Mondo International Academy

MATURITA

Maturita je v dnešnej dobe nevyhnutnou štartovacou čiarou pre každého kto uvažuje o dalšom štúdiu. Štúdium je určené pre tých, ktorí v minulosti z rôznych dôvodov nemali možnosť ukončiť, alebo ani začať vzdelávanie, ktorého výstupom je maturitné vysvedčenie.

Vzdelávací program je vyučovaný na základe amerického systému. Absolventi maturitnej skúšky obdržia „High School Diploma“ a vysvedčenie o absolvovanej maturitnej skúške.

Vzdelávací program prebieha konzultačnou formou a  online formou. Záverečná skúška prebieha písomnou formou.

Maturitné skúšky:

Maturitné skúšky sa uskutočnujú v rozložení niekoľkých dní v jednom z konkrétnych regionálnych centier. Maturitné vzdelávanie je stredoškolským vzdelaním rozvíjajúce základné vedomosti a zručnosti získané predchádzajúcim vzdelávaním. Maturita je zároveň aj prípravou na vysokoškolské vzdelávanie alebo pracovný život.

Úroveň K12 (US norma) = ISCED 3 (EU norma)

Maturita
MATURITA - US High school Diploma

Povinné predmety:

 

 • Americká história
 • Americká vláda a ekonomika
 • Ľudské vzťahy
 • Svetová história a geografia
 • Právo
 • Filozofia
 • Algebra1 a Algebra 2
 • Trigonometria
 • Geometria
 • Kreatívne písanie
 • Technika a rozvíjanie nápadov
 • Vizuálne jazyk a vývoj projektu
 • Kultúra a kontext
 • Veda a aplikácia v spoločnosti
 • Pragmatika ajzykovej komunikácie
 • Podniková ekonomika
 • Obchodné účtovníctvo
 • Marketing a komunikácia
 • Počítačová veda a technológie
 • Angličtina

Voliteľné jazyky:

 • Francúzky jazyk
 • Nemecký jazyk