Štúdium BSc Mondo International Academy

Štúdium Bachelor | BSc.

Prekoho je štúdium určené? 

BSc Bachelor of Science, je program určený pre všetkých, ktorí majú záujem vstúpiť do sveta zdravotníctva, manažmentu alebo medzinárodného obchodu. Každé z ponukaných odborov je  skvelou voľbou pre absolventov stredoškolského vzdelávania alebo, manažérov, poprípade budúcich podnikateľov. 

Prečo študovať u nás?

BSc Bachelor of Science vzdelávacie programy sa zameriavajú na stratégiu, riadenie, medzinárodné politiky v zdravotníctve (BSc zdravotníctvo), na vedenie ľudí, podnikanie, marketing v manažmente (BSc manažment) ,  logistiku, dopravu, svetovú ekonomiku v BSc programe odbor medzinárodný obchod

Štúdijné programy sú založené na jednoduchom systéme a flexibilite.

Obsahová náplň kladie dôraz na:

 • vedenie ľudí,
 • medzinárodné politiky,
 • stratégie,
 • inovácie,
 • nové trendy.

Študenti tak získajú prehľad v oblasti:

 • vodcovstva,
 • dynamike vedenia,
 • riadenia kvality,
 • marketingovej komunikácii,
 • plánovania a presadzovania zmien,
 • rozvoja ľudských zdrojov,
 • logistiky,
 • práva.
 •  

Okrem získavania informácií a poznatkov si u nás budujú zručnosti, potrebné pre uplatnenie na pozíciách v strednom manažmente

Vďaka  case studies, webinárom, písomným úlohám a prezentáciám študenti pochopia spôsoby, akými možno teóriu integrovať do praxe.

Absolventi sa uplatňujú na pozíciách v strednom manažmente v organizáciách  a zariadeniach zdravotnej starostlivosti, vo sfére poisťovníctva a v sektore logistiky, ako aj na pozíciách konzultantov.

Prílohy k prihláške:

 • životopis,
 • overená kópia maturitného vysvedčenia,
 • overená kópia OP
FAKTY O ŠTÚDIU
Jazyk: slovenčina, nemčina, angličtina, maďarčina a iné. Online štúdium alebo Externá forma
Online štúdium: Inovatívna vzdelávacia platforma. Maximálna flexibilita. Flexibilné štúdium z hľadiska miesta a času.
ECTS 180 Online testy a skúšky, ktoré je možné vykonať odkiaľkoľvek.
Trvanie: 36 mesiacov Štúdium prostredníctvom online platformy.
Začiatok štúdia: Každý prvý deň v mesiaci, prihlášku je možné podať kedykoľvek. Prispôsobte si štúdium svojím životným podmienkam.

Štúdium u nás má tieto výhody:

 • vysoká miera flexibility v organizácii štúdia,
 • možnosť získavania kvalifikácie aj popri zamestnaní či podnikaní,
 • vzdelávanie pre tých, ktorým nevyhovuje denná forma štúdia,
 • možnosť voľby formy štúdia (kombinované / externé /online)
 • veľký výber voliteľných predmetov,
 • po úspešnom ukončení možnosť pokračovania v štúdiu MA.

Ako to bude prebiehať?

Štúdium je kombináciou tradičného štúdia vedené lektorom v triedach a samoštúdia. Všetky hodnotenia sa uskutočňujú pod dohľadom lektora, školiteľa alebo tútora.

Skúšky prebiehajú formou „Open Book Exam“.

Dĺžka štúdia je 36 mesiacov. Študenti majú na výber dve formy štúdia:

Online štúdium je štúdiom bez pravidelných víkendových prednášok formou samoštúdia. Uskutočňuje sa prostredníctvom webinárov alebo osobných stretnutí s vyučujúcim počas konzultačných hodín.

Externé štúdium prebieha formou samoštúdia a pravidelných prednášok.

Externá – kombináciou tradičného štúdia vedené lektorom vo vyučovacích miestnostiach a samoštúdia.

Externé štúdium prebieha formou samoštúdia a pravidelných prednášok.

Všetky aktuálne informácie o živote na Akadémii pravidelne pridávame na našu facebookovú stránku.

Naši partneri
ANOBS, Mondo International Academy, MPH, MA, BSc., MBA, LL.M., DBA, Studium, Gesundheitswesen, Recht, International Business, Management, Wirtschaft, Diplom, Studien, Unternehmensführung, Wirtschaft, Management, Logistik, MA, Internationaler Handel, Zoll, Logistik, Studenten, Studium, Studiengang, Strategisches Management, Planung, Prozess, Analyse, Umsetzung, Unternehmensvision, Disziplin, Gesundheitswesen, Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre, Medizin, Gesundheitsökonomie, BSc. Bachelor Studiengang, Gesundheitspolitik, Unternehmertum, Marketing, Management, Logistik, Transport, Weltwirtschaft, Business, MPH, MA, DBA, Grundlagen des Managements, Medizinische Prozesse, Grundlagen des Gesundheitswesens, Pflegerische Prozesse, Wirtschaftlichkeit des Gesundheitswesens, Betriebswirtschaftslehre, Gesundheitsökonomie, Public Health, BSc., BSc. Business Management, Unternehmensführung, Marketing, Rechnungswesen, Unternehmensstrategie, Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftswissenschaften, E-Business, E-Commerce, Recht, Human Resource Management, Projektmanagement, Studenten, MA, Handel, Wirtschaft, Studiengang, Logistik, Finanzen, BSc., Internationaler, Handel, Studium, Karriere, Management, Führung, Unternehmensführung, Handelsabkommen, Technologie, Risikomanagement, Verhandlungen, Diplomatie, Wirtschaft, Politik, MBA, Internationale, Beziehungen, Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre, Medizin, Gesundheitsökonomie,

Ďalšie informácie nájdete na: Akademické informácie

Skip to content