Mondo International Academy

BA Turizmus a Cestovný ruch 

BA Turizmus a cestovný ruch uvedie študenta do sveta cestovného ruchu spolu so znalosťami  ekonómie, aplikovanej ekonómie a ďalších odborných tém súvisiacich s organizáciou a riadením pohostinských služieb. Zatiaľ čo hlavné témy tohto študijného programu boli čerpané z medzinárodných aspektov, ostatné tematické okruhy boli obsahovo tvorené tak, aby sa týkali aj domáceho trhu, keďže mnohí absolventi budú chcieť využiť svoje vedomosti a získané kompetencie na domcom trhu.

Po úspešnom ukončení bakalárskeho stupňa študenti obdržia medzinárodný absolventský diplom s titulom BA – Bachelor, BBA – Bachelor of Business Administration od nášho garanta Madison International Institute of Business School USA.

BA Turizmus a Cestovný ruch

Študenti budú počas študijného programu uvedení do problematiky špecifických prevádzkových a riadiacich aktivít v oblasti pohostinstva. Tento študijný program poskytuje komplexné poznatky v otázkach a záležitostiach týkajúcich sa sektorov, ako je napríklad správa ubytovania, manažment pohostinstva, organizácia podujatí a iné.

Ďalej sa dozvedia o:

 • princípoch a spôsoboch organizácie, prevádzky a riadenia turistických a pohostinských podnikov,
 • službách pohostinstva,
 • podmienkach prevádzky a príslušné právne aspekty.

Študijný program umožní študentom rozvíjať manažérske zručnosti, aby mohli pracovať na vyšších pozíciách v hotelovom manažmente.

Úspešným ukončením štúdia študent získa titul BA s akreditáciou od Madison International Institute & Business School.

Po ukončení štúdia získajú akademické zručnosti, ktoré umožnia pokračovanie v štúdiu na jednom z našich Master (MA) programov.

Pre informácie o všeobecnom prijímacom konaní nájdete tu.

Predmety program BA

I. ročník

Povinné predmety:

 1. Sektor cestovného ruchu
 2. Komunikačné schopnosti
 3. Ľudia v organizáciách

Voliteľné predmety (3 predmety):

 1. Manažment turistických atrakcií
 2. Turistické destinácie
 3. Financie a fondy v cestovnom ruchu
 4. Reklama v cestovnom ruchu
 5. Manažment zákazníkov
 6. Udržateľný rozvoj cestovného ruchu
 7. Manažment rezortov

II. ročník

Povinné predmety:

 1. Cestovanie a cestovné kancelárie v globálnom kontexte
 2. Komunikačný manažment
 3. Manažment ľudí

Voliteľné predmety (3 predmety):

 1. Manažment turistických atrakcií
 2. Udržateľný rozvoj cestovného ruchu
 3. Turistické destinácie
 4. Manažment rezortov
 5. Princípy marketingu a praxe

III. ročník

Povinné predmety:

 1. Naliehavé problémy v cestovnom ruchu
 2. Strategický vplyv na obchodné prostredie
 3. Obchodná stratégia v Turizme a cestovnom ruchu
 4. Manažment podujatí v Turizme a cestovnom ruchu
 5. Manažment kvality v Turizme a cestovnom ruchu
 6. Marketingová stratégia v Turizme a cestovnom ruchu

BA PROGRAMY

Prejsť na: BBA - PE

BBA Business Economics - Bachelor of Business Management

Prejsť na: BA - MO

BA Medzinárodný obchod - Bakalársky program Mondo International Academy