MA Strategický manažment - Mondo International Academy

Strategický manažment | MA

Prekoho je štúdium určené? 

Štúdium MA Strategický manažment je určené pre všetkých, ktorí sa chcú stať profesionálmi v oblasti strategického plánovania,  rozvoja organizačnej vízie a strategického smerovania, v riadení a majú jasný plán a víziu pre svoju budúcu existenciu. Je skvelou voľbou pre absolventov štúdia podobných odborov, manažérov a vedúcich pracovníkov. 

Prečo študovať u nás?

Vzdelávací program MA Strategický manažment sa zameriava na plánovanie, proces, analýzu a implementáciu stratégie v malých, stredných ako aj veľkých spoločnostiach alebo v korporaciách. Celé štúdium je založené na jednoduchom systéme a flexibilite.

Obsahová náplň kladie dôraz na:

 • nové trendy v oblasti strategického riadenia,
 • zlepšovanie kvality poskytovania služieb,
 • strategické riadenie,
 • inovácie,

Študenti tak získajú prehľad v oblasti:

 • manažérskeho systému Balance Scorecard,
 • strategického plánovania, riadenia tímov, projektov,
 • kontroly a smerovania organizácie,
 • techník a nástrojov zlepšenia kvality organizácii (TPS,  Six Sigma a ďalšie),
 • firemnej kultúry, plánovania a presadzovania zmien,
 • strategického riadenia a rozvoja ľudských zdrojov,
 • riadenia projektov na báze metodiky PRINCE2.
 •  

Okrem získavania informácií a poznatkov si u nás budujú zručnosti, potrebné pre uplatnenie na vedúcich pozíciách v rôznych spoločnostiach alebo pre existujúce ako aj budúce podnikateľské aktivity.

Vďaka  case studies, webinárom, písomným úlohám a prezentáciám študenti pochopia spôsoby, akými možno teóriu integrovať do praxe.

Absolventi MA štúdia sa uplatňujú na vedúcich a riadiacich pozíciách v organizáciách  a zariadeniach zdravotnej starostlivosti, v sfére finančníctva a poisťovníctva, v oblasti verejnej správy ako aj v ťažkom priemysle napríklad: ťažby ropy a plynu.

FAKTY O ŠTÚDIU
Jazyk: slovenčina, nemčina, angličtina, maďarčina a iné. Online štúdium alebo Externá forma
Online štúdium: Inovatívna vzdelávacia platforma. Maximálna flexibilita. Flexibilné štúdium z hľadiska miesta a času.
ECTS 120 Online testy a skúšky, ktoré je možné vykonať odkiaľkoľvek.
Trvanie: 24 mesiacov Štúdium prostredníctvom online platformy.
Začiatok štúdia: Každý prvý deň v mesiaci, prihlášku je možné podať kedykoľvek. Prispôsobte si štúdium svojím životným podmienkam.

Štúdium u nás má tieto výhody:

 • vysoká miera flexibility v organizácii štúdia,
 • možnosť získavania kvalifikácie aj popri zamestnaní či podnikaní,
 • vzdelávanie pre tých, ktorým nevyhovuje denná forma štúdia,
 • možnosť voľby formy štúdia (kombinované / externé /online)
 • veľký výber voliteľných predmetov,

Ako to bude prebiehať?

Štúdium je kombináciou tradičného štúdia vedené lektorom v triedach a samoštúdia. Všetky hodnotenia sa uskutočňujú pod dohľadom lektora, školiteľa alebo tútora. Skúšky prebiehajú formou „Open Book Exam“. Dĺžka štúdia je 24 mesiacov. Študenti majú na výber dve formy štúdia: Online štúdium je štúdiom bez pravidelných víkendových prednášok formou samoštúdia. Uskutočňuje sa prostredníctvom webinárov alebo osobných stretnutí s vyučujúcim počas konzultačných hodín. Externé štúdium prebieha formou samoštúdia a pravidelných prednášok. Externá – kombináciou tradičného štúdia vedené lektorom vo vyučovacích miestnostiach a samoštúdia. Externé štúdium prebieha formou samoštúdia a pravidelných prednášok.

