MBA Medzinárodné vzťahy Mondo International Academy

Medzinárodné vzťahy | MBA

Prekoho je štúdium určené? 

Štúdium MBA Medzinárodné vzťahy je určené pre všetkých, ktorí chcú do riadiacich procesov v verejnej správe priniesť poriadok, zmysluplné pravidlá a férový systém. Skvelou voľbou je, pre absolventov štúdia verejnej správy, medzinárodných vzťahov alebo podobných odborov. 

Prečo študovať u nás?

Vzdelávací program MBA Medzinárodné vzťahy sa zameriava na politiky, etiku, komparácie, riadenie, právo a organizácie verejnej správy. Celé štúdium je založené na jednoduchom systéme a flexibilite.

Obsahová náplň kladie dôraz na:

 • riadenie,
 • politiky jednotlivých štátov,
 • diplomaciu,
 • medzinárodne právo,
 • nové trendy
 • všetko nové čo sa v učebniciach nenachádza.

Študenti tak získajú prehľad v oblasti:

 • politiky medzinárodných vzťahov,
 • riadenia tímov, projektov,
 • práva a etiky,
 • techník a nástrojov zlepšenia kvality organizácii (TPS,  Six Sigma a ďalšie),
 • strategického rozvoja ľudských zdrojov.
 •  

Okrem získavania informácií a poznatkov si u nás budujú zručnosti, potrebné pre uplatnenie na vedúcich pozíciách v verejnom sektore.

Vďaka  case studies, webinárom, písomným úlohám a prezentáciám študenti pochopia spôsoby, akými možno teóriu integrovať do praxe.

Absolventi sa uplatňujú na vedúcich a riadiacich pozíciách v inštitúciách verejnej správy alebo medzinárodných inštitúciách.

FAKTY O ŠTÚDIU
Jazyk: slovenčina, nemčina, angličtina, maďarčina a iné. Online štúdium alebo Externá forma
Online štúdium: Inovatívna vzdelávacia platforma. Maximálna flexibilita. Flexibilné štúdium z hľadiska miesta a času.
ECTS 120 Online testy a skúšky, ktoré je možné vykonať odkiaľkoľvek.
Trvanie: 12-24 mesiacov Štúdium prostredníctvom online platformy.
Začiatok štúdia: Každý prvý deň v mesiaci, prihlášku je možné podať kedykoľvek. Prispôsobte si štúdium svojím životným podmienkam.

Štúdium u nás má tieto výhody:

 • vysoká miera flexibility v organizácii štúdia,
 • možnosť získavania kvalifikácie aj popri zamestnaní či podnikaní,
 • vzdelávanie pre tých, ktorým nevyhovuje denná forma štúdia,
 • možnosť voľby formy štúdia (kombinované / externé /online)
 • veľký výber voliteľných predmetov,
 • po úspešnom ukončení možnosť pokračovania v štúdiu PhD.

Ako to bude prebiehať?

Štúdium je kombináciou tradičného štúdia vedené lektorom v triedach a samoštúdia. Všetky hodnotenia sa uskutočňujú pod dohľadom lektora, školiteľa alebo tútora. Skúšky prebiehajú formou „Open Book Exam“. Dĺžka štúdia je 24 mesiacov. Študenti majú na výber dve formy štúdia: Online štúdium je štúdiom bez pravidelných víkendových prednášok formou samoštúdia. Uskutočňuje sa prostredníctvom webinárov alebo osobných stretnutí s vyučujúcim počas konzultačných hodín. Externé štúdium prebieha formou samoštúdia a pravidelných prednášok. Externá – kombináciou tradičného štúdia vedené lektorom vo vyučovacích miestnostiach a samoštúdia. Externé štúdium prebieha formou samoštúdia a pravidelných prednášok.

Prílohy k prihláške:

 • životopis,
 • overená kópia vysokoškolského diplomu,
 • zoznam publikovaných článkov, resp. zoznam výsledkov inej odbornej činnosti, prípádne ich posudky.

Všetky aktuálne informácie o živote na Akadémii pravidelne pridávame na našu facebookovú stránku.

Benefit štúdia

MBA Medzinárodné vzťahy, je študijný program určený pre študentov, ktorí sa venujú praxi v oblasti medzinárodných vzťahov a diplomacií. Flexibilný spôsob štúdia umožňuje študentom a lektorom spoločne zvoliť vhodné metódy výučby tak, aby vyhovovali študijným a obsahovým zloženiam predmetov.

Povinné predmety

 1. Medzinárodné vzťahy
 2. Digitálne inovácie v sektoroch 
 3. Etika
 4. Správa financií vo verejnom sektore
 5. Riadenie ľudských zdrojov
 6. Medzinárodné vzťahy a diplomacia
 7. Komunikačné stratégie
 8. Medzinárodné právo
 9. Diplomový seminár

Voliteľné predmety (výber min.2.)

 1. Strategické riadenie zdrojov
 2. Vedenie rovnosti a rozmanitosti v spoločnosti
 3. Projektový manažment
 4. Manažment rizík
 5. Stakeholder Manažment
 6. Riadenie sústavného rozvoja organizácieNaši partneri
ANOBS, Mondo International Academy, MPH, MA, BSc., MBA, LL.M., DBA, Studium, Gesundheitswesen, Recht, International Business, Management, Wirtschaft, Diplom, Studien, Unternehmensführung, Wirtschaft, Management, Logistik, MA, Internationaler Handel, Zoll, Logistik, Studenten, Studium, Studiengang, Strategisches Management, Planung, Prozess, Analyse, Umsetzung, Unternehmensvision, Disziplin, Gesundheitswesen, Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre, Medizin, Gesundheitsökonomie, BSc. Bachelor Studiengang, Gesundheitspolitik, Unternehmertum, Marketing, Management, Logistik, Transport, Weltwirtschaft, Business, MPH, MA, DBA, Grundlagen des Managements, Medizinische Prozesse, Grundlagen des Gesundheitswesens, Pflegerische Prozesse, Wirtschaftlichkeit des Gesundheitswesens, Betriebswirtschaftslehre, Gesundheitsökonomie, Public Health, BSc., BSc. Business Management, Unternehmensführung, Marketing, Rechnungswesen, Unternehmensstrategie, Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftswissenschaften, E-Business, E-Commerce, Recht, Human Resource Management, Projektmanagement, Studenten, MA, Handel, Wirtschaft, Studiengang, Logistik, Finanzen, BSc., Internationaler, Handel, Studium, Karriere, Management, Führung, Unternehmensführung, Handelsabkommen, Technologie, Risikomanagement, Verhandlungen, Diplomatie, Wirtschaft, Politik, MBA, Internationale, Beziehungen, Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre, Medizin, Gesundheitsökonomie,

Ďalšie informácie nájdete na: Akademické informácie

Skip to content