LL.M. Medzinárodné ľudské práva Mondo International Academy

Mondo International Academy

Medzinárodné ľudské práva | LL.M.

Prekoho je štúdium LL.M. určené? 

Štúdium LL.M. Medzinárodné ľudské práva je určené pre všetkých, ktorí sa chcú kriticky pozerať na otázky týkajúcich sa práv detí, rasovej diskriminácií, etnicity, štátnej príslušnosti alebo postavenia prisťahovalcov. Skvelou voľbou pre absolventov alebo študentov právnickej fakulty.

Prečo študovať LL.M. u nás?

Vzdelávací program LL.M. Medzinárodné ľudské práva sa zameriava na široký prehľad hlavných pojmov týkajúcich sa nediskriminácie na základe rasy a etnického pôvodu, národnosti a postavenia prisťahovalcov, veku alebo chránených dôvodov, skúmanie podstaty identity jednotlivca a detí patriacich k národnostným menšinám. Celé štúdium je založené na jednoduchom systéme a flexibilite.

Obsahová náplň kladie dôraz na:

 • medzinárodné právo,
 • ochranu osobných údajov,
 • adopciu a azyl,
 • sociálne právo,
 • nové trendy v oblasti ochrany práv a slobôd.

Študenti tak získajú prehľad v oblasti:

 • medzinárodného práva,
 • kľúčových normatív,
 • prevencie,
 • zodpovednosti a nápravných opatrení.

Okrem získavania informácií a poznatkov si u nás budujú zručnosti, potrebné pre uplatnenie sa ako Head of legal v medzinárodných organizáciách ako napr. UNICEF, právny poradca Ombudsmana alebo poradca – právnik Odboru ľudských práv vo verejnej správe.

Vďaka  case studies, webinárom, písomným úlohám a prezentáciám študenti pochopia spôsoby, akými možno teóriu integrovať do praxe.

Absolventi sa uplatňujú na vedúcich a riadiacich pozíciách v medzinárodných organizáciách  a verejnej správy.

FAKTY O ŠTÚDIU
Jazyk: slovenčina, nemčina, angličtina, maďarčina a iné. Online štúdium alebo Externá forma
Online štúdium: Inovatívna vzdelávacia platforma. Maximálna flexibilita. Flexibilné štúdium z hľadiska miesta a času.
ECTS 120 Online testy a skúšky, ktoré je možné vykonať odkiaľkoľvek.
Trvanie: 12-24 mesiacov Štúdium prostredníctvom online platformy.
Začiatok štúdia: Každý prvý deň v mesiaci, prihlášku je možné podať kedykoľvek. Prispôsobte si štúdium svojím životným podmienkam.

Štúdium u nás má tieto výhody:

 • vysoká miera flexibility v organizácii štúdia,
 • možnosť získavania kvalifikácie aj popri zamestnaní či podnikaní,
 • vzdelávanie pre tých, ktorým nevyhovuje denná forma štúdia,
 • možnosť voľby formy štúdia (kombinované / externé /online)
 • veľký výber voliteľných predmetov,
 • po úspešnom ukončení možnosť pokračovať v štúdiu PhD.

Ako to bude prebiehať?

Štúdium je kombináciou tradičného štúdia vedené lektorom v triedach a samoštúdia. Všetky hodnotenia sa uskutočňujú pod dohľadom lektora, školiteľa alebo tútora. Skúšky prebiehajú formou „Open Book Exam“. Dĺžka štúdia je 24 mesiacov. Študenti majú na výber dve formy štúdia: Online štúdium je štúdiom bez pravidelných víkendových prednášok formou samoštúdia. Uskutočňuje sa prostredníctvom webinárov alebo osobných stretnutí s vyučujúcim počas konzultačných hodín. Externé štúdium prebieha formou samoštúdia a pravidelných prednášok. Externá – kombináciou tradičného štúdia vedené lektorom vo vyučovacích miestnostiach a samoštúdia. Externé štúdium prebieha formou samoštúdia a pravidelných prednášok.

Prílohy k prihláške:

 • životopis,
 • overená kópia vysokoškolského diplomu,
 • zoznam publikovaných článkov, resp. zoznam výsledkov inej odbornej činnosti, prípádne ich posudky.
 • Podmienkou na prijatie na štúdium je, ukončené bakalárske štúdium v odbore práva alebo porovnatelné štúdium.

Všetky aktuálne informácie o živote na Akadémii pravidelne pridávame na našu facebookovú stránku.

Benefit štúdia

LL.M. Master of Law, je študijný program určený pre študentov, ktorí sa venujú praxi v oblasti práva. Úlohou programu je, aby si študenti rozšírili znalosti, študovali špecializovanú oblasť práva a získali medzinárodnú kvalifikáciu.

Povinné predmety

 1. Základy medzinárodného práva v oblasti ľudských práv
 2. Medzinárodné práva detí
 3. Ochrana osobných údajov a ochrana spotrebiteľa.
 4. Ochrana detí pred násilím a vykorisťovaním a práva detí v trestnom konaní.
 5. Hospodárske, sociálne a kultúrne práva
 6. Rovnosť a nediskriminácia
 7. Osobná identita
 8. Náhradná starostlivosť, adopcia a žiadatelia o azyl.
 9. Diplomový seminár
 

Voliteľné predmety (výber min. 2.)

 1. Riadenie ľudských zdrojov
 2. Vedenie rovnosti a rozmanitosti v spoločnosti
 3. Projektový manažment
 4. Stakeholder Manažment
 5. Medzinárodné vzťahy a diplomacia
 6. Etika
Užitočné odkazy:
Naši partneri
ANOBS, Mondo International Academy, MPH, MA, BSc., MBA, LL.M., DBA, Studium, Gesundheitswesen, Recht, International Business, Management, Wirtschaft, Diplom, Studien, Unternehmensführung, Wirtschaft, Management, Logistik, MA, Internationaler Handel, Zoll, Logistik, Studenten, Studium, Studiengang, Strategisches Management, Planung, Prozess, Analyse, Umsetzung, Unternehmensvision, Disziplin, Gesundheitswesen, Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre, Medizin, Gesundheitsökonomie, BSc. Bachelor Studiengang, Gesundheitspolitik, Unternehmertum, Marketing, Management, Logistik, Transport, Weltwirtschaft, Business, MPH, MA, DBA, Grundlagen des Managements, Medizinische Prozesse, Grundlagen des Gesundheitswesens, Pflegerische Prozesse, Wirtschaftlichkeit des Gesundheitswesens, Betriebswirtschaftslehre, Gesundheitsökonomie, Public Health, BSc., BSc. Business Management, Unternehmensführung, Marketing, Rechnungswesen, Unternehmensstrategie, Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftswissenschaften, E-Business, E-Commerce, Recht, Human Resource Management, Projektmanagement, Studenten, MA, Handel, Wirtschaft, Studiengang, Logistik, Finanzen, BSc., Internationaler, Handel, Studium, Karriere, Management, Führung, Unternehmensführung, Handelsabkommen, Technologie, Risikomanagement, Verhandlungen, Diplomatie, Wirtschaft, Politik, MBA, Internationale, Beziehungen, Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre, Medizin, Gesundheitsökonomie,

Ďalšie informácie nájdete na: Akademické informácie

Skip to content