BSc a BA štúdium na Mondo International Academy

Mondo International Academy

BSc a BA štúdium

BSc a BA štúdium – Bachelor (na Slovensku známe pod skratkou Bc. – Bakalár), je prvou odbornou kvalifikačnou úrovňou, ktorú študent môže získať. Študijný program Bachelor of Science, ako aj BA – Bachlor trvá 3 roky.

Program BA Medzinárodný obchod poskytuje študentom multidisciplinárne a interdisciplinárne prístupy v medzinárodnom obchode. Predstavuje vzájomné pôsobenie medzi ekonomickými, strategickými a právnymi aspektmi medzinárodného obchodu.

Získanie titulu Bachelor of Science (BSc) napr. v oblasti Manažmentu, môže byť úspešným začiatkom, pre tých ktorí sa rozhodli  zmeniť priebeh svojho života.

Čo je to BSc v manažmente zdravotnej starostlivosti? Tento študijný program poskytuje študentom základné vedomosti z oblasti obchodnej a zdravotnej politiky, ktoré potrebujú na to, aby mohli pracovať na vedúcich pozíciách v prostredí zdravotnej starostlivosti. Študijný program zahŕňa témy ako napr.: vplyvy zmien v zdravotníctve a sociálnej starostlivosti, riadenie komunikácie, vedenie ľudí, strategické plánovanie, medzinárodná politika zdravotnej starostlivosti, ekonómia zdravotnej starostlivosti, riadenie ľudských zdrojov, smerovanie a koordinácia zdravotníckych služieb.

Jednotlivci, ktorí absolvujú titul BSc v odbore manažment zdravotnej starostlivosti sa môžu uplatniť  v rôznych zdravotných zariadeniach na pozíciách riaditeľov, supervízorov, manažérov, v nemocniciach alebo na klinikách, v centrách dlhodobej starostlivosti alebo v opatrovateľských domovoch.

Kľúčová výhoda štúdia na Mondo International Academy:

 • Získané kvalifikácie na Mondo International Academy, možno využiť na profesionálny rozvoj pre tých, ktorí sú zamestnaní, alebo pre študentov ktorým nevyhovuje denná forma štúdia.
 • Flexibilný spôsob štúdia umožňuje študentom a lektorom spoločne zvoliť vhodné metódy výučby a  hodnotenia tak, aby vyhovovali študijným a obsahovým zloženiam predmetov.

Priebeh štúdia:

Priebeh štúdia a ukončenie jednotlivých predmetov (Blended – kombinovaná forma):

 • Kvízy online
 • Live Webináre alebo Podcasty
 • Online konzultácie s lektormi(*čítajte viac)
 • E-learning
 • Samoštúdium
 • Záverečné hodnotenie: písomná skúška

Blended forma štúdia je porovnateľná s online štúdiom pričom obhajoby diplomových (projektových) prác sa konajú osobnou účasťou študenta na akadémii.

Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu:

 • priebežné hodnotenie:        20% Kvíz
 • záverečné hodnotenie:        80% Skúška

Spôsob vyhodnotenia a absolvovania kurzu (externé štúdium):

 • Osobná účasť na prednáškach 1 až 2 dni / predmet
 • Kvízy
 • Live Webináre, Podcasty alebo online kurzy s lektormi
 • E-learning pod dohľadom učiteľa
 • Samoštúdium.
 • Záverečné hodnotenie: skúška podľa určenia lektorom (prezentácia, písomná skúška, ústna skúška)

Štúdium je kombináciou tradičného štúdia vedené lektorom v triedach a samoštúdia. Všetky hodnotenia sa uskutočňujú pod dohľadom lektora, školiteľa, alebo tútora.

Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu:

 • priebežné hodnotenie:        20% Kvíz
 • záverečné hodnotenie:        80% Skúška

Skúšky:

Skúšky prebiehajú  formou „Open Book Exam“ 

Open Book Exam je moderná forma skúšok, kde študenti majú možnosť použiť literatúru, ako aj internet. Každá skúška je v trvaní 4 až 6 hodín.

Štúdium je v trvaní 36 mesiacov.

Viac informácií o všeobecnom prijímacom konaní nájdete tu.

BSc štúdium - Bachelor of Science
BA - Bachelor - Bc - Bakalár Mondo International Academy