Logistika hrou Mondo International Academy

Logistika hrou | Mondo International Academy

Logistika hrou, je program pre deti a mládež, ktoré formou hry vysvetľuje cestu hračiek, počítačov, alebo nábytku do ich detských izieb. Program v sebe skrýva psychológiu uvedomenia si náročnosti procesov logistiky a prácu, ktorú vynakladajú všetci ľudia, ktorí sú zapojení do cesty bezpečného dodania tovarov k zákazníkovi domov, do detských izieb našich účastníkov kurzu. Pri učení sa využívajú rôzne názorné pomôcky, od autíčok, makiet skladových priestorov až po video-prezentácie. Kurz dopĺňa diskusia, s odpoveďami lektorov na otázky účastníkov.

Cieľom je, aby sme dali našim mladým účastníkom kurzu pocit zodpovednosti voči materiálnym veciam, ktoré ich obklopujú a sú pre nich samozrejmosťou a aby pochopili dlhú cestu všetkých hračiek a nábytku, ktorú im rodičia kúpia.

Deti sú pod dozorom skúsených lektorov.

 

Deti majú celý deň zabezpečený pitný režim a obed.

Priebeh

1. Deň

  • 9:00 –  10:00 príchod deti a rodičov, predstavenie témy, organizačné pokyny
  • 10:15 –  11:30 pochopenie základných logistických činnosti interaktívnou formou

OBED

  • 13:00 – 14:00 doprava tovaru vo svete (moderovaná diskusia, náučné hry, sledovanie podporných videí)
  • 14:30 – 16:00 balenie a skladovanie tovaru (moderovaná diskusia, náučné hry, sledovanie podporných videí).

2. Deň

  • 9:00 Príchod
  • 9:30 – 12:00 príprava vlastnej tovarovej cesty –skupinová práca formou interaktívnej moderovanej hry

OBED 

  • 13:30 – 16:00 príprava vlastnej tovarovej cesty –skupinová práca formou interaktívnej moderovanej hry– prezentácia tvorby a vyhodnotenie
  • 16:30 Záver
Všetky aktuálne informácie o živote na Akadémii pravidelne pridávame na našu facebookovú stránku.
Skip to content