Mondo International Academy

Mondo International Academy – Vzdelávanie bez hraníc

Mondo International Academy je medzinárodná, moderná a inovatívna akadémia. Ponuka širokú škálu študijných programov a individuálnych špecializácii, je umožnená na základe bilaterálnych zmlúv s partnermi z celého sveta. Výhodou spoluprác s medzinárodnými inštitúciami je, že ponúkané programy sa vyučujú v slovenskom jazyku. Štúdium prebieha bez termínov a bez časovej tiesne, a dodržujú všetky akreditačné podmienky a vysoká kvalita programov. Zároveň poskytujeme kvalifikované poradenstvo pri výbere vhodného štúdia, ktoré vždy odzrkadľuje požiadavky študentov, ich predošlé študijné výsledky a praktické skúsenosti.

Významným partnerom pri poskytovaní DBA – Doctor of Business Administration je, ANOBS – Alfred Nobel Open University so sídlom vo Švajčiarsku. Vyučovanie programov v Slovenskej republike sa uskutočnuje v slovenskom jazyku, ako aj v rôznych jazykových variantoch. Štúdium vyučujeme online formou (diaľkové štúdium).  Dalšími programami sú BSc (úroveň Bakalár) a MA (úroveň magister) v Manažmente turizmu, ako aj BSc v Obchodnom manžmente a MSc v Strategicom manažmente. Výsledkom štúdia je diplom potvrdzjúci kvalifikačnú úroveň absolventa.

Na základe bilterálnej zmluvy s Madison International Institute & Business School (MIIBS), ktorá je súčasťou URH-ISAG University v Haiti, Mondo International Academy ponúka študijné programy ako: Ph.D. BA, MA a programy profesijného charakteru ako MBA, LL.M., MSc a MPH. Mondo International Academy pôsobí ako exkluzívny kooperačný partner Madison International Institute & Business School (MIIBS) – URH-ISAG pre krajiny ako SR, ČR, PL, RU, UKR, DE, A. Portfólio programov obsahuje: Ph.D., DBA,  (Doktorandské), MA,  Master (Magisterské), Bachelor BBABALL.B. (Bakalárske) študijné  programy a profesijné MBAMScMPH, LL.M.

REFERENCIE

Referencie

PRIHLÁŠKA NA ŠTÚDIUM

Prihláška na Mondo International Academy

Partners