MA Medzinárodný obchod Mondo International Academy

Medzinárodný obchod | MA

Prekoho je štúdium určené? 

Štúdium MA Medzinárodný obchod je určené pre všetkých, ktorí chcú ovládať zákonitosti medzinárodného obchodu, mať prehľad o clách, logistike a byť pripravený na riziká, kontrolovať a riadiť ich v prospech spoločnosti. Štúdium MA Medzinárodný obchod je skvelou voľbou pre absolventov štúdia podobných odborov, manažérov a vedúcich pracovníkov spoločností obchodujúci na medzinárodných trhoch.

Prečo študovať MA u nás?

Vzdelávací program MA Medzinárodný obchod sa zameriava na dopravu, clá, logistiku ako aj na  finančné operácie medzi jednotlivými krajinami a podnikateľskými subjektmi. Celé štúdium je založené na jednoduchom systéme a flexibilite.

Obsahová náplň kladie dôraz na:

 • dopravu, logistiku a clá
 • riadenie dodávateľských reťazcov,
 • inovácie,
 • nové trendy v oblasti medzinárodného obchodu.

Študenti tak získajú prehľad v oblasti:

 • stratégii medzinárodného obchodu,
 • procesov medzinárodného obchodu,
 • politík medzinárodného obchodu v EU a v dalších krajinách sveta, 
 • nástrojov zlepšenia kvality poskytovaných služieb v rámci obchodu.organizácii, ale aj
 • organizácie práce formou projektového riadenia,
 • strategického riadenia a rozvoja ľudských zdrojov.
 •  

Okrem získavania informácií a poznatkov si u nás budujú zručnosti, potrebné pre uplatnenie na vedúcich pozíciách v logistike, doprave, colných úradov alebo verejnom sektore.

Vďaka  case studies, webinárom, písomným úlohám a prezentáciám študenti pochopia spôsoby, akými možno teóriu integrovať do praxe.

Absolventi sa uplatňujú na vedúcich a riadiacich pozíciách v spoločnostiach podnikajúcich v oblasti logistiky, financií, ako aj na pozíciách konzultantov v sektore dopravy.

FAKTY O ŠTÚDIU
Jazyk: slovenčina, nemčina, angličtina, maďarčina a iné. Online štúdium alebo Externá forma
Online štúdium: Inovatívna vzdelávacia platforma. Maximálna flexibilita. Flexibilné štúdium z hľadiska miesta a času.
ECTS 120 Online testy a skúšky, ktoré je možné vykonať odkiaľkoľvek.
Trvanie: 24 mesiacov Štúdium prostredníctvom online platformy.
Začiatok štúdia: Každý prvý deň v mesiaci, prihlášku je možné podať kedykoľvek. Prispôsobte si štúdium svojím životným podmienkam.

Štúdium u nás má tieto výhody:

 • vysoká miera flexibility v organizácii štúdia,
 • možnosť získavania kvalifikácie aj popri zamestnaní či podnikaní,
 • vzdelávanie pre tých, ktorým nevyhovuje denná forma štúdia,
 • možnosť voľby formy štúdia (kombinované / externé /online)
 • veľký výber voliteľných predmetov,

Ako to bude prebiehať?

Štúdium je kombináciou tradičného štúdia vedené lektorom v triedach a samoštúdia. Všetky hodnotenia sa uskutočňujú pod dohľadom lektora, školiteľa alebo tútora. Skúšky prebiehajú formou „Open Book Exam“. Dĺžka štúdia je 24 mesiacov. Študenti majú na výber dve formy štúdia: Online štúdium je štúdiom bez pravidelných víkendových prednášok formou samoštúdia. Uskutočňuje sa prostredníctvom webinárov alebo osobných stretnutí s vyučujúcim počas konzultačných hodín. Externé štúdium prebieha formou samoštúdia a pravidelných prednášok. Externá – kombináciou tradičného štúdia vedené lektorom vo vyučovacích miestnostiach a samoštúdia. Externé štúdium prebieha formou samoštúdia a pravidelných prednášok.

