Mondo International Academy

BBA Podniková ekonomika  

 

BBA Podniková ekonomika je trojročný študijný program, ktorý  rozvíja profesionálne a intelektuálne schopnosti účastníkov programu.

Čo získajú študenti

BBA Podniková ekonomika spája ekonomiku s celým radom obchodných a finančných tém, ktoré študentom pomôžu rozvíjať vedomosti v podnikateľskom a finančnom prostredí, ako aj o súčasných obchodných záležitostiach. Študenti získajú zručnosti, ako aj komunikačné schopnosti a vedomosti ako aplikovať naučené v praxi.

Študenti získajú rozsiahly základ znalostí a zručností v oblasti ekonomiky, finančného riadenia, efektívnej analýzy, medzinárodných financií, finančných trhov, environmentálnej ekonomiky, manažérskej ekonomiky a ďalších.

Študijný program Business Economics otvára širokú škálu kariérnych príležitostí a pripravuje absolventov na ktorúkoľvek cestu v rámci ekonómie a podnikania,

Informácie o všeobecnom prijímacom konaní nájdete tu.

Forma štúdia:

Všetky študijné programy ponúkajú flexibilné možnosti vzdelávania, ktoré umožňujú spojiť štúdium s prácou alebo podnikaním. V súčasnosti ponúkame okrem konzultačnej a externej formy štúdia aj online formu. Počas štúdia je študent v priamom kontakte s vyučujúcim prostredníctvom e-mailu. Online forma štúdia má charakter moderného vzdelávania bez pravidelných víkendových prednášok. Počet osobných stretnutí (konzultácií) je rôzny a prispôsobuje sa potrebám vyplývajúcim z jednotlivých predmetov. Požiadavky na online štúdium sú rovnaké ako pri dennej, alebo externej forme štúdia. Študenti, ktorí si zvolili online formu štúdia, písomné testy odovzdávajú elektronickou formou.

Výber modulov a špecializácia

Každý študijný program obsahuje informácie o povinných moduloch a možnostiach, v rámci ktorých si môžete vytvoriť vlastnú špecializáciu v odbore, ktorá vyhovuje vašim vlastným záujmom a dlhodobejším kariérnym cieľom.

Študent má možnosť vytvoriť si vlastnú špecializáciu v odbore, ktorá vyhovuje vlastným záujmom a dlhodobejším kariérnym cieľom. Špecializáciu si vytvára nahradením 3 modulov z iného študjného programu napr. z MBA.

Predmety programu BBA

I. ročník

 1. Úvod do Mikroekonómie
 2. Úvod do Makroekonómie
 3. Kvantitatívna ekonomika & obchodné analýzy
 4. Kvantitatívna ekonomika & obchodné analýzy
 5. Verejné financie
 6. Obchod & techniky ekonomického rozhodovania
 7. Ekonomika inovácií a podnikania
 8. Úvod do ekonometrie
 9. Behaviorálna a evolučná ekonomika
 10. Čína – nástrahy, dôsledky a výzvy

II. ročník

 1. Pokročilá Mikroekonomika
 2. Pokročilá Makroekonomika
 3. Produktivita a efektívne analýzy
 4. Aplikovaná ekonometria v Mikroekonómii
 5. Manažérska ekonómia
 6. Politiky hospodárskej súťaže & regulácie
 7. Ekonomika ľudských zdrojov
 8. Teória hry & stratégia
 9. História Austrálskej ekonomiky
 10. Environmentálna ekonomika

III. ročník

 1. Behaviorálna a evolučná ekonomika
 2. Obchod & techniky ekonomického rozhodovania
 3. Ekonomika inovácií a podnikania
 4. Ekonomika práce
 5. Pokročilá Mikroekonomika
 6. Produktivita a efektívne analýzy
 7. Aplikovaná ekonometria v Mikroekonomii
 8. Manažérska ekonómia
 9. Politiky hospodárskej súťaže & regulácie
 10. Diplomový seminár

Štúdijné povinnosti účastníka programu

Vypracovanie 12 semestrálnych prác formou “Open Book Exam”

Samoštúdium

Výskum a príprava bakalárskej práce v rozsahu 40 strán.

BA PROGRAMY

Prejsť na: BA - Manažment turizmu

BA Manažment turizmu Mondo International Academy

Prejsť na: BA Medzinárodný obchod

BA Medzinárodný obchod - Bakalársky program Mondo International Academy

Prejsť na: BSc v cestovnom ruchu a pohostinstve

BSc v cestovnom ruchu a pohostinstve