Mondo International Academy online štúdium konzultácie

Mondo International Academy

Mondo International Academy – Vzdelávanie bez hraníc

Mondo International Academy – Vzdelávanie bez hraníc

Mondo International Academy bola založená v roku 2015.

Mondo International Academy bola založená predovšetkým s cieľom vytvoriť online – konzultačné štúdium, ktoré vyhovuje širokému okruhu študentov a zároveň na základe spoločenskej požiadavky na flexibilné štúdium, v ktorom každý študent bude mať možnosť prispôsobiť si študijný plán podľa svojich pracovných povinností. Pridanou hodnotu takejto formy štúdia je, spájanie študentov z rôznych miest sveta. Mondo International Academy je medzinárodnou, modernou a inovatívnou akadémiou. Ponúkame širokú škálu študijných programov a individuálnych špecializácii.  Pri výučbe sa využíva kreatívny a inovatívny spôsob štúdia podporujúci osobný rozvoj a podnikateľské myslenie študentov. Sme otvorení novým názorom, netradičným nápadom a inovatívnemu mysleniu študentov. Podporujeme študentov k logickému úsudku a k inovatívnym riešeniam, ktoré rozvíjajú kreativitu a invenčnosť v rôznych oblastiach. Snažíme sa vytvárať inovačné prostredie a ponúkať štúdium, ktoré nebude založené na zaužívaných spôsoboch výuky teórie, ale kladieme dôraz na aplikáciu a pochopenie v praxi.

Výhodou štúdia na Mondo International Academy je, že predmety sa vyučujú v slovenskom, anglickom alebo v nemeckom jazyku a termíny skúšok sa prispôsobujú individuálne. Poskytujeme kvalifikované poradenstvo pri výbere vhodného štúdia, ktoré vždy odzrkadľuje požiadavky študentov, ich predošlé študijné výsledky a praktické skúsenosti.

Získanie kvalifikácie na Mondo International Academy, možno využiť na profesionálny rozvoj pre tých, ktorí sú zamestnaní alebo pre študentov, ktorým nevyhovuje denná forma štúdia.

Flexibilný spôsob štúdia umožňuje študentom a lektorom spoločne zvoliť vhodné metódy výučby tak, aby vyhovovali študijným a obsahovým zloženiam predmetov.

Mondo International Academy neustále rozvíja svoju cestu a prispôsobuje svoje technické a materiálne požiadavky najmodernejším trendom.

Zmeny, ktoré nás posúvajú vpred

Od januára 2021 Mondo International Academy sa stalo držiteľom vlastných akreditácií ATHE – World Training and Higher Education a WCI – World Certification Institute, stali sme sa členom akreditačnej rady ACBSP – Accreditation Council for Business Schools and Programs a podstupujeme akreditačný proces najvyššej Medzinárodnej úrovne založené na Baldridge Education Criteria for Performance Excellence. ACBSP je uznanou inštitúciou CHEA – Council for Higher Education Accreditation.

Prístup k hodnotám

Prístup k hodnotám

Nová generácia vzdelávacích inštitúcií, medzi ktoré sa radí aj Mondo International Academy podporuje sociálnu rovnováhu. Veríme vo vzdelávaní pre všetkých, progresívne myslenie, rozchod s konvenciami, vo výzvy súčasnej doby a zlepšovanie sveta okolo nás, ktoré sú v našej DNA.

Úcta pre každého

Úcta pre každého

Vážime si každého, kto prispeje k inováciám a takto prispeje k nášmu spoločnému úspechu. Maximálne si vážime akademickú slobodu, kolegialitu a otvorenú diskusiu. Ak nesúhlasíme, nezavrhneme nápady a ani nepodceňujeme odborné znalosti.

Naša stratégia

Naša stratégia

Naša stratégia je jednoduchá: vytvoriť miesto, kde prevláda prax nad teóriou a kde študenti využijú svoj plný potenciál. Vítame každého, kto má záujem stať sa súčasťou našej kultúry.

Rozmanitosť a inklúzia

Rozmanitosť a inklúzia

Spoločne sme silnejší vtedy, ak rešpektujeme rôzne a jedinečné pohľady. Podporujeme všetkých, aby si uvedomili svoj plný potenciál.

Odvaha a tvorivosť

Odvaha a tvorivosť

Spochybňujeme stagnáciu, aby sme našli nové spôsoby myslenia, ktoré nás nútia k zmenám a predovšetkým sa nebojíme neúspechu pretože veríme, že neúspech je jedna z dôležitých ciest k rozvoju a konečnému úspechu.

Otvorenosť a angažovanosť

Otvorenosť a angažovanosť

Sme a vždy budeme otvorení novým myšlienkam. Globálny dopad dosiahneme tým, že počúvame a pristupujeme s pochopením k potrebám a túžbam ostatných. Vždy hľadáme niečo nové čo sa môžeme ešte naučiť a zdokonaliť tak, aby sme prispeli k rozvoju vedomostiam našich študentov.

Referencie

Referencie

Prihláška

Prihláška na Mondo International Academy

Cesta k nám

Kontakt

+421 919 061 363

office@mondoi-academy.com

info@mondoi-academy.com

Záhradnícka 60, Bratislava

Oznamy

Mondo International Academy

V súvislosti so šírením koronavírusu SARS-CoV-2, v záujme predchádzania šírenia
ochorenia COVID-19, je naša akadémia od 9.3.2020 zatvorená do odvolania.
Prerušili sme výučbu prezenčnou formou na všetkých stupňoch štúdia. Výučba bude
pokračovať online a individuálnou formou.
Pre všetkých našich študentov sme aj naďalej k dispozícii a môžu s nami komunikovať
elektronickou formou alebo telefonicky.
Pre študentov, ktorí študujú online formou zostáva štúdium nezmenené.
Uvedomujeme si vážnosť situácie a rozhodli sme sa, že v prípade potreby si všetci naši
študenti môžu požiadať o individuálny študijný plán alebo o jeho úpravu.

E-BOOKS

MARTINUS

Partners