Mondo International Academy

 MIA & MIIBS 

Mondo International Academy (MIA) & Madison International Institute & Business School  (MIIBS)

MIIBS – Madison International Institute & Business School (US Overseas Higher Education Institution), Britsko-americká vzdelávacia spoločnosť, ako náš hlavný kooperačný partner a garant získaného stupňa vzdelávania (akademického titulu) vytvorilo otvorenú študentskú platformu spolu s Mondo International Academy. Využiť ju môžu všetci študenti, ktorí dnes študujú, ako aj študenti, ktorí v budúcnosti využijú možnosť študovať pod hlavičkou  MIIBS – Madison International Institute of Business School.

MIIBS sa špecializuje na vzdelávanie v zmiešanom režime foriem vzdelávania a to:  prezenčnej, online, konzultačnej a individuálnej formy s absolvovaním skúšok v regionálnom skúšobnom centre (Európske skúškové centrum Slovensko).

Inštitúcia Madison International Institute & Business School bola zriadená v apríli 2012. Jej aktuálny Prevádzkový poriadok alebo Operating Agreement je platný od 16. apríla 2014.

Výhody:

 • Výber tých najlepších študentov, čo zahŕňa aj princíp numerus clausus (obmedzenie) na 200 študentov za rok.
 • Absolvovanie Britsko-amerického akreditovaného vzdelania zaručuje akademický a profesionálny rast v globalizovanom svete.
 • Získanie odbornej kvalifikácie na Institute of Management Specialists (UK) alebo World Certification Institute (USA).
 • Možnosť získania Diplomu a dodatočného certifikátu z jednej z agentúr Organizácie Spojených národov.
 • Možnosť stať sa členom – doktorandom New York Academy of Sciences alebo Siete TELEDETECTION-AUF.
 • Možnosť získať International Student Identity Card (UNESCO).
 • Podpora pri publikovaní článkov študentov.

 Madison International Institute & Business School (MIIBS) je inštitúcia vyššieho vzdelávania, ktorú vlastní americký holding Madison International Institute & High School LLC (registračné číslo 551 77 86, štát Delaware – USA).

Európske sídlo MIIBS: Wakefield College, Wakefield City Campus, Margaret Street, Wakefield England -WF1 2DH UK

Tím:

Generálny tajomník: PROVOST Patrice

Senior spoločníci a externí spolupracovníci: 

 • Dr. TRUSCHEL, & Dr GOMBANIRO TEMBEYA (Trvalo udržateľný rozvoj),
 • Amb. S.E. Dr SUHA (Ekonómia),
 • Pr Dr HAMARD (Právo, Politické vedy),
 • Dr BEYALA ENGOULOU (programy: diplomy stredných škôl, AD & BBA),
 • Dr BIZIMANA Leonard,
 • Pr FRANCINOR Dorcelus and VIRGINIE MADER for Rezof21 LaRevue.

Kontakty:

 • Madison International Institute & Business School  (Zámorská kancelária):Wakefield College, Wakefield City Campus, Margaret Street, Wakefield England -WF1 2DH UK
 • Skúšobné stredisko MIIBS pre región CAMES & AUF ACGL: Yaoundé, Douala CM-Kamerun – kontakt: Dr Beyala Engoulou
 • Skúškové stredisko Kigali Rwanda v spolupráci s British Council Kigali – Kontakt: Bryan Joung Country Director BC Kigali
 • Skúšobné stredisko MIIBS pre región EUROPE: Mondo International Academy, Bratislava, SK-Slovensko – kontakt: Dr. Truschel, PhD.
 • Madison International Institute & Business School (Ústredie v Spojených štátoch):  8 The Green Suite 5771, Dover DE-19901, USA – kontakt: Mr PROVOST, generálny tajomník

Akreditácie, členstvá, certifikácie, siete & partnerstvá:

Inštitút podlieha všeobecnému systému v oblasti schvaľovania amerických inštitúcií zriaďovaných mimo federálneho územia. Štatút American Oveseas Higher Education Institution (Americká zahraničná inštitúcia vyššieho vzdelávania) zapísala správna rada holdingu v článkoch č. 2, 3 a 4 dokumentu Operating Agreement z jari roku 2014, a úradne ho potvrdil štát Delaware, neskôr aj Ministerstvo zahraničných vecí Spojených štátov. Kópia týchto listín je podľa zákona uložená na Overseas School Office – US Department of State (Zahraničný školský úrad – Ministerstvo zahraničných vecí Spojených štátov) a na Oddelení vzdelávania USA federálnej ambasády v Londýne.

