Mondo International Academy

ADIT Diploma Exam Center

 

ADIT skúškové centrum Slovensko

Mondo International Academy sa stalo centrom pre validáciu (skúšky) pre študentov CIOT  – Chartered Institute of Taxation.1 

Študenti, ktorí absolvovali v CIOT program ADIT International TAX sa stávajú medzinárodným daňovým poradcom. V stále viac prepojenom svete sa musia profesionáli v oblasti daní neustále vzdelávať, aby mohli využiť výzvy a príležitosti, ktoré ponúka dnešný svet obchodu.

Výhody zo získania kvalifikácie ADIT sú:

  • Globálny štandard kvality a nezávislý spôsob preukazovania medzinárodných daňových znalostí a schopností.
  • Využiteľnosť – kdekoľvek na svete, kde si naštartujete svoju kariéru.
  • Preukázanie svojich odborných znalostí vo viacerých krajinách.

Medzi ďalšie výhody patria:

  • Spojenie s rastúcou globálnou sieťou študentov, absolventov a medzinárodných daňových poradcov ADIT;
  • Spojenie s viac ako 1 300 Affiliate pobočkami vo viac ako 110 krajinách – na každom kontinente, v hlavnom trhovom centre a v každom obchodnom sektore;
  • Byť oprávnený uviesť označovacie písmená “ADIT” za menom;
  • Príležitosť vytvoriť medzinárodnú daňovú pobočku – Chartered Institute of Taxation.

K dispozícii je  množstvo možností štúdia na medzinárodnej úrovni : kurzy dištančného vzdelávania, samo-štúdium a kurzy s výučbou v triede. Testy sú k dispozícii dvakrát ročne,  vo viac ako 40 krajinách sveta.

Curriculum ADIT zahŕňa celý rad medzinárodných daňových subjektov vrátane popredných medzinárodných daňových jurisdikcií a kľúčových tém Kliknite sem pre kompletný zoznam……