MBA Strategický manažment - Mondo International Academy

Mondo International Academy

Strategický manažment | MBA

Prekoho je štúdium určené? 

MBA štúdium Strategický manažment, je určené pre všetkých, ktorí chcú do riadiacich procesov vniesť stratégiu, aby dosahovali vyššie zisky a trvalý rast spoločnosti. Tento cieľ je dosiahnutelný len pomocou spravného plánovania, určovania jasných cielov, kontroly a zmysluplných pravidiel. Štúdium MBA je skvelou voľbou pre manažérov, riadiacich pracovníkov alebo manažérov vo verejnom sektore.

Prečo študovať u nás?

MBA štúdium sa zameriava na vedenie, riadenie a organizačné správanie v zdravotníctve. Celé štúdium je založené na jednoduchom systéme a flexibilite.

Obsahová náplň kladie dôraz na:

 • vedenie ľudí,
 • zlepšovanie kvality poskytovania služieb,
 • strategické plánovanie a riadenie,
 • inovácie,
 • nové trendy v oblasti zdravotníctva.

Študenti tak získajú prehľad v oblasti:

 • obchodu a vodcovstva
 • plánovaní, procesov a kontroly stratégie,
 • budovania trvalých vzťahov,
 • techník a nástrojov zlepšenia kvality organizácii (TPS,  Six Sigma a ďalšie),
 • firemnej kultúry, plánovania a presadzovania zmien,
 • strategického riadenia a rozvoja ľudských zdrojov,
 • riadenia projektov na báze metodiky PRINCE2.
 •  

Okrem získavania informácií a poznatkov si u nás budujú zručnosti, potrebné pre uplatnenie na vedúcich manažérských pozíciách v spoločnostiach alebo verejnom sektore.

Vďaka  case studies, webinárom, písomným úlohám a prezentáciám študenti pochopia spôsoby, akými možno teóriu integrovať do praxe.

Absolventi sa uplatňujú na vedúcich a riadiacich pozíciách v korporácií v sfére poisťovníctva, obchodu a služieb.  

FAKTY O ŠTÚDIU
Jazyk: slovenčina, nemčina, angličtina, maďarčina a iné. Online štúdium alebo Externá forma
Online štúdium: Inovatívna vzdelávacia platforma. Maximálna flexibilita. Flexibilné štúdium z hľadiska miesta a času.
ECTS 120 Online testy a skúšky, ktoré je možné vykonať odkiaľkoľvek.
Trvanie: 12-24 mesiacov Štúdium prostredníctvom online platformy.
Začiatok štúdia: Každý prvý deň v mesiaci, prihlášku je možné podať kedykoľvek. Prispôsobte si štúdium svojím životným podmienkam.

Štúdium u nás má tieto výhody:

 • vysoká miera flexibility v organizácii štúdia,
 • možnosť získavania kvalifikácie aj popri zamestnaní či podnikaní,
 • vzdelávanie pre tých, ktorým nevyhovuje denná forma štúdia,
 • možnosť voľby formy štúdia (kombinované / externé /online)
 • veľký výber voliteľných predmetov,
 • po úspešnom ukončení možnosť pokračovania v štúdiu DBA.

Ako to bude prebiehať?

Štúdium je kombináciou tradičného štúdia vedené lektorom v triedach a samoštúdia. Všetky hodnotenia sa uskutočňujú pod dohľadom lektora, školiteľa alebo tútora. Skúšky prebiehajú formou „Open Book Exam“. Dĺžka štúdia je 24 mesiacov. Študenti majú na výber dve formy štúdia: Online štúdium je štúdiom bez pravidelných víkendových prednášok formou samoštúdia. Uskutočňuje sa prostredníctvom webinárov alebo osobných stretnutí s vyučujúcim počas konzultačných hodín. Externé štúdium prebieha formou samoštúdia a pravidelných prednášok. Externá – kombináciou tradičného štúdia vedené lektorom vo vyučovacích miestnostiach a samoštúdia. Externé štúdium prebieha formou samoštúdia a pravidelných prednášok.

Prílohy k prihláške:

 • životopis,
 • overená kópia vysokoškolského diplomu,
 • zoznam publikovaných článkov, resp. zoznam výsledkov inej odbornej činnosti, prípadne ich posudky.

Všetky aktuálne informácie o živote na Akadémii pravidelne pridávame na našu facebookovú stránku.

Priebeh štúdia

MBA Strategický manažment, je študijný program určený pre študentov, ktorí sa venujú praxi v oblasti obchodu, logistiky a služieb. Úlohou programu je rozvoj manažérov, ktorí zabezpečia strategické vedenie inštitúcií a organizácií na základe pevného záväzku k etike, integrite a kvalite poskytovaných služieb.

Povinné predmety

 1. Strategické plánovanie
 2. Financie pre strategických manažérov
 3. Organizačné správanie
 4. Strategické riadenie zdrojov
 5. Strategický marketing
 6. Riadenie sústavného rozvoja organizácie
 7. Projektový manažment
 8. Podnikové komunikačné stratégie
 9. Diplomový seminár

Voliteľné predmety (výber min. 2.)

 1. Riadenie ľudských zdrojov
 2. Vedenie rovnosti a rozmanitosti v spoločnosti
 3. Manažment rizík
 4. Change Management
 5. Stakeholder Manažment
 6. Medzinárodný marketing
 7. Rozvíjanie organizačnej vízie a strategického smerovania


Naši partneri
ANOBS, Mondo International Academy, MPH, MA, BSc., MBA, LL.M., DBA, Studium, Gesundheitswesen, Recht, International Business, Management, Wirtschaft, Diplom, Studien, Unternehmensführung, Wirtschaft, Management, Logistik, MA, Internationaler Handel, Zoll, Logistik, Studenten, Studium, Studiengang, Strategisches Management, Planung, Prozess, Analyse, Umsetzung, Unternehmensvision, Disziplin, Gesundheitswesen, Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre, Medizin, Gesundheitsökonomie, BSc. Bachelor Studiengang, Gesundheitspolitik, Unternehmertum, Marketing, Management, Logistik, Transport, Weltwirtschaft, Business, MPH, MA, DBA, Grundlagen des Managements, Medizinische Prozesse, Grundlagen des Gesundheitswesens, Pflegerische Prozesse, Wirtschaftlichkeit des Gesundheitswesens, Betriebswirtschaftslehre, Gesundheitsökonomie, Public Health, BSc., BSc. Business Management, Unternehmensführung, Marketing, Rechnungswesen, Unternehmensstrategie, Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftswissenschaften, E-Business, E-Commerce, Recht, Human Resource Management, Projektmanagement, Studenten, MA, Handel, Wirtschaft, Studiengang, Logistik, Finanzen, BSc., Internationaler, Handel, Studium, Karriere, Management, Führung, Unternehmensführung, Handelsabkommen, Technologie, Risikomanagement, Verhandlungen, Diplomatie, Wirtschaft, Politik, MBA, Internationale, Beziehungen, Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre, Medizin, Gesundheitsökonomie,

Ďalšie informácie nájdete na: Akademické informácie