Mondo International Academy

MBA Manažment ľudských zdrojov a realitný trh (riadenie ľudí)

 

MBA Manažment ľudských zdrojov a realitný trh (riadenie ľudí) je študijný program, kde študenti získajú odborné znalosti v oblasti riadenia, vedenia rokovaní a stratégií riadenia ľudských zdrojov. Táto koncentrácia vytvára silný základ k  prístupu riadenia ľudského kapitálu v podnikateľských organizáciách a realitných kanceláriách.

Študenti si majú možnosť vybrať z dvoch smerov: manažment ľudských zdrojov alebo realitný trh.

Manažment ľudských zdrojov je zameraný na self time management, spôsoby motivácie zamestnancov, stratégiu riadenia zamestnancov, pracovné právo a vzdelávanie zamestnancov.

Študijný program realitný trh je určený pre majiteľov realitných kancelárií a realitných maklérov, ktorí chcú získať znalosti v oblasti vedenia realitnej kancelárie v kombinácií s pracovným právom, marketingu, činnosti realitného makléra, realitnej činnosti a služieb, realít a daní. Študenti získajú prehľad v zmluvách na trhu realít s konkrétnymi situáciami v praxi.

Výhody MBA štúdia:

  • možnosť paralelného štúdia spolu s iným študijným programom,
  • špecializácia v určitom odbore,
  • možnosť skrátenia štúdia,
  • možnosť výberu formy štúdia.
MBA is a managerial educational program designed for middle and top managers.

Forma štúdia:

Všetky študijné programy ponúkajú flexibilné možnosti vzdelávania, ktoré umožňujú spojiť štúdium s prácou alebo podnikaním. V súčasnosti ponúkame okrem konzultačnej a externej formy štúdia aj online formu. Počas štúdia je študent v priamom kontakte s vyučujúcim prostredníctvom e-mailu. Online forma štúdia má charakter moderného vzdelávania bez pravidelných víkendových prednášok. Počet osobných stretnutí (konzultácií) je rôzny a prispôsobuje sa potrebám vyplývajúcim z jednotlivých predmetov. Požiadavky na online štúdium sú rovnaké ako pri dennej, alebo externej forme štúdia. Študenti, ktorí si zvolili online formu štúdia, písomné testy odovzdávajú elektronickou formou.

Priebeh a špecializácia MBA štúdia:

Každý študijný program obsahuje informácie o povinných moduloch a možnostiach, v rámci ktorých si môžete vytvoriť vlastnú špecializáciu v odbore, ktorá vyhovuje vašim vlastným záujmom a dlhodobejším kariérnym cieľom.

Študijný program umožňuje, aby si študenti prispôsobili študijný program záujmom a kariérnym ambíciám prostredníctvom výberu 3 modulov napr. zo študijných programov LL.M.

Dĺžka štúdia je 9 – 18 mesiacov.

Štúdium sa končí odovzdaním záverečnej práce, pričom každá záverečná práca musí mať pozitívne hodnotenie od školiteľa a oponenta.

Štúdijný program

Spoločné predmety:

1. Marketing

2. Efektívna motivácia zamestnancov

3. Pracovné právo

4. Strategický manažment

5. Vedenie podniku

6. Finančný manažment

Moduly štúdijného programu “Ľudské zdroje”

 

7. Self time manažment

8. Stratégia riadenia ľudských zdrojov

9. Vzdelávanie zamestnancov podniku

10. Psychológia pre manažérov a podnikateľov

11. HR manažment

12. Výskumné metódy

 Moduly štúdijného programu “Reality”

 

7. Realitný trh

8. Realitná činnosť

9. Činnosť realitného makléra

10 Reality a dane

11. Zmluvy v realitnom obchode

12. Realitné služby

13. Výskumné metódy

MBA Human Resource management and real estate market - MBA Manažment ľudských zdrojov a realitný trh (riadenie ľudí)

Štúdijné povinnosti účastníka programu

 

Vypracovanie 8 semestrálnych prác formou “Open Book Exam”

Samoštúdium

Výskum a príprava diplomovej práce v rozsahu 50 strán.

MBA Realitný trh Mondo International Academy

MBA PROGRAMY

Prejsť na: MBA - EOaP

MBA E-commerce and E-business - Master of Business Administration MBA Elektronický obchod a podnikanie

Prejsť na: MBA - MM

MBA Marketing Management - Master of Business Administration - MBA Marketing manažment

Prejsť na: MBA - MO

International Trade - MBA Master of Business Administration - MBA Medzinárodný orchid

Prejsť na: MBA - PE

MBA Business Economy - MBA - Podniková ekonomika

Prejsť na: MBA - PM

MBA Business and management - Master of Business Administration - MBA Podnikanie a manažment (riadenie firmy)

Prejsť na: MBA - MP

International Business - Master of Business Administration - MBA Medzinárodné podnikanie

Prejsť na: MBA-MV

Translate: MBA Medzinárodné vzťahy - Mondo International Academy

Prejsť na: MBA-ŠSaS

MBA Štátna správa a samospráva - Mondo International Academy

Prejsť na: MBA-VP

MBA Verejná politika - Mondo International Academy