BSc. Business Manažment Mondo International Academy

BSc.|Business Manažment

Pre koho je štúdium určené? 

Študijný program BSc. Business Management sa zaoberá riadením a organizáciou podnikov. Zahŕňa témy, ako je finančný manažment, riadenie podnikov, marketing, účtovníctvo, obchodná stratégia a ľudské zdroje. Program poskytuje študentom zručnosti, ktoré potrebujú na to, aby uspeli v rôznych podnikoch a priemyselných odvetviach. 

Prečo študovať u nás?

Vzdelávací program BSc. Business Manažment sa zameriava na manažment, podnikanie, riadenie, osobný rozvoj a je skvelou voľbou je pre absolventov stredných škôl s maturitou, zamestnancov spoločností obchodu a služieb alebo verejnej správy

Obsahová náplň kladie dôraz na:

 • Stratégiu riadenia,
 • Všetko nové čo sa učebniciach nenachádza,
 • Riadenie projektov
 • Predaj,
 • Právo a Podnikanie,
 • nové trendy v oblasti manažmentu.

Študenti tak získajú prehľad v oblasti:

 • Obchodu a predaja,
 • riadenia projektov a inovácií,
 • Podnikania,  
 • techník a nástrojov zlepšenia kvality organizácii (TPS,  Six Sigma a ďalšie),
 • strategického riadenia a osobného rozvoja.
 •  

Okrem získavania informácií a poznatkov si u nás študenti budujú zručnosti, potrebné pre podnikanie, uplatnenie na pozíciách stredného manažmentu alebo verejnom sektore.

Vďaka  case studies, webinárom, písomným úlohám a prezentáciám študenti pochopia spôsoby, akými možno teóriu integrovať do praxe.

Prílohy k prihláške:

 • životopis,
 • overená kópia maturitného vysvedčenia,
 • overená kópia OP
FAKTY O ŠTÚDIU
Jazyk: slovenčina, nemčina, angličtina, maďarčina a iné. Online štúdium alebo Externá forma
Online štúdium: Inovatívna vzdelávacia platforma. Maximálna flexibilita. Flexibilné štúdium z hľadiska miesta a času.
ECTS 180 Online testy a skúšky, ktoré je možné vykonať odkiaľkoľvek.
Trvanie: 36 mesiacov Štúdium prostredníctvom online platformy.
Začiatok štúdia: Každý prvý deň v mesiaci, prihlášku je možné podať kedykoľvek. Prispôsobte si štúdium svojím životným podmienkam.

Štúdium u nás má tieto výhody:

 • vysoká miera flexibility v organizácii štúdia,
 • možnosť získavania kvalifikácie aj popri zamestnaní či podnikaní,
 • vzdelávanie pre tých, ktorým nevyhovuje denná forma štúdia,
 • možnosť voľby formy štúdia (kombinované / externé /online)
 • veľký výber voliteľných predmetov,
 • po úspešnom ukončení možnosť pokračovania v štúdiu MA Strategický manažment.

Ako to bude prebiehať?

Štúdium je kombináciou tradičného štúdia vedené lektorom v triedach a samoštúdia. Všetky hodnotenia sa uskutočňujú pod dohľadom lektora, školiteľa alebo tútora. Skúšky prebiehajú formou „Open Book Exam“. Dĺžka štúdia je 24 mesiacov. Študenti majú na výber dve formy štúdia: Online štúdium je štúdiom bez pravidelných víkendových prednášok formou samoštúdia. Uskutočňuje sa prostredníctvom webinárov alebo osobných stretnutí s vyučujúcim počas konzultačných hodín. Externé štúdium prebieha formou samoštúdia a pravidelných prednášok. Externá – kombináciou tradičného štúdia vedené lektorom vo vyučovacích miestnostiach a samoštúdia. Externé štúdium prebieha formou samoštúdia a pravidelných prednášok.

Všetky aktuálne informácie o živote na Akadémii pravidelne pridávame na našu facebookovú stránku.

Benefit

BSc. Manažment, je študijný program určený pre študentov, ktorí sa už v praxi chcú venovať riadeniu, plánujú vlastné podnikanie alebo kariéru v oblasti obchodu a služieb.
Úlohou programu je dosiahnúť u študentov schopnosť myslieť nad rámec všeobecne poznaného a pozerať sa na problém ako výzva nie ako prekážka.   

