Mondo International Academy

MBA Elektronický obchod a podnikanie

 

MBA Elektronický obchod a elektronické podnikanie vám poskytne znalosti, ktoré potrebujete k úspechu v oblasti obchodovania vo virtuálnom prostredí.

V oblasti elektronického obchodu a podnikania spoznáte obchodné transakcie a trendy na elektronickom trhu, účinné stratégie na ovplyvnenie zákazníkov, rôzne metódy na realizáciu technických aspektov elektronického obchodovania a podnikania a ich bezpečnosti. Naučíte sa, že rôzne formy a metódy marketingu vo virtuálnom svete a manažérske nástroje riadenia, ktoré zohrávajú významnú úlohu na elektronickom trhu.

Výhody MBA programu elektronický obchod a elektronické podnikanie sa môžu pohybovať od profesionálnych až po osobné. Študenti získajú vedomosti od digitálneho marketingu, riadenia podniku až po informatiku a bezpečnosť dát, ktoré sú užitočné v mnohých kariérnych smeroch.

Výhody MBA štúdia:

Štúdium predstavuje ideálnu investíciu pre dosiahnutie cieľov, ktoré si študenti vymedzili v rámci života, kariéry alebo chcú  rozšíriť doteraz získané vedomosti a zručnosti.

  • možnosť paralelného štúdia spolu s iným študijným programom,
  • špecializácia v určitom odbore,
  • možnosť skrátenia štúdia,
  • možnosť výberu formy štúdia.
MBA is a managerial educational program designed for middle and top managers.

Forma štúdia:

Kombinovaná forma (Blended learning)

Kombinovaná forma (Blended learning) je spojenie online štúdia s absolvovaním skúšok a obhajob projektových prác priamo na akadémií, alebo v jednej z partnerských ICC – Informačno Konzultačných Centier akadémie.  Kombinovaná forma štúdia ponúka flexibilné možnosti vzdelávania, ktoré umožňujú spojiť štúdium s prácou alebo podnikaním. Počas štúdia je študent v priamom kontakte s vyučujúcim prostredníctvom e-mailu, alebo prostredníctvom Online platformy SEP. Online forma štúdia má charakter moderného vzdelávania bez pravidelných víkendových prednášok.

Dalšie info na: Forma a dlžka štúdia

Výber modulov a špecializácia

Výhodou štúdia je, špecializácia programu.  Špecializáciu (focus) si študent určuje nahradím 3 modulov z  iného študjného programu napr. z LL.M.

Vstupné požiadavky:

Absolvované bakalárské štúdium, alebo porovnateľné štúdium.

Viac informácií o všeobecnom prijímacom konaní nájdete tu.

Študijný program

Moduly štúdijného programu:

1. Vedenie podniku

2. HR manažment

3. Strategický manažment

4. E-business Elektronické podnikanie

5. E-commerce Elektronický obchod

6. Informačná bezpečnosť a ochrana súkromia

7. E-shop a legislatíva na SR

8. Právna úprava elektronického obchodu

9. Diplomový seminár

12. Change management

MBA E-commerce and E-business - Master of Business Administration MBA Elektronický obchod a podnikanie

Štúdijné povinnosti účastníka programu

Vypracovanie 8 semestrálnych prác formou “Open Book Exam”

Samoštúdium

Výskum a príprava diplomovej práce v rozsahu 50 strán.

MBA PROGRAMY

Prejsť na: MBA - MM

MBA Marketing Management - Master of Business Administration - MBA Marketing manažment

Prejsť na: MBA - MO

International Trade - MBA Master of Business Administration - MBA Medzinárodný orchid

Prejsť na: MBA MĽZaRT

MBA Human Resource management and real estate market - MBA Manažment ľudských zdrojov a realitný trh (riadenie ľudí)

Prejsť na: MBA PM

MBA Business and management - Master of Business Administration - MBA Podnikanie a manažment (riadenie firmy)

Prejsť na: MBA MP

International Business - Master of Business Administration - MBA Medzinárodné podnikanie

Prejsť na: MBA PE

MBA Business Economy - MBA - Podniková ekonomika

Prejsť na: MBA-MV

Translate: MBA Medzinárodné vzťahy - Mondo International Academy

Prejsť na: MBA-ŠSaS

MBA Štátna správa a samospráva - Mondo International Academy

Prejsť na: MBA-VP

MBA Verejná politika - Mondo International Academy