Mondo International Academy

BA, BBA štúdium

BA, BBA štúdium – Bachelor (na Slovensku známe pod skratkou Bc. – Bakalár), je prvou odbornou kvalifikáciou, ktorú môžete získať. Študijný program Bachelor of Art, alebo Bachlor of Business Administration trvá 3,5 až 4 roky.

Program BA Medzinárodný obchod poskytuje študentom multidisciplinárne a interdisciplinárne prístupy v medzinárodnom obchode. Predstavuje vzájomné pôsobenie medzi hospodárskymi, strategickými a právnymi aspektmi medzinárodného obchodu a medzinárodnými politikami.

Program BBA Medzinárodné podnikanie poskytne študentom pochopenie a analýzu charakteristík vysokovýkonných organizácií v kontexte medzinárodného podnikania, stavaním na 4 procesoch, ktoré sú spojené v rámci cyklu riadenia: plánovanie; organizovanie; vedenie ľudí; a kontrolu.

Forma BA, BBA štúdia:

Kombinovaná forma (Blended learning)

Kombinovaná forma (Blended learning) je spojenie online štúdia s absolvovaním skúšok a obhajob projektových prác priamo na akadémií, alebo v jednej z partnerských ICC – Informačno Konzultačných Centier akadémie.  Kombinovaná forma štúdia ponúka flexibilné možnosti vzdelávania, ktoré umožňujú spojiť štúdium s prácou alebo podnikaním. Počas štúdia je študent v priamom kontakte s vyučujúcim prostredníctvom e-mailu, alebo prostredníctvom Online platformy SEP. Online forma štúdia má charakter moderného vzdelávania bez pravidelných víkendových prednášok.

Výber modulov a špecializácia

Výhodou štúdia je, špecializácia programu. V každom študijnom programe sú základné (povinné) moduly. Špecializáciu si študent určuje nahradím 3 modulov z iného študjného programu napr. z  MBA.

Vstupné požiadavky:  

Dokončené buď úplne stredoškolské alebo úplne stredné odborné vzdelanie s osvedčením o ukončení strednej školy (Vysvedčenie o maturitnej skúške).

Pre prijatie na BA, alebo BBA štúdium platia všeobecné vstupné požiadavky. Uznávanie predmetov a  ročníkov predchádzajúcich štúdií  je možné.

Po úspešnom ukončení BA stupňa študenti obdržia medzinárodný absolventský diplom s titulom BA – Bachelor of Art, alebo BBA – Bachelor of Business Administration od nášho garanta Madison International Institute of Business School USA a URH-ISAG University

Viac informácií o všeobecnom prijímacom konaní nájdete tu.