DBA Doctor of Business Administration

Mondo International Academy

Doctor of Business Administration | DBA

DBA Doctor of Business Administration je navrhnutý tak, aby uspokojil dopyt po doktorandskom na prax orientovanom vzdelávaní, ktoré je ďalším krokom v individuálnom profesionálnom rozvoji. Program, poskytuje ďalšiu úroveň prípravy na vedenie a riadenie nad rámec magisterskej úrovne.

DBA vytvára príležitosť pre študentov a profesorov na ďalšie kultivovanie globálnych perspektív, vedomostí a sietí, ktoré už boli vytvorené prostredníctvom rozširujúcej sa globálnej prítomnosti akadémie.

DBA študenti, sa menej sústreďujú na rozširovanie existujúcich teórií. Namiesto toho je pre nich veľkým prínosom kombinácia výskumu s konkrétnymi obchodnými problémami. Ich východiskovým bodom môže byť napríklad obchodný problém zo strany spoločností a dizertačná práca DBA môže vytvoriť model, ktorý ho vysvetľuje a rieši.

Výsledkom programu je pripraviť absolventov na:

 • kritický prieskum literatúry o obchode, vedení a aplikovanom výskume,
 • vykonať nezávislý, etický, inovatívny obchodný výskum,
 • syntetizujúci globálny trend, obchodné znalosti a teóriu vedenia, aby sa teória a prax posunuli na vyššiu úroveň,
 • návrh a implementáciu inovatívnych obchodných riešení,
 • vyhodnotiť účinnosť obchodných princípov pri ovplyvňovaní zmien v globálnom prostredí.

Čo je DBA a ako sa líši od Ph.D.?

DBA je odborný doktorát so zameraním na teoretické poznatky a ich aplikáciu do obchodnej praxe. Aj keď je DBA určený aj na prípravu absolventov na akademickú kariéru, má praktickejšie uplatnenie v manažérskych prostrediach ako Ph.D.

Ph.D. je výskumný titul pre kandidátov, ktorí by chceli vykonávať tradičnú akademickú kariéru a vykonávať výskum, ktorý prispieva k obchodným znalostiam alebo teórii.

DBA a Ph.D. sú akademicky ekvivalentné. Absolventi s titulom DBA sú pripravení pracovať vo výkonných a vedúcich pozíciách v organizáciách, ako konzultanti alebo v rámci vedeckých aktivít na univerzitách a vysokých školách.

FAKTY O ŠTÚDIU
Jazyk: slovenčina, nemčina, angličtina, maďarčina a iné. Online štúdium alebo Externá forma
Online štúdium: Inovatívna vzdelávacia platforma. Maximálna flexibilita. Flexibilné štúdium z hľadiska miesta a času.
Diplom v anglickom a francúzkom jazyku Online testy a skúšky, ktoré je možné vykonať odkiaľkoľvek.
Trvanie: 36 - 60 mesiacov Štúdium prostredníctvom online platformy.
Začiatok štúdia: Každý prvý deň v mesiaci, prihlášku je možné podať kedykoľvek. Prispôsobte si štúdium svojím životným podmienkam.

Štúdium u nás má tieto výhody:

 • vysoká miera flexibility v organizácii štúdia,
 • možnosť získavania kvalifikácie aj popri zamestnaní či podnikaní,
 • vzdelávanie pre tých, ktorým nevyhovuje denná forma štúdia,
 • možnosť voľby formy štúdia (kombinované / externé /online)

Doktorandské štúdium zahŕňa:

Tvorivá činnosť v oblasti vedy (povinné):

 • Uverejnenie článkov vo vedeckých časopisoch 
 • Publikácia článkov v zahraničnom vedeckom časopise 
 • Dizertačná práca v rozsahu 200 až 250 strán.
 • Absolvovanie 4 odborných tém.
 • Účasť na odbornom podujatí v SR, alebo v zahraničí. Účasť študenta musí byť zaznamenaná a potvrdená organizátorom podujatia.

Iné aktivity súvisiace s Doktorandským štúdiom (voliteľné):

 • Člen skúšobnej komisie.
 • Spoluautorstvo výukových textov.
 • Autor skrípt, alebo učebnice.
 • Vydanie monografie v rozsahu min. 100 strán.
 • Pedagogická činnosť.
 • Školiteľská, alebo oponentská činnosť pre BA, alebo MA študentov.

Štúdium sa ukončuje odovzdaním a obhajobou dizertačnej práce. 

Všetky aktuálne informácie o živote na Akadémii pravidelne pridávame na našu facebookovú stránku.

Naši partneri
ANOBS, Mondo International Academy, MPH, MA, BSc., MBA, LL.M., DBA, Studium, Gesundheitswesen, Recht, International Business, Management, Wirtschaft, Diplom, Studien, Unternehmensführung, Wirtschaft, Management, Logistik, MA, Internationaler Handel, Zoll, Logistik, Studenten, Studium, Studiengang, Strategisches Management, Planung, Prozess, Analyse, Umsetzung, Unternehmensvision, Disziplin, Gesundheitswesen, Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre, Medizin, Gesundheitsökonomie, BSc. Bachelor Studiengang, Gesundheitspolitik, Unternehmertum, Marketing, Management, Logistik, Transport, Weltwirtschaft, Business, MPH, MA, DBA, Grundlagen des Managements, Medizinische Prozesse, Grundlagen des Gesundheitswesens, Pflegerische Prozesse, Wirtschaftlichkeit des Gesundheitswesens, Betriebswirtschaftslehre, Gesundheitsökonomie, Public Health, BSc., BSc. Business Management, Unternehmensführung, Marketing, Rechnungswesen, Unternehmensstrategie, Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftswissenschaften, E-Business, E-Commerce, Recht, Human Resource Management, Projektmanagement, Studenten, MA, Handel, Wirtschaft, Studiengang, Logistik, Finanzen, BSc., Internationaler, Handel, Studium, Karriere, Management, Führung, Unternehmensführung, Handelsabkommen, Technologie, Risikomanagement, Verhandlungen, Diplomatie, Wirtschaft, Politik, MBA, Internationale, Beziehungen, Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre, Medizin, Gesundheitsökonomie,

Ďalšie informácie nájdete na: Akademické informácie

Skip to content