Mondo International Academy - Vzdelávanie bez hraníc

Mondo International Academy

MONDO INTERNATIONAL ACADEMY - Vzdelávanie bez hraníc

Mondo International Academy bola založená predovšetkým s cieľom vytvoriť niečo nové, s fókusom na flexibilné štúdium, v ktorom každý študent bude mať možnosť prispôsobiť si študijný plán podľa svojich pracovných povinností. Prikláňame sa k individualite jednotlivca čím ponechávame všetku voľnosť myšlienkam, názorom, záujmu ako aj kritike. Pre študentov vyberáme len to najnovšie z dostupných informácií. Snahou každého lektora na Mondo International Academy je, posúvať hranice vedomosti tak, aby sa študenti naučili pozerať  za “roh ulice”.

Mondo International Academy je medzinárodnou akadémiou prepojenou s medzinárodnými inštitúciami a Univerzitami.  Ponúkame širokú škálu študijných programov a individuálnych špecializácii.  Pri výučbe sa využíva kreatívny a inovatívny spôsob štúdia podporujúci osobný rozvoj a podnikateľské myslenie študentov. Sme otvorení novým názorom, netradičným nápadom a inovatívnemu mysleniu študentov. Podporujeme študentov k logickému úsudku a k inovatívnym riešeniam, ktoré rozvíjajú kreativitu a invenčnosť v rôznych oblastiach. Snažíme sa vytvárať inovačné prostredie a ponúkať štúdium, ktoré nebude založené na zaužívaných spôsoboch výuky teórie, ale kladieme dôraz na aplikáciu a pochopenie v praxi.

Výhodou štúdia na Mondo International Academy je, že predmety sa vyučujú v slovenskom, anglickom alebo v nemeckom jazyku, pričom nevylučujeme aj vyučovanie v iných jazykoch. Termíny skúšok sa prispôsobujú individuálne.

Poskytujeme kvalifikované poradenstvo pri výbere vhodného štúdia, ktoré vždy odzrkadľuje požiadavky študentov, ich predošlé študijné výsledky a praktické skúsenosti.

Zmeny, ktoré nás posúvajú vpred

Od januára 2021 Mondo International Academy sa stalo držiteľom vlastných akreditácií ATHE – World Training and Higher Education a WCI – World Certification Institute, stali sme sa členom akreditačnej rady ACBSP – Accreditation Council for Business Schools and Programs a podstupujeme akreditačný proces najvyššej Medzinárodnej úrovne založené na Baldridge Education Criteria for Performance Excellence. ACBSP je uznanou inštitúciou CHEA – Council for Higher Education Accreditation.

FAKTY O ŠTÚDIU
Jazyk: slovenčina, nemčina, angličtina, maďarčina a iné. Online štúdium alebo Externá forma
Online štúdium: Inovatívna vzdelávacia platforma. Maximálna flexibilita. Flexibilné štúdium z hľadiska miesta a času.
Diplom v anglickom jazyku Online testy a skúšky, ktoré je možné vykonať odkiaľkoľvek.
Trvanie: 12 - 60 mesiacov (podľa výberu štúdia) Štúdium prostredníctvom online platformy.
Začiatok štúdia: Každý prvý deň v mesiaci, prihlášku je možné podať kedykoľvek. Prispôsobte si štúdium svojím životným podmienkam.

Štúdium u nás má tieto výhody:

