MBA Mobile & Digital Marketing

MBA | Mobile & Digital Marketing

Pre koho je štúdium MBA Mobile & Digital Marketing určené? 

Profesijné štúdium MBA Mobile & Digital Marketing sa zameriava na rýchlo sa rozvíjajúcu oblasť marketingu, ktorá predstavuje najrýchlejšie sa meniace odvetvie. V tomto študijnom programe  sa zameriavame na najaktuálnejšie, pokročilé technologické poznatky v oblasti webovej analýzy, médií, reklamy, marketingu a projektového manažmentu.

Študenti tohto programu sa zapoja do hlbokého štúdia webovej analýzy, digitálnych médií a nových trendov v marketingu. Absolvovaním tohto študijného programu sa stanete  špičkovým špecialistom, ktorý bude pripravený na profesionálnu kariéru v marketingového manažéra v digitálnom prostredí.

Záruka vysokej úrovne  študijného programu spočíva v kombinácii online štúdia a na prax orientovaného prístupu. Budete mať príležitosť aplikovať svoje teoretické vedomosti na reálnych projektoch a získať skúsenosti, ktoré sú kľúčové pre úspech v oblasti mobilného a digitálneho marketingu.

Flexibilita tohto programu umožňuje prispôsobiť svoje vzdelávanie  osobným a pracovným záväzkom, čím sa stáva ideálnym pre profesionálov, ktorí chcú prehĺbiť svoje schopnosti v oblasti digitálneho marketingu. Online štúdium umožňuje prístup k výučbe z rôznych miest, čo je ďalší prínos pre študentov v tomto rýchlo meniacom svete.

Čo zahŕňa štúdium MBA Mobile & Digital Marketing?

Táto špecializácia zahŕňa koncepty, nástroje a techniky potrebné na systematickú a integrovanú komunikáciu so zákazníkmi a vytváranie efektívnych, cielených propagačných kampaní.  Absolvovaním štúdia mobilného a digitálneho marketingu, pochopíte strategické marketingové koncepty a nástroje potrebné na prijímanie rozhodnutí a nastavenie smerovania vašej spoločnosti, v digitálnom ekosystéme.

Prílohy k prihláške:

 • životopis,
 • overená kópia vysokoškolského diplomu I.stupňa (alebo porovnatelné).
FAKTY O ŠTÚDIU
Jazyk: slovenčina, nemčina, angličtina, maďarčina a iné. Online štúdium
Diplom: v anglickom jazyku. Flexibilné štúdium z hľadiska miesta a času.
ECTS: 60 Absolvent získa titul MBA uvádzané za menom
Trvanie: 2 Semestre Akreditované štúdium.
Začiatok štúdia: Každý október a marec, prihlášku je možné podať kedykoľvek. Štúdium je ukončené odovzdaním projektovej práce a jej obhajobou.

Štúdium u nás má tieto výhody:

 • vysoká miera flexibility v organizácii štúdia,
 • možnosť získavania kvalifikácie aj popri zamestnaní či podnikaní,
 • vzdelávanie pre tých, ktorým nevyhovuje denná forma štúdia.

Ako to bude prebiehať?

Program je navrhnutý tak, aby ponúkal študentom flexibilitu a možnosť prispôsobenia si svojho štúdia svojmu individuálnemu rozvrhu a pracovnému zaťaženiu.

Skúšky prebiehajú formou „Open Book Exam“.

Dĺžka štúdia sú 2 semestre s možnostou predľženia o jeden další semester. 

Online štúdium je štúdiom bez pravidelných víkendových prednášok formou samoštúdia. Uskutočňuje sa prostredníctvom online prednášok, webinárov, alebo na požiadanie, je možnosť si rezervovať individuálné konzultačné hodiny s lektormi (individuálne konzultácie – nie sú zahrnuté v cene štúdia).

 

MBA Mobile & Digital Marketing reaguje na rýchlo sa rozvíjajúcu oblasť marketingu, ktorá predstavuje najrýchlejšie rastúcu sféru v tomto odvetví.

OBSAH VZDELÁVACIEHO PROGRAMU             

  MODULY                                                                       ECTS

 1. Webová analytika, Google Ads                                         5
 2. Influencer v marketingu a v sociálnych médií               4
 3. Mediálna komunikácia                                                      5
 4. Marketing                                                                            5
 5. Autorské práva a GDPR                                                    4
 6. Mobilný a digitálny marketing                                         4
 7. Mediálny a reklamný prieskum                                       5
 8. Digitálna televízia – reklama a komerčné aspekty       5
 9. Digitálne inovácie                                                              4
 10. Projektový manažment                                                    4
 11. Vedenie, koučing a mentoring                                        5
 12. Manažment talentov a ľudských zdrojov                       5
 13. Podnikateľská etika a CSR                                                5

        Celkom                                                                                  60

Všetky aktuálne informácie o živote na Akadémii pravidelne pridávame na našu facebookovú stránku.
Skip to content