MA Master štúdium - Mondo International Academy

Mondo International Academy

Master štúdium | MA

Pre koho je štúdium určené? 

Štúdium je určené pre všetkých, ktorí si chcú dokončiť vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. MA Master štúdium je ekvivalentom magisterského štúdia poznané v Slovenskej republike pod označením titulu Mgr. alebo štúdia v Rakúskej republike s označením titulu MAG. Je skvelou voľbou pre absolventov bakalárskeho stupňa štúdia ekonomického alebo študijného odboru zamerané na manažment.

Prečo študovať u nás?

Vzdelávací program MA Master sa zameriava na ekonómiu, strategické riadenie a logistiku, medzinárodný obchod, medzinárodné podnikanie atď. Celé štúdium je založené na jednoduchom systéme a flexibilite.

Obsahová náplň kladie dôraz na:

 • obchodnú stratégiu,
 • logistiku,
 • orgaizačné správanie,
 • inovácie,
 • nové trendy v oblasti podnikania a obchodu.

Študenti tak získajú prehľad v oblasti:

 • stratégie plánovania
 • obchodného práva
 • dopravy a logistiky
 • obchodu a podnikania
 • riadenia tímov, projektov a inovácií
 • vízií a smerovania organizácie,
 • techník a nástrojov zlepšenia kvality organizácii (TPS,  Six Sigma a ďalšie),
 • firemnej kultúry, plánovania a presadzovania zmien,
 • strategického riadenia a rozvoja ľudských zdrojov,
 • riadenia projektov na báze metodiky PRINCE2.
 •  

Okrem získavania informácií a poznatkov si študenti u nás budujú zručnosti, potrebné pre uplatnenie na vedúcich pozíciách v manažmente alebo verejnom sektore.

Vďaka  case studies, webinárom, písomným úlohám a prezentáciám študenti pochopia spôsoby, akými možno teóriu integrovať do praxe.

Absolventi MA Master štúdia sa uplatňujú na vedúcich a riadiacich pozíciách v organizáciách ako sú Volkswagen, Ernst & Young, Deloitte, Berkshire Hathaway, Walt Disney alebo Apple.  Ďalšou pridanou hodnotou pre absolventov MA štúdia je, získanie schopností pre vlastné podnikanie v oblasti obchodu a služieb.

FAKTY O ŠTÚDIU
Jazyk: slovenčina, nemčina, angličtina, maďarčina a iné. Online štúdium alebo Externá forma
Online štúdium: Inovatívna vzdelávacia platforma. Maximálna flexibilita. Flexibilné štúdium z hľadiska miesta a času.
ECTS 120 Online testy a skúšky, ktoré je možné vykonať odkiaľkoľvek.
Trvanie: 24 mesiacov Štúdium prostredníctvom online platformy.
Začiatok štúdia: Každý prvý deň v mesiaci, prihlášku je možné podať kedykoľvek. Prispôsobte si štúdium svojím životným podmienkam.

Štúdium u nás má tieto výhody:

 • vysoká miera flexibility v organizácii štúdia,
 • možnosť získavania kvalifikácie aj popri zamestnaní či podnikaní,
 • vzdelávanie pre tých, ktorým nevyhovuje denná forma štúdia,
 • možnosť voľby formy štúdia (kombinované / externé /online)
 • veľký výber voliteľných predmetov,
 • po úspešnom ukončení možnosť pokračovania v štúdiu Ph.D.

Ako to bude prebiehať?

Štúdium je kombináciou tradičného štúdia vedené lektorom v triedach a samoštúdia. Všetky hodnotenia sa uskutočňujú pod dohľadom lektora, školiteľa alebo tútora. Skúšky prebiehajú formou „Open Book Exam“. Dĺžka štúdia je 24 mesiacov. Študenti majú na výber dve formy štúdia: Online štúdium je štúdiom bez pravidelných víkendových prednášok formou samoštúdia. Uskutočňuje sa prostredníctvom webinárov alebo osobných stretnutí s vyučujúcim počas konzultačných hodín. Externé štúdium prebieha formou samoštúdia a pravidelných prednášok. Externá – kombináciou tradičného štúdia vedené lektorom vo vyučovacích miestnostiach a samoštúdia. Externé štúdium prebieha formou samoštúdia a pravidelných prednášok.

Prílohy k prihláške:

 • životopis,
 • overená kópia vysokoškolského diplomu,
 • zoznam publikovaných článkov, resp. zoznam výsledkov inej odbornej činnosti, prípádne ich posudky.

Všetky aktuálne informácie o živote na Akadémii pravidelne pridávame na našu facebookovú stránku.

Naši partneri
ANOBS-Alfred Nobel Open Business School partner of Mondo International Academy

Ďalšie informácie nájdete na: Akademické informácie