Mondo International Academy

Akadémia mládeže

 

V rámci ponuky poskytujeme kurzy, ktoré sa uskutočňujú len v čase prázdnin, čím zabezpečíme, že deti majú užitočný program a vy môžete takýmto spôsobom vyplniť ich voľný čas.

Pýtajú sa Vás neustále Vaše deti ako čo funguje? odkiaľ čo pochádza? Dajte Vašim deťom možnosť pochopiť veci a súvislosti, ktoré sú pre nás dospelých samozrejmosťou.

Naše jedinečné vzdelávanie formou hry naučí Vaše deti samostatne uvažovať, tvoriť a inovovať. Vaše deti sa majú možnosť dozvedieť viac zo sveta astronómie, tvorby projektov, významu logistiky a ďalších sfér, ktoré ich nútia rozmýšľať, tvoriť a hľadať príčiny.

Prečo Astronómia? Pretože tam všetko začalo. Na základe praktickej ukážky v našom planetáriu a prostredníctvom vlastnej tvorby spočívajúcej v príprave našej slnečnej sústavy, vysvetľujeme zákonitosti vesmíru.

Prečo Projektový manažment? Pretože všetko musí mať svoj správny postup. Chcete, aby si Vaše deti uvedomili, čo všetko treba naprojektovať pred tým, než postavíte dom?

Prečo Logistika? Pretože všetko má svoju cestu od výrobcu až po spotrebiteľa. Prostredníctvom nášho programu vysvetlíme Vašim deťom, ako sa ich obľúbená hračka vyrába a akú dlhú cestu musí prejsť, aby sa dostala do ich detskej izby.

Vyberte si z nasledujúcich dvoch programov:

Astronómia hrou

Astronómia hrou

Logistika hrou

Logistika – Transport