Tento štatút otvoril možnosti stať sa ako inštitúcia vyššieho vzdelávania členom niektorých z 9 referenčných subjektov týkajúcich sa amerických zahraničných zariadení uvedených na zozname Ministerstva zahraničných vecí Spojených štátov:

MIIBS je registrovanou inštitúciou UKRLP – UK Register of Learning Providers reg. č. 10067971, s autorizáciou ako vzdelávacia inštitúcia pod SIC číslom 85422 v UK a akreditovaná ministerstvami ktorými sú:

 • Department for Business Innovation & Skills, ktorej súčasťou je, Department for Innovation, Universities and Skills (DIUS)
 • Akreditácia QAHE – NOVÉ
 • Department for Employment & Learning (DELNI)
 • Členom vyššieho vzdelávania ‘Educational Collaborative for International Schools. ECIS
 • Akreditovaná inštitúcia American Overseas Higher Education Institution (Americká zahraničná inštitúcia vyššieho vzdelávania).
 • Členom Association of American Schools in South America – AASSA (vrátane Strednej Ameriky a karibských štátov) 
 • Členom US Department Overseas Schools Advisory Council  (Rady pre zahraničné školy Ministerstva zahraničných vecí Spojených štátov). 
 • Členom: AHEA/AAHEA – American Association for Higher Education
 • Asociovaný člen v US Department of State , Delaware Secretary of State

Pripomíname:

Skupina MIIBS je už od roku 2015 plne integrovaná ako člen OSAC Governement Inter-Agency do Ministerstva zahraničných vecí Spojených štátov. Ešte presnejšie, inštitút sa ako taký stal členom v máji roku 2017, ako člen Council for Adult and Experiential Learning (CAEL) s ústredím v Chicagu (IL, USA), ktorá je zároveň na zozname CHEA.

Postupy zohľadňovania úrovne štúdia existujú pre väčšinu členských európskych štátov Dohovoru o apostille a organizácie ENIC-NARIC, ako aj v Kanade a Haiti. Bilaterálne uznávanie diplomov a akademického vzdelania zaručujú bilaterlálne dohody medzi jednotlivými inštitúciami a všeobecnejšie v rámci medzinárodných sietí, ktorých je MIIBS organizácia členom (pozri nižšie).

Organizácia MIIBS je aj členom Medzinárodnej frankofónnej siete zariadení na vzdelávanie vzdelávacích pracovníkov (Reseau International Francophone des Etablissements de Formation des Formateurs = RIFEFF), inštitucionálnej siete Frankofónnej univerzitnej agentúry (Agence Universitaire de la Francophonie = AUF).  A v roku 2017 bolo zriadené aj kontaktné miesto s Frankofónnym strediskom pre Ameriky (Centre de la Francophonie des Amériques).

Okrem toho sa inštitút MIIBS na medzinárodnej úrovni stal overeným členom International Association for Distance Learning (Medzinárodná asociácia pre diaľkové vzdelávanie, Londýn, UK), čo sa spája s akreditáciou World Certification Institute (WCI).

Apostilla a legislatíva:

Apostillou sa overujú dokumenty alebo listiny vystavené v súlade so zákonom. Takto overené dokumenty je možné predložiť zahraničným úradom signatárskych krajín Haagskeho dohovoru o apostille zo dňa 5. októbra 1961. Apostilla zodpovedá v signatárskych krajinách (80 krajín) schváleniu/certifikácii.

Partneri:

 • Kamerun: Institut Salomon (Douala), American Language Center (Douala), ALPHA Institute (Douala)
 • British Council Kigali – Rwanda
 • Čína: Alfred Nobel Open Business School HK, Nobel Science Review
 • Pobrežie Slonoviny: HECi New World academy (Abidjan)
 • Gabon: HECi  Business School (Libreville)
 • Haiti: Université de la Renaissance Haiti URH-ISAG, Université Libre Haiti (ULH), Université Vision Internationale Education (UNIVIE), Université la Pléiade d’Haiti (UPLEH)
 • Maďarsko: John Henry Newman Oktatasi Kozpont
 • Maroko: Ecole Supérieure de Management (Casablanca), HECi Business School Group Maroc
 • Mauritánia: Institut ICADES
 • Konžská demokratická republika: Université Touristique des Grands Lacs v Bukavu
 • Spojené kráľovstvo: London School of Marketing, University of Northampton, Anglia Ruskin University
 • Senegal: Université Internationale de Dakar
 • Slovensko: Mondo International Academy
 • USA: Rezo F21

Pre kvalitné štúdium potrebujete kvalitné programy a kvalitného partnera

Mondo International Academy is a modern and innovative academy.
MIIBS - Madison International Institute & Business School - Cooperation Partner