Mondo International Academy

BBA Podniková ekonomika  

 

BBA Podniková ekonomika je trojročný študijný program, ktorý  rozvíja profesionálne a intelektuálne schopnosti účastníkov.

BBA Podniková ekonomika spája ekonomiku s celým radom obchodných a finančných tém, ktoré vám pomôžu rozvíjať vaše vedomosti o podnikateľskom a finančnom prostredí, ako aj o súčasných obchodných záležitostiach. Získate zručnosti, ako aj komunikačné schopnosti a dozviete sa o ich aplikácii v obchodnom kontexte.

Študenti získajú rozsiahly základ znalostí a zručností v oblasti ekonomiky, finančného riadenia, efektívnej analýzy, medzinárodných financií, finančných trhov, environmentálnej ekonomiky, manažérskej ekonomiky a ďalších.

Uznávanie predchádzajúcej dosiahnutej praxe a uznávanie kreditov z predchádzajúceho vzdelávania hodnotí akademické vedenie Mondo International Academy. Študenti s výsledkami predchádzajúcich štúdií predložia originál výpis predmetov.

BA & BBA

 

Študijný program Business Economics otvára širokú škálu kariérnych príležitostí a pripravuje absolventov na ktorúkoľvek cestu v rámci ekonómie a podnikania, ktorú si vyberú.Úspešným ukončením štúdia študent získa titul BBA s akreditáciou od Madison International Institute & Business School.

Po ukončení štúdia získajú akademické zručnosti, ktoré umožnia pokračovanie v štúdiu na jednom z našich Master (MA) programov.

Informácie o všeobecnom prijímacom konaní nájdete tu.

Predmety programu BBA

I. ročník

Povinné predmety:

 1. Úvod do Mikroekonómie
 2. Úvod do Makroekonómie
 3. Kvantitatívna ekonomika & obchodné analýzy
 4. Kvantitatívna ekonomika & obchodné analýzy
 5. Obchod & techniky ekonomického rozhodovania
 6. Ekonomika inovácií a podnikania
 7. Ekonomika práce
 8. Behaviorálna a evolučná ekonomika

Voliteľné predmety (3 predmety):

 1. Teórie Mikroekonomiky
 2. Teórie Makroekonomiky
 3. Politiky Makroekonómie
 4. Politiky Mikroekonómie
 5. Úvod do ekonometrie
 6. Nástroje ekonomických analýz
 7. Matematická ekonómia
 8. Úvod do Strategického myslenia
 9. Politická ekonómia & komparatívny systém
 10. Filozofia ekonomiky
 11. Manažment finančných inštitúcií
 12. Ekonomika zdravotníctva
 13. Čína – nástrahy, dôsledky a výzvy
 14. Ekonomika v globalizácií a vývoj

II. ročník

Povinné predmety:

 1. Pokročilá Mikroekonomika
 2. Pokročilá Makroekonomika
 3. Produktivita a efektívne analýzy
 4. Aplikovaná ekonometria v Mikroekonómii
 5. Priemyselná ekonómia
 6. Manažérska ekonómia
 7. Politiky hospodárskej súťaže & regulácie
 8. Ekonomika ľudských zdrojov

Voliteľné predmety (3 predmety):

 1. Teória hry & stratégia
 2. Experimentálna ekonomika
 3. Monetárna ekonomika
 4. Finančné trhy & inštitúcie
 5. Nákladová analýza obchodu
 6. Teórie štatistiky ekonómie
 7. Teória ekonometrie
 8. Aplikovaná ekonometria v Makroekonómii a Financie
 9. Verejné financie
 10. Teória medzinárodného obchodu & politika
 11. Ekonomika medzinárodných financií
 12. Vývoj ekonomických systémov
 13. História Austrálskej ekonomiky
 14. Environmentálna ekonomika

III. ročník

Povinné predmety:

 1. Behaviorálna a evolučná ekonomika
 2. Obchod & techniky ekonomického rozhodovania
 3. Ekonomika inovácií a podnikania
 4. Ekonomika práce
 5. Pokročilá Mikroekonomika
 6. Produktivita a efektívne analýzy
 7. Aplikovaná ekonometria v Mikroekonómii
 8. Priemyselná ekonómia
 9. Manažérska ekonómia
 10. Politiky hospodárskej súťaže & regulácie
 11. Ekonomika ľudských zdrojov
MIIBS - Madison International Institute & Business School - Cooperation Partner

BA PROGRAMY

Prejsť na: BA - CR

BA Turizmus a cestovný ruch uvedie študenta do sveta cestovného ruchu spolu so znalosťami  ekonómie, aplikovanej ekonómie a ďalších odborných tém súvisiacich s organizáciou a riadením pohostinských služieb. Zatiaľ čo hlavné témy tohto študijného programu boli čerpané z medzinárodných aspektov, ostatné tematické okruhy boli obsahovo tvorené tak, aby sa týkali aj domáceho trhu, keďže mnohí absolventi budú chcieť využiť svoje vedomosti a získané kompetencie na domcom trhu.

Prejsť na: BA MO

BA Medzinárodný obchod - Bakalársky program Mondo International Academy