DBA Doktor obchodného manažmentu

DBA Doctor of Business Administration

DBA Doctor of Business Administration je klasickým základom doktorandského štúdia orientovaným na prax. Obsahom, ako aj priebehom štúdia zodpovedá doktorandskému štúdiu PhD. Hlavný rozdiel spočíva v tom, že doktorandské štúdium PhD. je orientované viac na teoretickú časť skúmanej oblasti, zatiaľ čo DBA, ako aj jeho špecializácie, sú viac orientované na praktickú využiteľnosť skúmanej oblasti.

Témou dizertačnej práce môže byť oblasť, v ktorej študent pracuje alebo podniká, čo predstavuje dokonalé doplnenie jeho súčasných aktivít.

Štúdium je určené pre ľudí, ktorí už vo svojej podnikateľskej alebo profesijnej kariére dosiahli maximum, majú dlhoročné pracovné skúsenosti a potrebujú novú výzvu.

Motivačný faktor štúdie DBA:

Cieľom uchádzačov o štúdium DBA je, priamo prispieť k moderným obchodným postupom. Aplikovaním teórie na reálne problémy podniku zavádzajú nové myšlienky a metodiky do oblasti podnikovej správy. Program je založený na praktickom porozumení a samostatnom výskume, ktorý môže efektívne doplniť teoretické vedomosti študentov.

Vzdelávacie ciele

DBA v odbore Business Administration pomáha získať vedomosti pre vlastnú prácu na základe najnovších výskumov, teórií a trendov. Tieto vedomosti robia zo študentov nielen lepších odborníkov v príslušných oblastiach, ale vedú aj k rôznym manažérskym a rozhodovacím zručnostiam.

Doktorandskému štúdiu môže predchádzať MBA Master of Business Administration.

FAKTY O ŠTÚDIU
Jazyk: slovenčina, nemčina, angličtina, maďarčina a iné. Diplom v anglickom jazyku
Titul: DBA alebo Dr.BA uvádzané za menom Flexibilné online štúdium z hľadiska miesta a času.
ECTS: 60 Akreditované štúdium.
Trvanie: 2 Semestre Štúdium prostredníctvom online platformy.
Začiatok štúdia: Každý október a marec, prihlášku je možné podať kedykoľvek. Štúdium je ukončené odovzdaním dizertačnej práce a jej obhajobou.

Štúdium u nás má tieto výhody:

 • vysoká miera flexibility v organizácii štúdia,
 • možnosť získavania kvalifikácie aj popri zamestnaní či podnikaní,
 • vzdelávanie pre tých, ktorým nevyhovuje denná forma štúdia.

Výber špecializácií:

 • DBA odbor cestovný ruch
 • DBA v oblasti mobilného a digitálneho marketingu
 • DBA Manažment v agropodnikaní
 • DBA v oblasti koučingu

OBSAH DOKTORANDSKÉHO PROGRAMU

Štúdium DBA Doctor of Business Administration
          MODULY                                                                                     ECTS
 
 • Marketing                                                                                     4
 • Strategický manažment                                                               5
 • Corporate governance                                                               4
 • Projektový manažment                                                                 3
 • Talent a HR Manažment                                                    4
 • Komunikácia and networking                                              4
 • Obchodná etika                                                             4
 • Ekonomika a financie                                                               4
 • Orchid a právo              4
 • Obchodné vyjednávanie                                                         5
 • Obchodný protokol a savoir vivre                                           3
 • Riadenie, mentoring a coaching                                      4
 • Special lectures                                                                            2
 • Diplomový seminár                                        6

          Spolu                                                                                             6

Všetky aktuálne informácie o živote na Akadémii pravidelne pridávame na našu facebookovú stránku.

Skip to content