Mondo International Academy

ASTRONÓMIA – ASTROPROJEKT

 

Program je určený pre deti a mládež od 8 až 14 rokov. Obsahom programu ASTRONÓMIA – ASTROPROJEKT je kombinácia astronómie, logiky a tvorby vlastného projektu.

Cieľom programu je, aby naše deti a mládež pochopili komplexnosť vesmíru, aby sa naučili bližšie o našej slnečnej sústave, ich planétach, mesiacoch a to bez toho, aby prečítali tisícky strán teórie.

Program obsahuje rôzne názorné ukážky pričom naši mladí účastníci budú mať možnosť prakticky vidieť a pochopiť celkové fungovanie galaxie v našom živom PLANETÁRIU. 

Výuka je formou interakcie, hry a tvorby vlastného projektu, ktorý si môžu vziať domov.

Program je na našom trhu vzdelávania výnimočný svojím charakterom a jedinečný pretože deti získavajú vedomosti formou hry.

Celý program je vedený diskusnou a názornou formou, ktorá im pomôže si uvedomiť súvislosti a zákonitosti vesmíru a to veľmi jednoduchým spôsobom. Napriek tvrdým zákonitostiam vesmíru ponechávame našim mladým účastníkom individualitu logiky, vnímania a vlastnej tvorby.

Deti sú pod dozorom skúsených lektorov z oblasti astronómie.

 

Deti majú celý deň zabezpečený pitný režim a obed.

Logistika hrou

Logistika – Transport

Skladba vyučovacích dní:

1. Deň

9:00 – 12:00 –  Vstup a úvod do sveta Astronómie

12:30 13:30 –   Obed (v cene kurzu)

13:45 – 17:00 – PLANETÁRIUM

Každých 45 min. majú mladí účastníci pauzu s občerstvením
Počas dňa budú deti oboznamované s vesmírom a našou slnečnou sústavou.

2. Deň

9:00 – 12:00 –  Príprava vlastnej slnečnej sústavy (praktická práca)

12:00 – 13:30 – Obed

13:30 – 15:30 – Príprava vlastnej slnečnej sústavy (praktická práca)

15:30 – 16: 30 -Prezentácia vlastnej tvorby, Vyhodnotenie

16:30 – Odovzdávanie certifikátov, ZÁVER

cca 17:00 ukončenie programu

Diskusia a odpovede na otázky sa budú viesť počas celého dňa interaktívnej výuky.