Mondo International Academy

MA Fashion Design

MA Fashion Design je program zameraný na módu a svet módneho designu.

Program je vedený profesionálmi z prostredia módy a designu, pričom všeobecné manažérske témy sú absolvované online formou. Kreatívne odvetvie ekonomiky reflektuje záujem o štúdium o tzv. kreatívnu ekonómiu.

Módny priemysel môže hrať dôležitú úlohu pri dosahovaní trvalo udržateľného rozvoja. Nielenže  vytvára pracovné miesta, ktoré prospievajú ekonomike, ale má tiež obrovský vplyv na spoločnosť a hospodárstvo krajiny.

To sú základné premisy, ktoré naši študenti získajú počas štúdia.

Hlavné moduly sú zamerané na budúcnosť vývoja módneho priemyslu, využívania nových technológii a zavádzanie inovácií. Študent sa naučí základy podnikovej ekonomiky a vedenia podniku a získa marketingové zručnosti.

Keďže ide o špecifickú tému, program sa vyučuje Individuálnou formou, čo v praxi znamená, že študentovi sa celý čas venuje jeden mentor z prostredia módy a kreatívneho priemyslu. Študent sa naučí praktiky a formy predaja, ktoré si bude môcť vyskúšať priamo v praxi a získa vedomosti o danom odvetví na príklade konkrétnej spoločnosti etablovanej na trhu módy.

MA Master degree offers high-potential graduates an exceptional learning opportunity

 

Vstupné požiadavky: 

 • Absolvovaný bakalársky študijný program.

Na záver štúdia budete schopný:

 • Posudzovať, navrhovať a aplikovať rôzne techniky týkajúce sa navrhovania, kreslenia a konštrukcie odevov.
 • Rozvíjať systematický a kritický prístup k riešeniu problémov na všetkých úrovniach procesu navrhovania.
 • Navrhovať vhodné výrobné procesy.
 • Výskumom prepojiť módny dizajn so širším socioekonomickým, historickým a environmentálnym kontextom.
 • Zdieľať návrhové nápady verbálne, vizuálne a digitálne.

Dĺžka štúdie je 18 mesiacov.

Viac informácií o všeobecnom prijímacom konaní nájdete tu.

Predmety programu MA Fashion Design

I. ročník

Povinné predmety

 1. Macroekonomika
 2. Mikroekonomika
 3. Design a Fashion manažment

Voliteľné predmety (4 predmety)

 • Luxury Brand Business
 • Techniky a praktiky predaja módneho tovaru
 • Visual Marchandising
 • Dizajnové myslenie
 • Branding
 • Kreatíva budúcnosti
 • Riadenie módnych projektov

II. ročník

Povinné predmety

 1. Macroekonomika
 2. Mikroekonomika
 3. Design a Fashion manažment

Voliteľné predmety (4 predmety)

 • Marketing manažment
 • Manažment ľudských zdrojov
 • Podniková ekonomika
 • Manažment inovácií
 • Vedenie podniku
 • Trendy a hodnotenia módneho priemyslu

MA PROGRAMY

MA Podniková ekonomika

MA Business Economics - Master Studies

MA Výtvarné umenie

Master of Fine Art

MA Medzinárodný obchod

MA Medzinárodný obchod na Mondo International Academy - úroveň magister