Mondo International Academy

MA štúdium

MA štúdium (na Slovensku známe pod skratkou Mgr.) je medzinárodne uznávaný titul určený pre účastníkov, ktorí majú záujem ďalej zvyšovať svoje kariérne postavenie a s tým spojené finančné ohodnotenie, pokračovať v doktorandskom štúdiu a týmto spôsobom sa stať konkurencieschopným na domácom, ako aj na medzinárodnom trhu.

S MA – Master (magisterský titul) vzdelávacím programom máte vynikajúci základ pre ďalšie štúdium, alebo výskumnú činnosť na doktorandskej úrovni, ako aj medzinárodne uznávanú kvalifikáciu. V mnohých oblastiach podnikania budú potrebné vaše cenné prevoditeľné zručnosti, ako kritické myslenie, výskumné zručnosti, riadenie času a riešenie problémov.

Forma štúdia:

Všetky študijné programy ponúkajú flexibilné možnosti vzdelávania, ktoré umožňujú spojiť štúdium s prácou alebo podnikaním. V súčasnosti ponúkame okrem konzultačnej a externej formy štúdia aj online formu. Počas štúdia je študent v priamom kontakte s vyučujúcim prostredníctvom e-mailu. Online forma štúdia má charakter moderného vzdelávania bez pravidelných víkendových prednášok. Počet osobných stretnutí (konzultácií) je rôzny a prispôsobuje sa potrebám vyplývajúcim z jednotlivých predmetov. Požiadavky na online štúdium sú rovnaké ako pri dennej, alebo externej forme štúdia. Študenti, ktorí si zvolili online formu štúdia, písomné testy odovzdávajú elektronickou formou.

Štúdium predstavuje ideálnu investíciu pre dosiahnutie cieľov, ktoré si študenti vymedzili v rámci života, kariéry alebo chcú  rozšíriť doteraz získané vedomosti a zručnosti.

Výber modulov a špecializácia

Každý študijný program obsahuje informácie o povinných moduloch a možnostiach, v rámci ktorých si môžete vytvoriť vlastnú špecializáciu v odbore, ktorá vyhovuje vašim vlastným záujmom a dlhodobejším kariérnym cieľom.

V každom študijnom programe sú základné (povinné) moduly. Špecializáciu si študent určuje nahradím 3 modulov z iného študjného programu.

Čo získate:

  • Porozumiete riadeniu v rámci mnohých organizácií.
  • Vylepšite svoju kariéru formálnymi obchodnými a manažérskymi znalosťami.
  • Získať potrebné vedomosti a zručnosti, aby ste sa stali odborníkom na riadenie projektov. (Lepšie ako certifikácia projektového manažéra).
  • Rozvoj odborných znalosti v oblasti marketingu vo vyhľadávaní a sociálnych médiách
  • Získať kvalifikáciu v oblasti riadenia ľudských zdrojov, všeobecne uznávanú ako stále dôležitejšia súčasť všetkých strategických cieľov podnikov.
  • Pochopíte, ako sa prispôsobiť meniacim sa výzvam v oblasti ľudských zdrojov vyplývajúcich z faktorov, ako sú nedostatok zručností, flexibilné pracovné podmienky a globálne organizácie.

Zvýšte svoju zamestnateľnosť rozvíjaním zručností potrebných na motiváciu, riadenie a pripravte sa na riadiacu, konzultačnú alebo operačnú úlohu v tejto oblasti špecializácie.

Štúdiom MA získate prospech britského vzdelávacieho systému, nech ste kdekoľvek na svete. Podpora, ktorú dostanete od lektorov, širšej komunity a vašich spolužiakov, zabezpečí vysokú pridanú hodnotu štúdia. Naše fakulty ponúkajú živé a praktické formy štúdia a stimulujú výskumné prostredie.

Vstupné požiadavky: 

Absolvovaný bakalársky študijný program.

Splnať všeobecné vstupné požiadavky.

Dĺžka štúdia je 18 mesiacov.

Viac informácií o všeobecnom prijímacom konaní nájdete tu.

Dalšie akademické tituly:

Master (MA)

Master of Arts (MA Art),

Master of Science (MSc),

Master of Teaching (MTeach)

Master of Business Administration (MBA)

Master of Public Health (MPH) a ďalšie.

MA PROGRAMY

Prejsť na: MA - PE

MA Business Economics - Master Studies

Prejsť na: MA - MO

MA Medzinárodný obchod na Mondo International Academy - úroveň magister

Prejsť na: E-FKRLZ

MA Ekonomika – Firemná kultúra a riadenie ľudských zdrojov - Perfect HR Relation

Prejsť na: E-FÚMA

MA Ekonomika – Financie, účtovníctvo, manažment a audit - Mondo International Academy

Prejsť na: MA-TUR

MSc Sustainable Development - Master of Science