Mondo International Academy

AD Associate’s Degree

AD Associate’s Degree v Slovenskej republike známe pod názvom “Diplomovaný špecialista” (titul DiS.) patrí medzi odborné tituly zvyčajne v trvaní do dvoch rokov štúdia. Kým titul DiS. je známy len na Slovensku, titulom A.S., A.A., A.A.S., vyniknete na globálnej úrovni.

Vzdelávanie je v odbore turizmu, stavebníctva, drevospracujúceho priemyslu, potravinového priemyslu, vinárstva a v odbore dopravy.

Študent, ktorý ukončí dvojročný program, môže získať titul Associate of Arts / Associate in Arts ( skratka – A.A), alebo titul Associate of Science / Associate in Science (skratka – A.S).

Tituly A.A sú zvyčajne v oblasti liberálnych umení a vied, ako sú humanitné a spoločenské vedy a A.S sa udeľuje študentom v aplikovanej vedeckej a technickej oblasti a v odborných študijných odboroch. Vstup do programu je možný v poslednom ročníku strednej odbornej školy s maturitou.

Výhody štúdia:

študenti, ktorí absolvujú dvojročný program majú možnosť:

  • absolvovať predmety, ktoré sú na prax orientované a prezentované lektormi z praxe,
  • absolvovať časť bakalárskeho štúdia,
  • zvýšiť svoje šance k získaniu lepšieho zárobku a
  • byť uprednostňovaný zamestnávateľmi pri výberových konaniach .

Vstupné požiadavky:

Dokončenie úplného stredného alebo úplného stredného odborného vzdelania s osvedčením o strednej škole. Zápis je možný v poslednom ročníku stredoškolského vzdelávania.

Dĺžka štúdia je 18 mesiacov.

Viac informácií o všeobecnom prijímacom konaní nájdete tu.

Absolventi BA (bakalár) programu majú možnosť pokračovať v magisterskom štúdiu (MA) a následne v doktorandskom PhD. štúdiu vo vybranom odbore.