Mondo International Academy

MBA Medzinárodný obchod

MBA Medzinárodný obchod pripravuje študentov na integráciu medzinárodných obchodných operácií spoločností nachádzajúcich sa v rôznych krajinách.  Študijný program zahŕňa transakciu produktov a služieb medzi dvoma a viacerými nadnárodnými obchodnými stranami.

Študenti sa špecializujú sa na témy týkajúce sa medzinárodného obchodu, medzinárodnej obchodnej politiky, medzinárodných inštitúcií a medzinárodných financií. Môžu si vybrať, či sa chcú viac sústrediť na  medzinárodný obchod alebo medzinárodnú obchodnú politiku alebo ekonomiku rozvojových krajín.

Forma štúdia:

Kombinovaná forma (Blended learning)

Kombinovaná forma (Blended learning) je spojenie online štúdia s absolvovaním skúšok a obhajob projektových prác priamo na akadémií, alebo v jednej z partnerských ICC – Informačno Konzultačných Centier akadémie.  Kombinovaná forma štúdia ponúka flexibilné možnosti vzdelávania, ktoré umožňujú spojiť štúdium s prácou alebo podnikaním. Počas štúdia je študent v priamom kontakte s vyučujúcim prostredníctvom e-mailu, alebo prostredníctvom Online platformy SEP. Online forma štúdia má charakter moderného vzdelávania bez pravidelných víkendových prednášok.

Dalšie info na: Forma a dlžka štúdia

Výber modulov a špecializácia

Výhodou štúdia je, špecializácia programu.  Špecializáciu (focus) si študent určuje nahradím 3 modulov z  iného študjného programu napr. z LL.M.

Vstupné požiadavky:

Absolvované bakalárské štúdium, alebo porovnateľné štúdium.

Viac informácií o všeobecnom prijímacom konaní nájdete tu.

MBA is a managerial educational program designed for middle and top managers.

Štúdijný program

Moduly štúdijného programu:

1. Medzinárodný obchod

2. Medzinárodné organizácie svetového obchodu

3. Ekonomika rozvojových krajín

4. Ekonomika a obchodná politika rozvojových krajín

5. Strategický manažment

6. Medzinárodné podnikanie

7. Aktuálne otázky svetovej ekonomiky

8. Medzinárodná migrácia pracovných síl

9. Diplomový seminár

International Trade - MBA Master of Business Administration - MBA Medzinárodný orchid

Štúdijné povinnosti účastníka programu

 

Vypracovanie 8 semestrálnych prác formou “Open Book Exam”

Samoštúdium

Výskum a príprava diplomovej práce v rozsahu 50 strán.

MBA PROGRAMY

Prejsť na: MBA - EOaP

MBA E-commerce and E-business - Master of Business Administration MBA Elektronický obchod a podnikanie

Prejsť na: MBA - MM

MBA Marketing Management - Master of Business Administration - MBA Marketing manažment

Prejsť na: MBA - MĽZaRT

MBA Human Resource management and real estate market - MBA Manažment ľudských zdrojov a realitný trh (riadenie ľudí)

Prejsť na: MBA -PE

MBA Business Economy - MBA - Podniková ekonomika

Prejsť na: MBA -MP

International Business - Master of Business Administration - MBA Medzinárodné podnikanie

Prejsť na: MBA - PM

MBA Business and management - Master of Business Administration - MBA Podnikanie a manažment (riadenie firmy)

Prejsť na: MBA-MV

Translate: MBA Medzinárodné vzťahy - Mondo International Academy

Prejsť na: MBA-ŠSaS

MBA Štátna správa a samospráva - Mondo International Academy

Prejsť na: MBA-VP

MBA Verejná politika - Mondo International Academy