Mondo International Academy

BA Medzinárodný obchod

BA Medzinárodný obchod zahŕňa pochopenie vplyvov činností na domácom a zahraničnom trhu krajiny. Úspešné medzinárodné podniky uznávajú rozmanitosť svetového trhu a dokážu zvládnuť neistoty a riziká pri podnikaní na neustále sa meniacom globálnom trhu.

Pretože národné štáty majú jedinečné vládne systémy, zákony a nariadenia, dane, povinnosti, meny, kultúry, praktiky atď., Medzinárodné obchodovanie je rozhodne zložitejšie ako podnikanie, ktoré funguje výhradne na domácich trhoch.

Hlavnou úlohou medzinárodného podnikania je pochopenie samotnej veľkosti globálneho trhu.

Základné problémy, ktoré považujú spoločnosti a odborníci zainteresovaní do medzinárodného obchodu, zahŕňajú:

 • Hospodárske prostredie
 • Politické prostredie
 • Kultúrne prostredie a
 • Konkurenčné prostredie

Vstupné požiadavky: 

 • Absolvované stredoškolské vzdelanie s maturitou.
 • Splnať všeobecné vstupné požiadavky.
 • Dĺžka štúdia je 27 až 36 mesiacov.
 • Viac informácií o všeobecnom prijímacom konaní nájdete tu.
BA Tourism Management Mondo International Academy

Forma štúdia:

Všetky študijné programy ponúkajú flexibilné možnosti vzdelávania, ktoré umožňujú spojiť štúdium s prácou alebo podnikaním. V súčasnosti ponúkame okrem konzultačnej a externej formy štúdia aj online formu. Počas štúdia je študent v priamom kontakte s vyučujúcim prostredníctvom e-mailu. Online forma štúdia má charakter moderného vzdelávania bez pravidelných víkendových prednášok. Počet osobných stretnutí (konzultácií) je rôzny a prispôsobuje sa potrebám vyplývajúcim z jednotlivých predmetov. Požiadavky na online štúdium sú rovnaké ako pri dennej, alebo externej forme štúdia. Študenti, ktorí si zvolili online formu štúdia, písomné testy odovzdávajú elektronickou formou.

Výber modulov a špecializácia

Každý študijný program obsahuje informácie o povinných moduloch a možnostiach, v rámci ktorých si môžete vytvoriť vlastnú špecializáciu v odbore, ktorá vyhovuje vašim vlastným záujmom a dlhodobejším kariérnym cieľom.

Študent má možnosť vytvoriť si vlastnú špecializáciu v odbore, ktorá vyhovuje vlastným záujmom a dlhodobejším kariérnym cieľom. Špecializáciu si vytvára nahradením 3 modulov z iného študjného programu napr. z MBA.

Po ukončení štúdia získajú akademické zručnosti, ktoré umožnia pokračovanie v štúdiu Master – MA Medzinárodný obchod .

Predmety programu BA Medzinárodný obchod

I. Ročník

 • Ekonomická teória 1 a 2
 • Financie
 • Strategické riadenie (teória hry pre manažérov)
 • Obchodné právo
 • Matematika
 • Podniková ekonomika
 • Svetová ekonomika 1 a 2
 • Logistika – Basic 1 a 2

II. Ročník

 • Správa účtov 1 a 2
 • Medzinárodné účtovníctvo 1 a 2
 • Podnikové financie
 • Makroekonomika – základná
 • Mikroekonómia – základné
 • Medzinárodný marketing
 • Medzinárodná daň
 • Logistika – pokročilé 1 a 2

III. Ročník

 • Správanie spotrebiteľov a psychológia
 • Európska únia 1 & 2
 • EÚ a európske právo
 • Finančné operácie v zahraničnom obchode 1 & 2
 • Logistika
 • Medzinárodný platobný styk
 • Diplomový seminár

Štúdijné povinnosti účastníka programu

Vypracovanie 12 semestrálnych prác formou “Open Book Exam”

Samoštúdium

Výskum a príprava bakalárskej práce v rozsahu 40 strán.

BA PROGRAMY

Prejsť na BA - Management turizmu

Translate: BA – Hospitality Management - Bachelor Studies

Prejsť na: BBA Podniková ekonomika

Translate: BBA Business Economics - Bachelor of Business Management

Prejsť na: BSc v cestovnom ruchu a pohostinstve

BSc v cestovnom ruchu a pohostinstve