ADIT Diploma Exam Center Mondo International Academy

Mondo International Academy

Diploma Exam Center | ADIT - CIOT

ADIT skúškové centrum Slovensko – Diploma Exam center

Mondo International Academy sa stalo centrom pre validáciu skúšok pre študentov CIOT  – Chartered Institute of Taxation.1

Študenti, ktorí absolvovali v CIOT program ADIT International TAX sa stávajú medzinárodným daňovým poradcom.

Výhody zo získania kvalifikácie ADIT sú:

  • Globálny štandard kvality a nezávislý spôsob preukazovania medzinárodných daňových znalostí a schopností.

  • Využiteľnosť – kdekoľvek na svete, kde si naštartujete svoju kariéru.

  • Preukázanie svojich odborných znalostí vo viacerých krajinách.

Medzi ďalšie výhody patria:

  • Spojenie s rastúcou globálnou sieťou študentov, absolventov a medzinárodných daňových poradcov ADIT;

  • Spojenie s viac ako 1 300 Affiliate pobočkami vo viac ako 110 krajinách – na každom kontinente, v hlavnom trhovom centre a v každom obchodnom sektore;

  • Byť oprávnený uviesť označovacie písmená “ADIT” za menom;

  • Príležitosť vytvoriť medzinárodnú daňovú pobočku – Chartered Institute of Taxation.

K dispozícii je  množstvo možností štúdia na medzinárodnej úrovni : kurzy dištančného vzdelávania, samo-štúdium a kurzy s výučbou v triede. Testy sú k dispozícii dvakrát ročne,  vo viac ako 40 krajinách sveta.

Curriculum ADIT zahŕňa celý rad medzinárodných daňových subjektov vrátane popredných medzinárodných daňových jurisdikcií a kľúčových tém.

Všetky aktuálne informácie o živote na Akadémii pravidelne pridávame na našu facebookovú stránku.

Naši partneri
ANOBS, Mondo International Academy, MPH, MA, BSc., MBA, LL.M., DBA, Studium, Gesundheitswesen, Recht, International Business, Management, Wirtschaft, Diplom, Studien, Unternehmensführung, Wirtschaft, Management, Logistik, MA, Internationaler Handel, Zoll, Logistik, Studenten, Studium, Studiengang, Strategisches Management, Planung, Prozess, Analyse, Umsetzung, Unternehmensvision, Disziplin, Gesundheitswesen, Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre, Medizin, Gesundheitsökonomie, BSc. Bachelor Studiengang, Gesundheitspolitik, Unternehmertum, Marketing, Management, Logistik, Transport, Weltwirtschaft, Business, MPH, MA, DBA, Grundlagen des Managements, Medizinische Prozesse, Grundlagen des Gesundheitswesens, Pflegerische Prozesse, Wirtschaftlichkeit des Gesundheitswesens, Betriebswirtschaftslehre, Gesundheitsökonomie, Public Health, BSc., BSc. Business Management, Unternehmensführung, Marketing, Rechnungswesen, Unternehmensstrategie, Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftswissenschaften, E-Business, E-Commerce, Recht, Human Resource Management, Projektmanagement, Studenten, MA, Handel, Wirtschaft, Studiengang, Logistik, Finanzen, BSc., Internationaler, Handel, Studium, Karriere, Management, Führung, Unternehmensführung, Handelsabkommen, Technologie, Risikomanagement, Verhandlungen, Diplomatie, Wirtschaft, Politik, MBA, Internationale, Beziehungen, Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre, Medizin, Gesundheitsökonomie,

Ďalšie informácie nájdete na: Akademické informácie