Mondo International Academy

MA Trvalo udržateľný rozvoj

MA Trvalo udržateľný rozvoj zahŕňa témy týkajúce sa životného prostredia a prírodných zdrojov, zlepšenia trvalej udržateľnosti na miestnej a globálnej úrovni, technológií v oblasti životného prostredia, využívania prírodných zdrojov, vzťahov medzi systémami a spôsoby, akými možno použiť pokročilé metodológie na identifikáciu a riešenie problémov. Na záver sú absolventi uvedení do problematiky využitia moderného výskumu a metód na zlepšenie trvalo udržateľného rozvoja.

Po absolvovaní dôkladnej odbornej prípravy v základných pilieroch štúdia spočívajúcich v moduloch: Zmena klímy a energetická politika, Inovácie a hospodársky rozvoj, Energetická politika a udržateľnosť vám tento študijný program umožní sa rozvíjať v mnohých smeroch napr.: v Eco-manažérskej ekonomike, Energetike a rozvoji, Energetickej politike a udržateľnosti, Riadiacich energetických prechodoch alebo Inováciách v kreatívnej ekonomike a ďalších.

Navyše tento študijný program je možné kombinovať s inými a vytvoriť si tak vlastnú špecializáciu napríklad v obore Strategického riadenia inovácií alebo Zmeny klímy, rozvoja a politiky.

“Európsky parlament definoval trvalo udržateľný rozvoj ako zlepšovanie životnej úrovne a blahobytu ľudí v medziach kapacity ekosystémov pri zachovaní prírodných hodnôt a biologickej rozmanitosti pre súčasné a budúce generácie”.

Štúdium je určené pre študentov, ktorí sa chcú venovať výskumnej práci v rámci Trvalo udržateľného rozvoja.

Predmety programu MA - Trvalo udržateľný rozvoj

I. ročník:

 • Riadenie rizík a optimalizácie
 • Ocenenie spoločnosti
 • Rozhodovací proces
 • Právo obchodných spoločností
 • Mikroekonomika
 • Macroekonomika
 • Podnik sociálnej solidarity – SCOP
 • Finančná globalizácia
 • Finančné techniky
 • Finančná analýza
 • Všeobecné účtovníctvo spoločnosti

II. ročník

 • Zmena klímy a energetická politika
 • Inovácie a hospodársky rozvoj
 • Energetická politika a udržateľnosť
 • Energetika a rozvoj
 • Energetická politika a udržateľnosť
 • Inovácie a hospodársky rozvoj
 • Perspektívy, metódy a zručnosti pre vedecké, technologické a inovačné štúdie
 • Svetové ozdravenie & OSN
 • Eco-manažérska ekonomika
 • Manažment organizácií a Ekologické podniky
 • Obnoviteľné zdroje

MA PROGRAMY

Prejsť na: MA-MO

MA Medzinárodný obchod na Mondo International Academy - úroveň magister

Prejsť na E-FÚMaA

MA Ekonomika – Financie, účtovníctvo, manažment a audit - Mondo International Academy

Prejsť na MA-PE

Translate: MA Business Economics - Master Studies - Podniková ekonomika

Prejsť na: FKaRĽZ

MA Ekonomika – Firemná kultúra a riadenie ľudských zdrojov - Perfect HR Relation