LL.M. Obchodné právo Mondo International Academy

Mondo International Academy

Obchodné právo | LL.M.

Prekoho je LL.M. štúdium určené? 

Štúdium LL.M. Obchodné právo je určené pre všetkých, ktorí chcú, aby zákony platili pre každého obchodníka rovnako a zákony trhu sa riadili zmysluplnými pravidlami a férovým systémom.

Skvelou voľbou je pre absolventov alebo študentov právnickej fakulty.

Prečo študovať u nás?

Celé LL.M. štúdium je založené na jednoduchom systéme a flexibilite. Študent má možnosť špecializácie smerovania programu buď nahradením 3 modulov voliteľnými modulmi, alebo nahradením 3 modulov z  iného študijného programu napr. z programov MBA.

Obsahová náplň kladie dôraz na:

 • odhaľovanie nekalých obchodných praktík,
 • trestnoprávna zodpovednosť obchodníkov,
 • vzťah klient-právnik
 • nové trendy v oblasti obchodného práva.

Študenti tak získajú prehľad v oblasti:

 • Medzinárodného obchodného práva,
 • Bankového práva,
 • AML,
 • Medzinárodných zmlúv v preprave,
 • Zmluvného práva.
 •  

Okrem získavania informácií a poznatkov si u nás budujú zručnosti, potrebné pre uplatnenie na vedúcich pozíciách ako Head of Legal alebo právny poradca.

Vďaka  case studies, webinárom, písomným úlohám a prezentáciám študenti pochopia spôsoby, akými možno teóriu integrovať do praxe.

Absolventi sa uplatňujú na vedúcich a riadiacich pozíciách v medzinárodných prepravých spoločnostiach, v rôzných medzinárodných obchodných spoločnostiach, ako aj na pozíciách poradcov v sektore verejnej správy.

FAKTY O ŠTÚDIU
Jazyk: slovenčina, nemčina, angličtina, maďarčina a iné. Online štúdium alebo Externá forma
Online štúdium: Inovatívna vzdelávacia platforma. Maximálna flexibilita. Flexibilné štúdium z hľadiska miesta a času.
ECTS 120 Online testy a skúšky, ktoré je možné vykonať odkiaľkoľvek.
Trvanie: 12-24 mesiacov Štúdium prostredníctvom online platformy.
Začiatok štúdia: Každý prvý deň v mesiaci, prihlášku je možné podať kedykoľvek. Prispôsobte si štúdium svojím životným podmienkam.

Štúdium u nás má tieto výhody:

 • vysoká miera flexibility v organizácii štúdia,
 • možnosť získavania kvalifikácie aj popri zamestnaní či podnikaní,
 • vzdelávanie pre tých, ktorým nevyhovuje denná forma štúdia,
 • možnosť voľby formy štúdia (kombinované / externé /online)
 • veľký výber voliteľných predmetov,
 • po úspešnom ukončení možnosť pokračovania v štúdiu PhD.

Ako to bude prebiehať?

Štúdium je kombináciou tradičného štúdia vedené lektorom v triedach a samoštúdia. Všetky hodnotenia sa uskutočňujú pod dohľadom lektora, školiteľa alebo tútora. Skúšky prebiehajú formou „Open Book Exam“. Dĺžka štúdia je 24 mesiacov. Študenti majú na výber dve formy štúdia: Online štúdium je štúdiom bez pravidelných víkendových prednášok formou samoštúdia. Uskutočňuje sa prostredníctvom webinárov alebo osobných stretnutí s vyučujúcim počas konzultačných hodín. Externé štúdium prebieha formou samoštúdia a pravidelných prednášok. Externá – kombináciou tradičného štúdia vedené lektorom vo vyučovacích miestnostiach a samoštúdia. Externé štúdium prebieha formou samoštúdia a pravidelných prednášok.

Prílohy k prihláške:

 • životopis,
 • overená kópia vysokoškolského diplomu,
 • zoznam publikovaných článkov, resp. zoznam výsledkov inej odbornej činnosti, prípádne ich posudky.
 • Podmienkou na prijatie na štúdium je, ukončené bakalárske štúdium v odbore práva alebo porovnatelné štúdium.

Všetky aktuálne informácie o živote na Akadémii pravidelne pridávame na našu facebookovú stránku.

Benefit štúdia

LL.M. Master of Law, je študijný program určený pre študentov, ktorí sa venujú praxi v oblasti práva. Benefitom štúdia je možnosť špecializácie, doplnenie už získaných vedomostí, zvýšenie potenciálu na trhu práce, cestovanie, práca v cudzom jazyku, ako aj možnosť zmeny kariérneho postupu.

Povinné predmety

 1. Obchodné právo
 2. Reklamácia a záruka na tovar v praxi
 3. Nekalá súťaž
 4. Ochrana proti nekalej súťaži
 5. Porušenie zmluvných povinností a jeho následky
 6. Obchodno-záväzkové vzťahy a ich právna povaha
 7. Zmluvy v obchodnom práve.
 8. Právo medzinárodných organizácií
 9. Medzinárodné zmluvy o preprave
 10. Diplomový seminár
 

Voliteľné predmety (výber min. 2.)

 1. Riadenie ľudských zdrojov
 2. Osobitná právna úprava Obchodného zákonníka pre záväzkové vzťahy v medzinárodnom obchode
 3. Zabezpečenie záväzkov, zabezpečovacie inštitúty používané v obchodno-právnych vzťahoch
 4. Uzatváranie zmlúv
 5. Právo neziskových organizácií
 6. Vedenie rovnosti a rozmanitosti v spoločnosti
 7. Projektový manažment
 8. Stakeholder Manažment
 9. Konkurz a reštrukturalizácia
Naši partneri
ANOBS, Mondo International Academy, MPH, MA, BSc., MBA, LL.M., DBA, Studium, Gesundheitswesen, Recht, International Business, Management, Wirtschaft, Diplom, Studien, Unternehmensführung, Wirtschaft, Management, Logistik, MA, Internationaler Handel, Zoll, Logistik, Studenten, Studium, Studiengang, Strategisches Management, Planung, Prozess, Analyse, Umsetzung, Unternehmensvision, Disziplin, Gesundheitswesen, Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre, Medizin, Gesundheitsökonomie, BSc. Bachelor Studiengang, Gesundheitspolitik, Unternehmertum, Marketing, Management, Logistik, Transport, Weltwirtschaft, Business, MPH, MA, DBA, Grundlagen des Managements, Medizinische Prozesse, Grundlagen des Gesundheitswesens, Pflegerische Prozesse, Wirtschaftlichkeit des Gesundheitswesens, Betriebswirtschaftslehre, Gesundheitsökonomie, Public Health, BSc., BSc. Business Management, Unternehmensführung, Marketing, Rechnungswesen, Unternehmensstrategie, Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftswissenschaften, E-Business, E-Commerce, Recht, Human Resource Management, Projektmanagement, Studenten, MA, Handel, Wirtschaft, Studiengang, Logistik, Finanzen, BSc., Internationaler, Handel, Studium, Karriere, Management, Führung, Unternehmensführung, Handelsabkommen, Technologie, Risikomanagement, Verhandlungen, Diplomatie, Wirtschaft, Politik, MBA, Internationale, Beziehungen, Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre, Medizin, Gesundheitsökonomie,

Ďalšie informácie nájdete na: Akademické informácie

Skip to content