Mondo International Academy

MBA Manažment ľudských zdrojov a realitný trh (riadenie ľudí)

 

MBA Manažment ľudských zdrojov a realitný trh (riadenie ľudí) je študijný program, kde študenti získajú odborné znalosti v oblasti riadenia, vedenia rokovaní a stratégií riadenia ľudských zdrojov. Táto koncentrácia vytvára silný základ k  prístupu riadenia ľudského kapitálu v podnikateľských organizáciách a realitných kanceláriách.

Študenti si majú možnosť vybrať z dvoch smerov: manažment ľudských zdrojov alebo realitný trh.

Manažment ľudských zdrojov je zameraný na self time management, spôsoby motivácie zamestnancov, stratégiu riadenia zamestnancov, pracovné právo a vzdelávanie zamestnancov.

Študijný program realitný trh je určený pre majiteľov realitných kancelárií a realitných maklérov, ktorí chcú získať znalosti v oblasti vedenia realitnej kancelárie v kombinácií s pracovným právom, marketingu, činnosti realitného makléra, realitnej činnosti a služieb, realít a daní. Študenti získajú prehľad v zmluvách na trhu realít s konkrétnymi situáciami v praxi.

Priebeh MBA štúdia:

V každom študijnom programe sú 3 základné (povinné) moduly. Študent si vyberá 6 voliteľných modulov, pričom má možnosť špecializovať svoje zameranie štúdia tým, že nahradí 3 z nich troma výberovými modulmi z iného odboru (napr. z odboru LL.M).

Štúdium nie je postavené na semestrálnom systéme.

Štúdium sa končí odovzdaním záverečnej práce, pričom každá záverečná práca musí mať pozitívne hodnotenie od školiteľa a oponenta.

MBA Human Resource management and real estate market - MBA Manažment ľudských zdrojov a realitný trh (riadenie ľudí)
MBA is a managerial educational program designed for middle and top managers.

Výhody MBA štúdia:

 • možnosť paralelného štúdia spolu s iným študijným programom,
 • špecializácia v určitom odbore,
 • možnosť skrátenia štúdia,
 • možnosť výberu formy štúdia.

Online Forma štúdia:

Všetky naše MA študijné programy ponúkajú flexibilné možnosti vzdelávania, ktoré umožňujú spojiť štúdium s prácou a podnikaním. V súčasnosti naša vzdelávacia inštitúcia ponúka okrem konzultačnej a externej formy štúdia aj online formu. Počas štúdia je študent v priamom kontakte s vyučujúcim prostredníctvom e-mailu. Online forma štúdia má charakter moderného vzdelávania bez pravidelných víkendových prednášok. Počet osobných stretnutí (konzultácií) je rôzny a prispôsobuje sa potrebám vyplývajúcim z jednotlivých predmetov. Požiadavky na online štúdium sú rovnaké ako pri dennej, alebo externej forme štúdia. Študenti, ktorí si zvolili online formu štúdia, písomné testy odovzdávajú elektronickou formou.

Ďalšie formy MBA štúdia:

 • Prezenčná forma
 • Konzultačná forma
 • Individuálna forma

Štúdijný program

   MBA Povinné predmety:

 1. Vedenie podniku
 2. HR manažment
 3. Strategický manažment

Voliteľné predmety:

 1. Self time manažment
 2. Efektívna motivácia zamestnancov
 3. Stratégia riadenia ľudských zdrojov
 4. Vzdelávanie zamestnancov podniku
 5. Marketing
 6. Realitný trh

Ďalšie Voliteľné predmety:

 1. Pracovné právo
 2. Realitná činnosť
 3. Činnosť realitného makléra
 4. Reality a dane
 5. Zmluvy v realitnom obchode
 6. Realitné služby
 7. Psychológia pre manažérov a podnikateľov

MBA PROGRAMY

Prejsť na: MBA - EOaP

MBA E-commerce and E-business - Master of Business Administration MBA Elektronický obchod a podnikanie

Prejsť na: MBA - MM

MBA Marketing Management - Master of Business Administration - MBA Marketing manažment

Prejsť na: MBA - MO

International Trade - MBA Master of Business Administration - MBA Medzinárodný orchid

Prejsť na: MBA - PE

MBA Business Economy - MBA - Podniková ekonomika

Prejsť na: MBA - PM

MBA Business and management - Master of Business Administration - MBA Podnikanie a manažment (riadenie firmy)

Prejsť na: MBA - MP

International Business - Master of Business Administration - MBA Medzinárodné podnikanie

Prejsť na: MBA-MV

Translate: MBA Medzinárodné vzťahy - Mondo International Academy

Prejsť na: MBA-ŠSaS

MBA Štátna správa a samospráva - Mondo International Academy

Prejsť na: MBA-VP

MBA Verejná politika - Mondo International Academy