Prílohy k prihláške:

 • životopis,
 • overená kópia vysokoškolského diplomu,
 • zoznam publikovaných článkov, resp. zoznam výsledkov inej odbornej činnosti, prípádne ich posudky.

Všetky aktuálne informácie o živote na Akadémii pravidelne pridávame na našu facebookovú stránku.

Benefit

Štúdium medzinárodného obchodu ponúka študentom široké spektrum inovatívnych riešení, ktoré sú určené na získanie znalostí a schopností identifikovať riziko, podporiť rast medzinárodného obchodu, orientácie v clách, logistike, v medzinárodných obchodných zmlúv a ďalších.

Prvý ročník predmety (povinné)

 1. Medzinárodný obchod
 2. Medzinárodné financie – Medzinárodný platobný systém
 3. Mikroekonómia – Makroekonómia
 4. Medzinárodné ekonomické vzťahy
 5. Politika zahraničného obchodu Európskej únie 
 6. Projektový manažment
 7. Stratégia v medzinárodnom obchode
 8. Manažment rizík v MO
 9. Riadenie sústavného rozvoja organizácie
 10. Diplomový seminár

Voliteľné predmety (výber min. 2 predmetov)

 1. Riadenie ľudských zdrojov
 2. Strategické riadenie zdrojov
 3. Vedenie rovnosti a rozmanitosti v spoločnosti
 4. Stakeholder Manažment
 5. Strategický marketing
 6. Medzinárodný marketing
 7. Podnikové komunikačné stratégie
 
 
 

Druhý ročník predmety (povinné)

 1. Medzinárodný obchod II.,
 2. Finančné operácie v medzinárodnom obchode, 
 3. Medzinárodná logistika,
 4. Obchodné operácie,
 5. Mikroekonómia – Makroekonómia II.,
 6. Zodpovednosť za škodu v Medzinárodnom obchodnom práve,
 7. Hospodárska a obchodná politika rozvojových krajín.

Záverečná práca (4. semester s možnosťou predľženia na 6 semestrov)

Záverečná projektová práca je demonštráciou študenta získaných vedomostí a  schopností. Študenti sú zodpovední za výber témy po dohode s vedúcim programu a vedúcim záverečnej práce. Nakoniec študent predloží a obháji prácu pred komisiou.

Naši partneri
ANOBS, Mondo International Academy, MPH, MA, BSc., MBA, LL.M., DBA, Studium, Gesundheitswesen, Recht, International Business, Management, Wirtschaft, Diplom, Studien, Unternehmensführung, Wirtschaft, Management, Logistik, MA, Internationaler Handel, Zoll, Logistik, Studenten, Studium, Studiengang, Strategisches Management, Planung, Prozess, Analyse, Umsetzung, Unternehmensvision, Disziplin, Gesundheitswesen, Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre, Medizin, Gesundheitsökonomie, BSc. Bachelor Studiengang, Gesundheitspolitik, Unternehmertum, Marketing, Management, Logistik, Transport, Weltwirtschaft, Business, MPH, MA, DBA, Grundlagen des Managements, Medizinische Prozesse, Grundlagen des Gesundheitswesens, Pflegerische Prozesse, Wirtschaftlichkeit des Gesundheitswesens, Betriebswirtschaftslehre, Gesundheitsökonomie, Public Health, BSc., BSc. Business Management, Unternehmensführung, Marketing, Rechnungswesen, Unternehmensstrategie, Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftswissenschaften, E-Business, E-Commerce, Recht, Human Resource Management, Projektmanagement, Studenten, MA, Handel, Wirtschaft, Studiengang, Logistik, Finanzen, BSc., Internationaler, Handel, Studium, Karriere, Management, Führung, Unternehmensführung, Handelsabkommen, Technologie, Risikomanagement, Verhandlungen, Diplomatie, Wirtschaft, Politik, MBA, Internationale, Beziehungen, Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre, Medizin, Gesundheitsökonomie,

Ďalšie informácie nájdete na: Akademické informácie

Skip to content