  • vysoká miera flexibility v organizácii štúdia,
  • možnosť získavania kvalifikácie aj popri zamestnaní či podnikaní,
  • vzdelávanie pre tých, ktorým nevyhovuje denná forma štúdia,
  • možnosť voľby formy štúdia (kombinované / externé /online)
  • veľký výber voliteľných predmetov.
Vážime si každého, kto prispeje k inováciám a takto prispeje k nášmu spoločnému úspechu. Maximálne si vážime akademickú slobodu, kolegialitu a otvorenú diskusiu. Ak nesúhlasíme, nezavrhneme nápady a ani nepodceňujeme odborné znalosti.
Úcta
Naša stratégia je jednoduchá: vytvoriť miesto, kde prevláda prax nad teóriou a kde študenti využijú svoj plný potenciál. Vítame každého, kto má záujem stať sa súčasťou našej kultúry.
Startégia
Spochybňujeme stagnáciu, aby sme našli nové spôsoby myslenia, ktoré nás nútia k zmenám a predovšetkým sa nebojíme neúspechu pretože veríme, že neúspech je jedna z dôležitých ciest k rozvoju a konečnému úspechu.
ODVAHA
Nová generácia vzdelávacích inštitúcií, medzi ktoré sa radí aj Mondo International Academy podporuje sociálnu rovnováhu. Veríme vo vzdelávaní pre všetkých, progresívne myslenie, rozchod s konvenciami, vo výzvy súčasnej doby a zlepšovanie sveta okolo nás, ktoré sú v našej DNA.
Hodnoty
Spoločne sme silnejší vtedy, ak rešpektujeme rôzne a jedinečné pohľady. Podporujeme všetkých, aby si uvedomili svoj plný potenciál.
Inklúzia
Sme a vždy budeme otvorení novým myšlienkam. Globálny dopad dosiahneme tým, že počúvame a pristupujeme s pochopením k potrebám a túžbam ostatných. Vždy hľadáme niečo nové čo sa môžeme ešte naučiť a zdokonaliť tak, aby sme prispeli k rozvoju vedomostiam našich študentov.
Angažovanosť
V súvislosti so šírením koronavírusu SARS-CoV-2 a v záujme predchádzania šírenia ochorenia COVID-19 sme prerušili výučbu prezenčnou formou na všetkých stupňoch štúdia. Výučba bude pokračovať online a individuálnou formou. Pre všetkých našich študentov sme aj naďalej k dispozícii a môžu s nami komunikovať elektronickou formou alebo telefonicky. Pre študentov, ktorí študujú online formou zostáva štúdium nezmenené. Uvedomujeme si vážnosť situácie a rozhodli sme sa, že v prípade potreby si všetci naši študenti môžu požiadať o individuálny študijný plán alebo o jeho úpravu.
COVID 19

Všetky aktuálne informácie o živote na Akadémii pravidelne pridávame na našu facebookovú stránku.

Naši partneri
ANOBS, Mondo International Academy, MPH, MA, BSc., MBA, LL.M., DBA, Studium, Gesundheitswesen, Recht, International Business, Management, Wirtschaft, Diplom, Studien, Unternehmensführung, Wirtschaft, Management, Logistik, MA, Internationaler Handel, Zoll, Logistik, Studenten, Studium, Studiengang, Strategisches Management, Planung, Prozess, Analyse, Umsetzung, Unternehmensvision, Disziplin, Gesundheitswesen, Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre, Medizin, Gesundheitsökonomie, BSc. Bachelor Studiengang, Gesundheitspolitik, Unternehmertum, Marketing, Management, Logistik, Transport, Weltwirtschaft, Business, MPH, MA, DBA, Grundlagen des Managements, Medizinische Prozesse, Grundlagen des Gesundheitswesens, Pflegerische Prozesse, Wirtschaftlichkeit des Gesundheitswesens, Betriebswirtschaftslehre, Gesundheitsökonomie, Public Health, BSc., BSc. Business Management, Unternehmensführung, Marketing, Rechnungswesen, Unternehmensstrategie, Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftswissenschaften, E-Business, E-Commerce, Recht, Human Resource Management, Projektmanagement, Studenten, MA, Handel, Wirtschaft, Studiengang, Logistik, Finanzen, BSc., Internationaler, Handel, Studium, Karriere, Management, Führung, Unternehmensführung, Handelsabkommen, Technologie, Risikomanagement, Verhandlungen, Diplomatie, Wirtschaft, Politik, MBA, Internationale, Beziehungen, Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre, Medizin, Gesundheitsökonomie,

Ďalšie informácie nájdete na: Akademické informácie