MBA Cybersecurity - Kybernetická bezpečnosť

MBA | Cybersecurity - Kybernetická bezpečnosť

Pre koho je štúdium určené?

Profesijné štúdium MBA Cybersecurity v oblasti kybernetickej bezpečnosti poskytuje študentom holistický pohľad na kybernetickú bezpečnosť a pripravuje ich na vedúce pozície v dynamickom a neustále sa meniacom prostredí kybernetickej bezpečnosti. 

Obsah štúdia:

 1. Ochrana sietí a dát:
  • Hĺbkový prieskum moderných metód a nástrojov na ochranu sietí a dát.
  • Analyza  neoprávneného prístupu a útokov a zabezpečenie integriy dát.
 2. Riziká kybernetickej bezpečnosti:
  • Identifikácia rizík spojených s kybernetickou bezpečnosťou a ich hodnotenie.
  • Štúdium zraniteľnosti sietí a možných následkov kybernetických útokov.
 3. Riadenie kybernetickej bezpečnosti:
  • Metódy a postupy pre efektívne riadenie kybernetickej bezpečnosti v organizáciách.
  • Stratégie na minimalizáciu škôd a odstraňovanie následkov  kybernetických incidentov.
 4. Stratégie kybernetickej bezpečnosti:
  • Vypracovanie a implementácia stratégií na zlepšenie kybernetickej bezpečnosti.
  • Vyhodnotenie účinnosti existujúcich strategických riešení.
 5. Zlepšenia bezpečnosti siete:
  • Inovácie a nové technológie na zvýšenie bezpečnosti sietí.
  • Postupy na detekciu  kybernetických  hrozieb.
 6. Školenia v oblasti sieťovej bezpečnosti:
  • Vývoj špecializovaných schopností a vedomostí prostredníctvom školení.
  • Praktické cvičenia a simulácie na získanie skúseností so skutočnými kybernetickými situáciami.
 7. Výpočtové výskumné metódy:
  • Aplikácia výpočtových metód na riešenie komplexných kybernetických otázok.
  • Výskumné projekty v oblasti kybernetickej bezpečnosti.
FAKTY O ŠTÚDIU
Jazyk: slovenčina, nemčina, angličtina, maďarčina a iné. Online štúdium
Diplom: v anglickom jazyku. Flexibilné štúdium z hľadiska miesta a času.
ECTS: 60 Absolvent získa titul MBA uvádzané za menom
Trvanie: 2 Semestre Akreditované štúdium.
Začiatok štúdia: Každý október a marec, prihlášku je možné podať kedykoľvek. Štúdium je ukončené odovzdaním projektovej práce a jej obhajobou.

Výhody študijného programu:

 • Flexibilná online forma štúdia umožňuje študentom prispôsobiť si rozvrh štúdia svojim profesijným záväzkom.
 • Zameranie na praktické aplikácie a skúsenosti s riešením kybernetických hrozieb.
 • Odborná príprava v oblasti, ktorá je kľúčová pre súčasný digitálny svet.

Absolvovaním štúdia získate:

 • odborné znalosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti.
 • Schopnosť identifikovať a riešiť kybernetické hrozby.
 • Znalosti vo vedení kybernetickej bezpečnosti v organizáciách.
 • Prispievať k ochrane sietí a dát v digitálnom prostredí.

Prílohy k prihláške:

 • životopis,
 • overená kópia vysokoškolského diplomu I.stupňa (alebo porovnatelné).
Štúdium MBA Cybersecurity v oblasti Kybernetickej Bezpečnosti

OBSAH VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

        MODULY                                                                KREDITY

 • Riziká kybernetickej bezpečnosti                        10
 • Zraniteľnosť siete                                                   10
 • Vplyv kybernetickej bezpečnosti                         10
 • Riadenie kybernetickej bezpečnosti                   10
 • Stratégie kybernetickej bezpečnosti                     5
 • Zlepšenia bezpečnosti siete                                   5
 • Školenia v oblasti sieťovej bezpečnosti                5
 • Výpočtové výskumné metódy                                5

     Spolu                                                                               60

Všetky aktuálne informácie o živote na Akadémii pravidelne pridávame na našu facebookovú stránku.
Skip to content