Prílohy k prihláške:

 • životopis,
 • overená kópia vysokoškolského diplomu,
 • zoznam publikovaných článkov, resp. zoznam výsledkov inej odbornej činnosti, prípádne ich posudky.

Všetky aktuálne informácie o živote na Akadémii pravidelne pridávame na našu facebookovú stránku.

Benefit

MA Strategický manažment, je študijný program určený pre absolventov, alebo záujemcov, ktorí sa venujú praxi v oblasti riadeniu spoločnosti a tímov. 
Úlohou programu je rozvoj manažérov, ktorí zabezpečia vedenie spoločnosti každej veľkosti, ako aj využívať benefity strategického manažmentu pri vlastnej podnikateľskej aktivite.

Prvý ročník predmety (povinné)

 1. Základy strategického manažmentu
 2. Základy podnikania a inovácií
 3. Organizačné Správanie
 4. Základy finančného manažmentu
 5. Riadenie sústavného rozvoja organizácie
 6. Tvorba organizačnej vízie a strategického smerovania
 7. Manažérska ekonomika
 8. Strategická obchodná analýza
 9. Strategické riadenie zdrojov
 10. Diplomový seminár

Voliteľné predmety (výber min. 2. predmetov)

 1. Riadenie ľudských zdrojov
 2. Vedenie rovnosti a rozmanitosti v spoločnosti
 3. Projektový manažment
 4. Manažment rizík
 5. Stakeholder Manažment
 6. Strategický marketing
 7. Medzinárodný marketing
 8. Podnikové komunikačné stratégie
 
 

Druhý ročník predmety

 1. Strategic manažment II.
 2. Medzinárodné financie
 3. Balance Scorecard
 4. Finančné riadenie a kontrola riadenia
 5. Metódy obchodného výskumu
 

Záverečná práca (4. semester s možnosťou predľženia na 6 semestrov)

Záverečná projektová práca je demonštráciou študenta získaných vedomostí a  schopností. Študenti sú zodpovední za výber témy po dohode s vedúcim programu a vedúcim záverečnej práce. Nakoniec študent predloží a obháji prácu pred komisiou.

Naši partneri
ANOBS, Mondo International Academy, MPH, MA, BSc., MBA, LL.M., DBA, Studium, Gesundheitswesen, Recht, International Business, Management, Wirtschaft, Diplom, Studien, Unternehmensführung, Wirtschaft, Management, Logistik, MA, Internationaler Handel, Zoll, Logistik, Studenten, Studium, Studiengang, Strategisches Management, Planung, Prozess, Analyse, Umsetzung, Unternehmensvision, Disziplin, Gesundheitswesen, Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre, Medizin, Gesundheitsökonomie, BSc. Bachelor Studiengang, Gesundheitspolitik, Unternehmertum, Marketing, Management, Logistik, Transport, Weltwirtschaft, Business, MPH, MA, DBA, Grundlagen des Managements, Medizinische Prozesse, Grundlagen des Gesundheitswesens, Pflegerische Prozesse, Wirtschaftlichkeit des Gesundheitswesens, Betriebswirtschaftslehre, Gesundheitsökonomie, Public Health, BSc., BSc. Business Management, Unternehmensführung, Marketing, Rechnungswesen, Unternehmensstrategie, Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftswissenschaften, E-Business, E-Commerce, Recht, Human Resource Management, Projektmanagement, Studenten, MA, Handel, Wirtschaft, Studiengang, Logistik, Finanzen, BSc., Internationaler, Handel, Studium, Karriere, Management, Führung, Unternehmensführung, Handelsabkommen, Technologie, Risikomanagement, Verhandlungen, Diplomatie, Wirtschaft, Politik, MBA, Internationale, Beziehungen, Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre, Medizin, Gesundheitsökonomie,

Ďalšie informácie nájdete na: Akademické informácie

Skip to content