • Predaj riešení
 • Konzultatívny predaj
 • Predaj založený na hodnote
 • Vstupný predaj
 • Predaj založený na potrebách
 • “BANT” (rozpočet, právomoc, potreba, časový plán)

II. časť: Formy prezentácie:

Najpoužívanejšie metódy:

 • PPT Prezentácie.
 • Virtualné prezentácie.
 • Ukážky produktov.
 • Prípadové štúdie a referencie.

Trvanie: 2. dni

Cena: 199 EUR s DPH.

BUDOVANIE  TÍMU PREDAJCOV a B2B

I. časť: TÍM

 • Kroky k vytvoreniu predajného tímu.
 • Stratégie na maximalizáciu výkonnosti predajného tímu.
 • Ako viesť obchodný tím?
 • Stanovenie vízie a zdieľanie širšieho obrazu.
 • Vedenie príkladom
 • Odhalenie silných a slabých stránok obchodného tímu.
 • Integrácia tímu s ostatnými oddeleniami.
 • Uskutočňujte stretnutia 1:1 s nadriadeným.

II. časť: B2B

 • B2B – Proces predaj.
 • Umenie efektívneho vyjednávania.
 • Výhody investícií do predaja B2B.
 • Výhody telefonického kontaktu so zákazníkom.

Trvanie: 2. dni

Cena: 199,- EUR s DPH.

STARTÉGIE PREDAJA

Kľúčové stratégie pre zvýšenie predaja

 • Stratégia trhu a uspokojenia potrieb zákazníkov.
 • Stratégia optimalizácie predajného lieviku.
 • Stratégia procesu predaja.
 • Stratégia zvýšovania hodnoty ponuky.
 • Stratégia využívania dát a anlytiky.
 • Stratégia rozvoja vzdelávania predajcov.
 • Stratégia na dosiahnutie konkurenčnej výhody
 • Stratégia nasadenia technológií.
 • Stratégické nasadenie marketingovej komunikácie.

Trvanie: 1. deň

Cena: 129,- EUR s DPH.

NOVODOBÝ SPOTREBITEĽ

Priority a trendy moderných spotrebiteľov

 • Pohodlné možnosti platby.
 • Sociálne obchodovanie.
 • Personalizácia s údajmi nulovej strany.
 • Influencers.
 • Omnichannel.
 • Nákup cez telefón.
 • Udržateľnosť.
 • Zdravie a pohoda.
 • Umelá inteligencia a virtuálna realita.

Trvanie: 1. deň

Cena: 129,- EUR s DPH.

Objavte náš kurz predaja, ktorý zmení váš život

Zvýšte svoju cenu teraz

Všetky aktuálne informácie o živote na akadémii pravidelne pridávame na naše socialne siete:

Skip to content