Mondo International Academy

MA Ekonomika – Firemná kultúra a riadenie ľudských zdrojov

MA Ekonomika – Firemná kultúra a riadenie ľudských zdrojov, je programom, ktorý zjednocuje poznatky v rámci  vplyvu podnikovej kultúry na výkon, spokojnosť a mieru odchodov zamestnancov a jej účelné zohľadnenie pri vedení zamestnancov. Program zohľadnuje vplyv sily podnikovej kultúry na firemné ukazovatele, jej integrovanie zamestnancami a súlad manažérskych praktík. Program dáva priestor pre tvorbu konkrétných modelov vo firme vedúce k zníženiu miery odchodov zamestnancov a zvýšeniu ich spokojnosti.

Existencia požadovanej firemnej kultúry je jedným z predpokladov úspechu podnikania. Hlavným cielom programu je vniesť študentov do sveta podnikovej kultúry, možnosti jej zmeny smerom k zvyšovaniu úrovne rozvoja ľudských zdrojov. Dalším cieľom štúdia je analýza podnikovej kultúry vo vybraných podnikoch a návrh metodiky riadenia zmien podnikovej kultúry podporujúcu rozvoj ľudských zdrojov v podnikoch.

Skladba predmetov vychádza z predpokladu, že existujú významné rozdiely medzi preferovanými hodnotami podnikovej kultúry v miestnych a globálnych podnikoch. Identifikujú potrebu zmien podnikovej kultúry v podnikoch a ich povedomie o riadení zmien podnikovej kultúry smerom k rozvoju ľudských zdrojov.

Čo štúdiom získate

Výsledkom štúdia je potvrdenie myšlienky a premisy programu. U študentov sa vytvorí základ silnej koncentrácie na rozvoj ľudských zdrojov a formovanie silnej firemnej kultúry pri riadení podnikov. Študenti budú schopní formulovať návrhy a odporúčaní, ktorých výsledkom je metodika riadenia zmien podnikovej kultúry podporujúca rozvoj ľudských zdrojov v podnikoch.

Študijný program MA Ekonomika – Firemná kultúra a riadenie ľudských zdrojovumožňuje, aby si študenti prispôsobili program záujmom a kariérnym ambíciám prostredníctvom výberu modulov napr. zo študijných programov MBA.

Predmety MA Ekonomika - Firemná kultúra a riadenie ľudských zdrojov

Zoznam modulov I. ročník MA štúdia

 • Vedenie ľudí
 • Zodpovedná komunikácia
 • Riadenie rizík a optimalizácie
 • Ocenenie spoločnosti
 • Rozhodovací proces
 • Právo obchodných spoločností
 • Mikroekonomika firiem
 • Podnik sociálnej solidarity – SCOP
 • Finančná globalizácia
 • Finančné techniky
 • Finančná analýza
 • Všeobecné účtovníctvo spoločnosti

Zoznam modulov II. ročník MA štúdia

  • Ekonomika finančných trhov
  • Sociálna zodpovednosť
  • Získanie zákazníka
  • Hlavné zásady riadenia
  • Analýza ľudských zdrojov
  • Projektové riadenie: návrh, implementácia a sociálne aspekty
  • Metodika diplomovej práce

   

  VALORIZÁCIA: Master program Ekonomika – Firemná kultúra a riadenie ľudských zdrojov predstavuje 90 US hodín čo zn. 150 EU Kreditov

  Skúšky sa konajú pri záverečnom stretnutí na jednom z konkrétnych regionálnych centier na konci štúdia, alebo podľa požiadaviek exam centier danej krajiny kde vzdelávanie prebiehalo.

MA Programy

Prejsť na: E-FÚMaA

MA Ekonomika – Financie, účtovníctvo, manažment a audit - Mondo International Academy

Prejsť na: MA-PE

MA Business Economics - Master Studies

Prejsť na: E-TUR

MSc Sustainable Development - Master of Science

Prejsť na: MA-MO

MA Medzinárodný obchod na Mondo International Academy - úroveň magister