Mondo International Academy

BA Medzinárodný obchod

BA Medzinárodný obchod zahŕňa pochopenie vplyvov činností na domácom a zahraničnom trhu krajiny. Úspešné medzinárodné podniky uznávajú rozmanitosť svetového trhu a dokážu zvládnuť neistoty a riziká pri podnikaní na neustále sa meniacom globálnom trhu.

Pretože národné štáty majú jedinečné vládne systémy, zákony a nariadenia, dane, povinnosti, meny, kultúry, praktiky atď., Medzinárodné obchodovanie je rozhodne zložitejšie ako podnikanie, ktoré funguje výhradne na domácich trhoch.

Hlavnou úlohou medzinárodného podnikania je pochopenie samotnej veľkosti globálneho trhu.

Základné problémy, ktoré považujú spoločnosti a odborníci zainteresovaní do medzinárodného obchodu, zahŕňajú:

 • Hospodárske prostredie
 • Politické prostredie
 • Kultúrne prostredie a
 • Konkurenčné prostredie

Vstupné požiadavky: 

 • Absolvované stredoškolské vzdelanie s maturitou.
 • Splnať všeobecné vstupné požiadavky.
 • Dĺžka štúdia je 27 až 36 mesiacov.
 • Viac informácií o všeobecnom prijímacom konaní nájdete tu.
BA – Hospitality Management Mondo International Academy

Úspešným ukončením štúdia študent získa titul BA s akreditáciou od Madison International Institute & Business School.

Forma štúdia:

Všetky naše študijné programy ponúkajú flexibilné možnosti vzdelávania, ktoré umožňujú spojiť štúdium s prácou a podnikaním. V súčasnosti naša vzdelávacia inštitúcia ponúka okrem konzultačnej a externej formy štúdia aj online formu. Počas štúdia je študent v priamom kontakte s vyučujúcim prostredníctvom e-mailu. Online forma štúdia má charakter moderného vzdelávania bez pravidelných víkendových prednášok. Počet osobných stretnutí (konzultácií) je rôzny a prispôsobuje sa potrebám vyplývajúcim z jednotlivých predmetov. Požiadavky na online štúdium sú rovnaké ako pri dennej, alebo externej forme štúdia. Študenti, ktorí si zvolili online formu štúdia, písomné testy odovzdávajú elektronickou formou.

Po ukončení štúdia získajú akademické zručnosti, ktoré umožnia pokračovanie v štúdiu Master – MA Medzinárodný obchod .

Predmety programu BA Medzinárodný obchod

I. Ročník

 • Ekonomická teória 1 a 2
 • Financie
 • Strategické riadenie (teória hry pre manažérov)
 • Obchodné právo
 • Matematika
 • Podniková ekonomika
 • Svetová ekonomika 1 a 2

II. Ročník

 • Správa účtov 1 a 2
 • Medzinárodné účtovníctvo 1 a 2
 • Podnikové financie
 • Makroekonomika – základná
 • Mikroekonómia – základné
 • Medzinárodný marketing
 • Medzinárodná daň

III. Ročník

 • Správanie spotrebiteľov a psychológia
 • Európska únia 1 & 2
 • Ovládanie
 • Finančné operácie v zahraničnom obchode 1 & 2
 • Súčasné problémy v oblasti financií
 • Priemyselný marketing

BA PROGRAMY

Prejsť na BA - CR

Translate: BA – Hospitality Management - Bachelor Studies

Prejsť na: BBA PE

Translate: BBA Business Economics - Bachelor of Business Management