Prvý ročník predmety (povinné)

 1. Audit
 2. Obchodné organizácie v globálnom kontexte
 3. Mikro. a makro-ekonomika
 4. Účtovníctvo
 5. Vedenie ľudí
 6. Projektový manažment
 7. Ekonomika pre podnikanie
 8. Faktory určujúce marketingové stratégie
 9. Marketingová komunikácia
 10. Finančný manažment 

Voliteľné predmety (výber min. 2.)

 1. Riadenie ľudských zdrojov
 2. Strategické riadenie zdrojov
 3. Vedenie rovnosti a rozmanitosti v spoločnosti
 4. Správa financií vo verejnom sektore
 5. Stakeholder Manažment
 6. Manažérske informačné systémy
 7. Správa zmien
 8. Branding

Druhý ročník predmety (povinné)

 1. Audit II.
 2. Správa kvality poskytovania služieb
 3. Finančné rozhodovanie pre manažérov
 4. Účtovníctvo II.
 5. Mikro. a makro-ekonomika II.
 6. Finančný manažment II.
 7. Predaj
 8. Obchodné právo
 9. Riadenie rizík
 10. Projektový manažment PRINCE2

Voliteľné predmety (výber min. 2.)

 1. Riadenie ľudských zdrojov II.
 2. Strategické riadenie zdrojov II.
 3. Vedenie rovnosti a rozmanitosti v spoločnosti
 4. Stakeholder Manažment
 5. Logistika a riadenie dodávateľského reťazca
 6. Manažérske informačné systémy
 7. Medzinárodná obchodná komunikácia
 8. Štatistika
 9. Právne a etické prostredie podnikania

Tretí ročník predmety (povinné)

 1. Riadenie sústavného rozvoja organizácie
 2. Tvorba organizačnej vízie a strategického smerovania
 3. Mikro. a makro-ekonomika III.
 4. Audit III.
 5. Manažment rizík
 6. Ekonomika pre podnikanie
 7. Investment manažment
 8. Obchodné stratégie
 9. Finančný manažment III.
 10. Diplomový seminár

Záverečná práca (6. semester, s možnosťou predľženia na 8 semestrov)

Záverečná projektová práca je demonštráciou študenta získaných vedomostí a  schopností. Študenti sú zodpovední za výber témy po dohode s vedúcim programu a vedúcim záverečnej práce. Nakoniec študent predloží a obháji prácu pred komisiou.

Ďalšie informácie nájdete na: Akademické informácie

Unsere Partner
ANOBS, Mondo International Academy, MPH, MA, BSc., MBA, LL.M., DBA, Studium, Gesundheitswesen, Recht, International Business, Management, Wirtschaft, Diplom, Studien, Unternehmensführung, Wirtschaft, Management, Logistik, MA, Internationaler Handel, Zoll, Logistik, Studenten, Studium, Studiengang, Strategisches Management, Planung, Prozess, Analyse, Umsetzung, Unternehmensvision, Disziplin, Gesundheitswesen, Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre, Medizin, Gesundheitsökonomie, BSc. Bachelor Studiengang, Gesundheitspolitik, Unternehmertum, Marketing, Management, Logistik, Transport, Weltwirtschaft, Business, MPH, MA, DBA, Grundlagen des Managements, Medizinische Prozesse, Grundlagen des Gesundheitswesens, Pflegerische Prozesse, Wirtschaftlichkeit des Gesundheitswesens, Betriebswirtschaftslehre, Gesundheitsökonomie, Public Health, BSc., BSc. Business Management, Unternehmensführung, Marketing, Rechnungswesen, Unternehmensstrategie, Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftswissenschaften, E-Business, E-Commerce, Recht, Human Resource Management, Projektmanagement, Studenten, MA, Handel, Wirtschaft, Studiengang, Logistik, Finanzen, BSc., Internationaler, Handel, Studium, Karriere, Management, Führung, Unternehmensführung, Handelsabkommen, Technologie, Risikomanagement, Verhandlungen, Diplomatie, Wirtschaft, Politik, MBA, Internationale, Beziehungen, Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre, Medizin, Gesundheitsökonomie,
Skip to content