Mondo International Academy

BA Manažment turizmu    

 

BA Manažment turizmu je oveľa viac ako len cestovanie. Je to svet medzinárodných kontaktov, spoločenskej zodpovednosti a rýchlo sa meniacich trendov. Ako kombinujete udržateľnosť so ziskovosťou? Čo chce tento rok cestovateľ? Osobne vás sprevádzame pri rozvíjaní nápadov a sledovaní vašich záujmov.

Cestovný ruch je oblasť, ktorá vás formuje. Má toľko rôznych aspektov, že po ukončení tohto programu budete kritickým odborníkom, ktorý bez námahy nájde cestu v cestovnom ruchu – a ďaleko za hranicami.

BA Manažment turizmu uvedie študenta do sveta cestovného ruchu spolu so znalosťami  ekonómie, aplikovanej ekonómie a ďalších odborných tém súvisiacich s organizáciou a riadením pohostinských služieb. Zatiaľ čo hlavné témy tohto študijného programu boli čerpané z medzinárodných aspektov, ostatné tematické okruhy boli obsahovo tvorené tak, aby sa týkali aj domáceho trhu, keďže mnohí absolventi budú chcieť využiť svoje vedomosti a získané kompetencie na domcom trhu.

Forma štúdia:

Všetky študijné programy ponúkajú flexibilné možnosti vzdelávania, ktoré umožňujú spojiť štúdium s prácou alebo podnikaním. V súčasnosti ponúkame okrem konzultačnej a externej formy štúdia aj online formu. Počas štúdia je študent v priamom kontakte s vyučujúcim prostredníctvom e-mailu. Online forma štúdia má charakter moderného vzdelávania bez pravidelných víkendových prednášok. Počet osobných stretnutí (konzultácií) je rôzny a prispôsobuje sa potrebám vyplývajúcim z jednotlivých predmetov. Požiadavky na online štúdium sú rovnaké ako pri dennej, alebo externej forme štúdia. Študenti, ktorí si zvolili online formu štúdia, písomné testy odovzdávajú elektronickou formou.

Výber modulov a špecializácia

Každý študijný program obsahuje informácie o povinných moduloch a možnostiach, v rámci ktorých si môžete vytvoriť vlastnú špecializáciu v odbore, ktorá vyhovuje vašim vlastným záujmom a dlhodobejším kariérnym cieľom.

Študent má možnosť vytvoriť si vlastnú špecializáciu v odbore, ktorá vyhovuje vlastným záujmom a dlhodobejším kariérnym cieľom. Špecializáciu si vytvára nahradením 3 modulov z iného študjného programu napr. z MBA.

Študenti budú počas študijného programu uvedení do problematiky špecifických prevádzkových a riadiacich aktivít v oblasti pohostinstva. Tento študijný program poskytuje komplexné poznatky v otázkach a záležitostiach týkajúcich sa sektorov, ako je napríklad správa ubytovania, manažment pohostinstva, organizácia podujatí a iné.

Ďalej sa študenti dozvedia o:

 • princípoch a spôsoboch organizácie, prevádzky a riadenia turistických a pohostinských podnikov,
 • službách pohostinstva,
 • podmienkach prevádzky a príslušné právne aspekty.

Študijný program umožní študentom rozvíjať manažérske zručnosti, aby mohli pracovať na vyšších pozíciách v hotelovom manažmente.

Pre informácie o všeobecnom prijímacom konaní nájdete tu.

Predmety program BA

I. ročník

 1. Medzikultúrna komunikácia
 2. Predaj a marketing v cestovnom ruchu
 3. Vývoj produktov
 4. Medzinárodná obchodná etika
 5. E-commerce
 6. Angličtina
 7. Finančné riadenie

II. ročník

 1. Medzikultúrna komunikácia
 2. Predaj a marketing v cestovnom ruchu
 3. Vývoj produktov
 4. Trendy v cestovnom ruchu
 5. Medzikultúrna komunikácia
 6. Management ľudských zdrojov
 7. Angličtina

III. ročník

 1. Naliehavé problémy v turizme
 2. Strategický vplyv na obchodné prostredie
 3. Obchodná stratégia
 4. Manažment podujatí
 5. Manažment kvality
 6. Marketingová stratégia
 7. Diplomový seminár

Štúdijné povinnosti účastníka programu

Vypracovanie 12 semestrálnych prác formou “Open Book Exam”

Samoštúdium

Výskum a príprava bakalárskej práce v rozsahu 40 strán.

BA PROGRAMY

Prejsť na: BBA - Podniková ekonomika

BBA Business Economics - Bachelor of Business Management

Prejsť na: BA - Medzinárodný obchod

BA Medzinárodný obchod - Bakalársky program Mondo International Academy

Prejsť na: BSc v cestovnom ruchu a pohostinstve

BSc v cestovnom ruchu a pohostinstve