Mondo International Academy

Ekonomika – Financie, účtovníctvo, manažment a audit

 

Študijný program je zameraný na moderné podnikanie na finančné prostredie.  Poskytuje komplexné vzdelávanie v oblasti financií a účtovníctva.

Študenti sa oboznámia so základnými riadiacimi disciplínami ekonómie, organizačným správaním, účtovníctvom a s financiami.  Počas štúdia získajú odborné znalosti v oblasti financií, účtovníctva a manažmentu konkrétne v oblasti podnikového financovania, manažérskeho účtovníctva ako aj stratégie riadenia. V poslednom ročníku sa podrobne oboznámia s: finančnými trhmi a analýzami, oceňovaním a auditom.

Študijný program umožňuje, aby si študenti prispôsobili študijný program záujmom a kariérnym ambíciám prostredníctvom výberu modulov napr. zo študijných programov MBA.

Program MA Ekonomika - Financie, účtovníctvo, manažment a audit

Zoznam modulov I. ročník

 • Makroekonomika
 • Spotrebiteľ
 • Interná diagnostika
 • Externá diagnostika
 • Rozhodovací proces
 • Strategický prístup v krízových sitáciách
 • Financovanie ekonomických činností
 • Finančné techniky
 • Finančná analýza
MA štúdium Magister

Zoznam modulov II. ročník

 • Všeobecné účtovníctvo spoločnosti
 • Ekonomika finančných trhov
 • Finančná globalizácia
 • Finančná analýza akvizície manažmentu
 • Oceňovanie pohľadávok – Vnútorná kontrola
 • Metodika diplomovej práce

 

VALORIZÁCIA: Master program Ekonomika – Firemná kultúra a riadenie ľudských zdrojov predstavuje 90 kreditov, čo je 300 US hodín.

Skúšky sa konajú pri záverečnom stretnutí na jednom z konkrétnych regionálnych centier na konci štúdia, alebo podľa požiadaviek exam centier danej krajiny kde vzdelávanie prebiehalo.