Mondo International Academy

MBA Štúdium

MBA štúdium –  Master of Business Administration (MBA) je manažérsky vzdelávací program, ktorý je určený nielen pre stredných a vrcholových manažérov, vlastníkov firiem a vedúcich pracovníkov, ale aj pre všetkých ďalších záujemcov, ktorí chcú rozšíriť svoje vedomosti a zručnosti na poli praktického využitia.

MBA pôvodne vzniklo pre inžinierov a pracovníkov s technickým zameraním, ktorí sa dostali do riadiacich pozícií a potrebovali ovládať riadiť spoločnosť a zamestnancov. Priemyselný rozvoj v USA ovplyvnil aj vzdelávanie a zvyšovanie nárokov na pracovníkov na riadiacich pozíciách, čím sa začali diverzifikovať obsahové stránky MBA programov  s rôznym zameraním.

MBA Master of Business Administration štúdium čerpá z anglo-amerického systému vzdelávania, čo znamená, kombináciu praktického vzdelávacieho systému s online vyučovacím systémom anglosaskej pedagogiky. Anglosaský systém školstva je tradične viac zameraný na rozvoj zručností študenta a ich praktickú demonštráciu. Študenti si tak vďaka absolvovaniu MBA programov bližšie osvoja rôzne komunikačné a praktické zručnosti, ktoré môžu využiť pri budovaní ich osobnej aj profesionálnej dráhy.

Výhody štúdia MBA:

  • možnosť paralelného štúdia spolu s iným študijným programom napr. MSc.,
  • špecializácia v určitom odbore,
  • možnosť skrátenia štúdia,
  • stadium nie je postavené na semestrálnom systéme,
  • možnosť výberu formy štúdia.
MBA is a managerial educational program designed for middle and top managers.

Forma štúdia:

Kombinovaná forma (Blended learning)

Kombinovaná forma (Blended learning) je spojenie online štúdia s absolvovaním skúšok a obhajob projektových prác priamo na akadémií, alebo v jednej z partnerských ICC – Informačno Konzultačných Centier akadémie.  Kombinovaná forma štúdia ponúka flexibilné možnosti vzdelávania, ktoré umožňujú spojiť štúdium s prácou alebo podnikaním. Počas štúdia je študent v priamom kontakte s vyučujúcim prostredníctvom e-mailu, alebo prostredníctvom Online platformy SEP. Online forma štúdia má charakter moderného vzdelávania bez pravidelných víkendových prednášok.

Dalšie info na: Forma a dlžka štúdia

Výber modulov a špecializácia

Výhodou štúdia je, špecializácia programu.  Špecializáciu (focus) si študent určuje nahradím 3 modulov z  iného študjného programu napr. z LL.M.

Vstupné požiadavky:

Absolvovaný bakalársky titul z vysokoškolského štúdia alebo ukončené stredoškolské štúdium (+ minimálne 3-5 rokov praxe) alebo porovnateľné štúdium.

Viac informácií o všeobecnom prijímacom konaní nájdete tu.

MBA PROGRAMY

MBA E@Obchod a podnikanie

MBA E-commerce and E-business - Master of Business Administration MBA Elektronický obchod a podnikanie

MBA Marketingový manažment

MBA Marketing Management - Master of Business Administration - MBA Marketing manažment

MBA Medzinárodný obchod

International Trade - MBA Master of Business Administration - MBA Medzinárodný orchid

MBA Manažment ľudských zdrojov a realitný trh

MBA Human Resource management and real estate market - MBA Manažment ľudských zdrojov a realitný trh (riadenie ľudí)

Podniková ekonomika

MBA Business economy - MBA Podniková ekonomika

MBA Podnikanie a manažment

MBA Business and management - Master of Business Administration - MBA Podnikanie a manažment (riadenie firmy)

MBA Medzinárodné podnikanie

International Business - Master of Business Administration - MBA Medzinárodné podnikanie

MBA Medzinárodne vzťahy

Translate: MBA Medzinárodné vzťahy - Mondo International Academy

MBA Štátna správa a samospráva

MBA Štátna správa a samospráva - Mondo International Academy

MBA Verejná politika

MBA Verejná politika - Mondo International Academy