Mondo International Academy

Ekonomika – Firemná kultúra a riadenie ľudských zdrojov

Firemná kultúra a riadenie ľudských zdrojov, je programom, ktorý zjednocuje poznatky v rámci  vplyvu podnikovej kultúry na výkon, spokojnosť a mieru odchodov zamestnancov a jej účelné zohľadnenie pri vedení zamestnancov. Program zohľadnuje vplyv sily podnikovej kultúry na firemné ukazovatele, jej integrovanie zamestnancami a súlad manažérskych praktík. Program dáva priestor pre tvorbu konkrétných modelov vo firme vedúce k zníženiu miery odchodov zamestnancov a zvýšeniu ich spokojnosti.

Študijný program umožňuje, aby si študenti prispôsobili program záujmom a kariérnym ambíciám prostredníctvom výberu modulov napr. zo študijných programov MBA.

Predmety MA Ekonomika - Firemná kultúra a riadenie ľudských zdrojov

Zoznam modulov I. ročník

 • Vedenie ľudí
 • Zodpovedná komunikácia
 • Riadenie rizík a optimalizácie
 • Ocenenie spoločnosti
 • Rozhodovací proces
 • Právo obchodných spoločností
 • Mikroekonomika firiem
 • Podnik sociálnej solidarity – SCOP
 • Finančná globalizácia
 • Finančné techniky
 • Finančná analýza
 • Všeobecné účtovníctvo spoločnosti

Zoznam modulov II. ročník

 • Ekonomika finančných trhov
 • Sociálna zodpovednosť
 • Získanie zákazníka
 • Hlavné zásady riadenia
 • Analýza ľudských zdrojov
 • Projektové riadenie: návrh, implementácia a sociálne aspekty
 • Metodika diplomovej práce

VALORIZÁCIA: Master program Ekonomika – Firemná kultúra a riadenie ľudských zdrojov predstavuje 90 kreditov, čo je 300 US hodín.

Skúšky sa konajú pri záverečnom stretnutí na jednom z konkrétnych regionálnych centier na konci štúdia, alebo podľa požiadaviek exam centier danej krajiny kde vzdelávanie prebiehalo.

Translate: MA štúdium Magister