LLM Master of Law - Mondo International Academy

LLM|Master of Law

Pre koho je LLM Master of Law štúdium určené? 

Profesijné štúdium LLM – Master of Laws (Magister Legum) je postgraduálny akademický titul v oblasti práva. Je určený pre jednotlivcov, ktorí ukončili základný stupeň právnického vzdelania (napríklad JD alebo LLB) a chcú prehĺbiť svoje znalosti v oblasti práva, získať odborné znalosti v určitej právnej oblasti alebo preskúmať právne otázky z pokročilejšieho a špecializovanejšieho hľadiska.

Naši študenti majú možnosť získať vedomosti v rôznych právnych oblastiach:

 • Medzinárodné právo
 • Právo verejného obstarávania
 • Právo životného prostredia
 • Právo duševného vlastníctva
 • Obchodné právo
 • Vyjednávanie a mediácia

Štúdium LLM Master of Law je prestížna kvalifikácia, ktorá odzrkadluje vysokú odbornosť a vedomosti v oblasti práva.

Výber LLM (Master of Laws) programu v oblasti práva s odborným dôrazom a možnosťou online štúdia je výborný spôsob, ako si rozšíriť znalosti a získat špecializované odborné zručnosti.

Absolventi tohto programu budú pripravení uplatniť svoje vedomosti a zručnosti v rôznych právnych oblastiach a disciplínach, čím si otvoria dvere k rozmanitým kariérnym príležitostiam v právnej oblasti.

FAKTY O ŠTÚDIU
Jazyk: slovenčina, nemčina, angličtina, maďarčina a iné. Online forma štúdia
Diplom: v anglickom jazyku. Absolvent získa titul LLM. uvádzané za menom
ECTS 60 Štúdium je ukončené odovzdaním projektovej práce.
Trvanie: 2 Semestre Štúdium cez LMS platformu
Začiatok štúdia: na jar a na jeseň Akreditované štúdium.

Výhody online štúdia:

 • vysoká miera flexibility v organizácii štúdia,
 • možnosť získavania kvalifikácie aj popri zamestnaní či podnikaní,
 • vzdelávanie pre tých, ktorým nevyhovuje denná forma štúdia.

Prílohy k prihláške:

 • životopis,
 • overená kópia vysokoškolského diplomu I. stupňa (alebo porovnatelné).
LLM Master of Law

OBSAH VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

              MODULY                                                                KREDITY

 • Obchodné právo                                                          5
 • Medzinárodné právo                                                   5
 • Pracovné právo                                                            5
 • Daňové a finančné právo                                           3
 • Právo EÚ                                                                        5
 • Zákon o verejnom obstarávaní                                  4
 • Právo a marketing                                                       5
 • Etika                                                                               3
 • Právo duševného vlastníctva                                     4
 • Zákon o ochrane údajov                                             5
 • Rokovania a mediácie                                                 5
 • Právo v podnikaní                                                        5
 • Obchodný protokol                                                      5
 • Špeciálne prednášky                                                    4

           Spolu                                                                              60

Všetky aktuálne informácie o živote na Akadémii pravidelne pridávame na našu facebookovú stránku.
Skip to content