B.Sc a BA. na Mondo International Academy

Mondo International Academy

Štúdium Bachelor | B.Sc & BA

Prekoho je štúdium určené? 

Štúdium Bachelor B.Sc & BA, je určené pre všetkých, ktorí majú záujem vstúpiť do sveta zdravotníctva, manažmentu alebo medzinárodného obchodu. Každé z ponukaných odborov je  skvelou voľbou pre absolventov stredoškolského vzdelávania alebo, manažérov, poprípade budúcich podnikateľov. 

Prečo študovať u nás?

Vzdelávacie programy B.Sc alebo BA sa zameriavajú na stratégiu, riadenie, medzinárodné politiky v zdravotníctve, na vedenie ľudí, podnikanie, marketing v manažmente a na základy logistiky, dopravu, svetovú ekonomiku v odbore medzinárodný obchod

Štúdijné programy sú založené na jednoduchom systéme a flexibilite.

Obsahová náplň kladie dôraz na:

 • vedenie ľudí,
 • medzinárodné politiky,
 • stratégie,
 • inovácie,
 • nové trendy.

Študenti tak získajú prehľad v oblasti:

 • vodcovstva,
 • dynamike vedenia,
 • riadenia kvality,
 • marketingovej komunikácii,
 • plánovania a presadzovania zmien,
 • rozvoja ľudských zdrojov,
 • logistiky,
 • práva.
 •  

Okrem získavania informácií a poznatkov si u nás budujú zručnosti, potrebné pre uplatnenie na pozíciách v strednom manažmente

Vďaka  case studies, webinárom, písomným úlohám a prezentáciám študenti pochopia spôsoby, akými možno teóriu integrovať do praxe.

Absolventi sa uplatňujú na pozíciách v strednom manažmente v organizáciách  a zariadeniach zdravotnej starostlivosti, vo sfére poisťovníctva a v sektore logistiky, ako aj na pozíciách konzultantov.

Prílohy k prihláške:

 • životopis,
 • overená kópia maturitného vysvedčenia,
 • overená kópia OP
FAKTY O ŠTÚDIU
Jazyk: slovenčina, nemčina, angličtina, maďarčina a iné. Online štúdium alebo Externá forma
Online štúdium: Inovatívna vzdelávacia platforma. Maximálna flexibilita. Flexibilné štúdium z hľadiska miesta a času.
ECTS 180 Online testy a skúšky, ktoré je možné vykonať odkiaľkoľvek.
Trvanie: 36 mesiacov Štúdium prostredníctvom online platformy.
Začiatok štúdia: Každý prvý deň v mesiaci, prihlášku je možné podať kedykoľvek. Prispôsobte si štúdium svojím životným podmienkam.

Štúdium u nás má tieto výhody:

 • vysoká miera flexibility v organizácii štúdia,
 • možnosť získavania kvalifikácie aj popri zamestnaní či podnikaní,
 • vzdelávanie pre tých, ktorým nevyhovuje denná forma štúdia,
 • možnosť voľby formy štúdia (kombinované / externé /online)
 • veľký výber voliteľných predmetov,
 • po úspešnom ukončení možnosť pokračovania v štúdiu MA.

Ako to bude prebiehať?

Štúdium je kombináciou tradičného štúdia vedené lektorom v triedach a samoštúdia. Všetky hodnotenia sa uskutočňujú pod dohľadom lektora, školiteľa alebo tútora.

Skúšky prebiehajú formou „Open Book Exam“.

Dĺžka štúdia je 36 mesiacov. Študenti majú na výber dve formy štúdia:

Online štúdium je štúdiom bez pravidelných víkendových prednášok formou samoštúdia. Uskutočňuje sa prostredníctvom webinárov alebo osobných stretnutí s vyučujúcim počas konzultačných hodín.

Externé štúdium prebieha formou samoštúdia a pravidelných prednášok.

Externá – kombináciou tradičného štúdia vedené lektorom vo vyučovacích miestnostiach a samoštúdia.

Externé štúdium prebieha formou samoštúdia a pravidelných prednášok.

Všetky aktuálne informácie o živote na Akadémii pravidelne pridávame na našu facebookovú stránku.

Naši partneri
URH-Université de la Renaissance d´Haïti cooperation partner of Mondo International Academy

Ďalšie informácie nájdete na: Akademické informácie