ADIT Diploma Exam Center Mondo International Academy

Diploma Exam Center | ADIT - CIOT

ADIT skúškové centrum Slovensko – Diploma Exam center

Mondo International Academy sa stalo centrom pre validáciu skúšok pre študentov CIOT  – Chartered Institute of Taxation.1

Študenti, ktorí absolvovali v CIOT program ADIT International TAX sa stávajú medzinárodným daňovým poradcom.

Výhody zo získania kvalifikácie ADIT sú:

  • Globálny štandard kvality a nezávislý spôsob preukazovania medzinárodných daňových znalostí a schopností.

  • Využiteľnosť – kdekoľvek na svete, kde si naštartujete svoju kariéru.

  • Preukázanie svojich odborných znalostí vo viacerých krajinách.

Medzi ďalšie výhody patria:

  • Spojenie s rastúcou globálnou sieťou študentov, absolventov a medzinárodných daňových poradcov ADIT;

  • Spojenie s viac ako 1 300 Affiliate pobočkami vo viac ako 110 krajinách – na každom kontinente, v hlavnom trhovom centre a v každom obchodnom sektore;

  • Byť oprávnený uviesť označovacie písmená “ADIT” za menom;

  • Príležitosť vytvoriť medzinárodnú daňovú pobočku – Chartered Institute of Taxation.

K dispozícii je  množstvo možností štúdia na medzinárodnej úrovni : kurzy dištančného vzdelávania, samo-štúdium a kurzy s výučbou v triede. Testy sú k dispozícii dvakrát ročne,  vo viac ako 40 krajinách sveta.

Curriculum ADIT zahŕňa celý rad medzinárodných daňových subjektov vrátane popredných medzinárodných daňových jurisdikcií a kľúčových tém.

Všetky aktuálne informácie o živote na Akadémii pravidelne pridávame na našu facebookovú stránku.

Skip to content