Medzinárodná spolupráca Mondo International Academy

Mondo International Academy

Medzinárodná spolupráca

Medzinárodná spolupráca

Mondo International Academy je akadémia, ktorá ponúka akademické programy podporujúce vedomostný rozvoj v zložitom, rôznorodom a meniacom sa svete prostredníctvom inovatívnych metodológií, ktoré podporujú myslenie za hranicami teórie. 

Inovácia v oblasti vzdelávania:

Vzdelávací model Mondo International Academy transformuje proces výučby, učenia a školenia. Jeho online metodika sa vyznačuje flexibilitou a prístupnosťou, pretože umožňuje ľuďom lepšiu organizáciu podľa ich potrieb a možností. 

Globálna vízia:

Mondo International Academy sa snaží zabezpečiť lepšiu kvalitu života a globálny blahobyt. 

Skúsenosti a medzinárodné uznanie:

Mondo International Academy je podporovaná medzinárodnými akreditáciami a svoje programy ponúkané vysoko kvalifikovanými a skúsenými lektormi. 

Mondo International Academy v rámci medzinárodnej spolupráce a ako výhradný partner MIIBSURH-ISAG, (Haïti-Éducation: 138 institutions d’enseignement supérieur sont reconnues en Haïti – 58/76Université la Renaissance d’Haïti (URH-ISAG).

Dalšie informácie o Universite URH-ISAG.

My a Naši kooperační partneri neustále inovujeme procesy, obsahovú časť a počet poskytovaných programov. Zjednodušujeme časovú náročnosť štúdia, pričom dbáme na kvalitu výstupov, zbytočne nezahlcujeme nepotrebnými informáciami a ak študenti mali v predchádzajúcom štúdiu predmety, ktoré sa zhodujú  s tými, ktoré poskytujeme my, alebo naši kooperační parteri – uznáme ich, na základe presných pravidiel o uznávaní predmetov z predchádzajúcich štúdii.

 

Pre kvalitné štúdium potrebujete kvalitné programy a kvalitných partnerov.

V rámci medzinárodnej spolupráce sme vytvorili kooperácie, ktoré dopĺňajú ponuku postgraduálnych programov a programy ďalšieho vzdelávania o spolupráce v rámci výskumu a vývoja, konkrétne s:

Univerzitou NUVEE – National University of Water and Environmental Engineering v Ukrajine,

a s Vysokými školami:

WSZ – Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa,

VŠD – Vysoká škola Danubius.

Naše rozhodnutie, ísť touto cestou bolo podmienené tým, že v Slovenskej republike je dostatočné zastúpenie Univerzít a Vysokých škôl s ponukou tradičných titulov s tradičným obsahom vzdelávania. Chceli sme a neustále zdokonalujeme formu vzdelávania tak, aby študenti mali možnosť sa hlbšie a samostatne zaoberať danou témou. Sme otvorení novým názorom, netradičným nápadom a inovatívnemu mysleniu študentov. Podporujeme študentov k logickému úsudku a k inovatívnym riešeniam, ktoré rozvíjajú kreativitu a invenčnosť v rôznych oblastiach. Snažíme sa vytvárať prostredie a ponúkať štúdium, ktoré nebude založené na zaužívaných spôsoboch výuky teórie, ale kladieme dôraz na aplikáciu a pochopenie v praxi.

V rámci štúdia je prvoradou úlohou študentov postaviť sa ku každej téme kriticky, vyjadriť svoj názor a hľadať nové riešenia. Táto forma hlbšie rozvíja vedomosti a otvára nové možnosti.

Naše parnerstvá vytvárajú pre študentov nové možnosti a príležitosti získať prestížne vzdelávanie na Medzinárodnej úrovni.

Programy našich kooperačných partnerov môžu študenti absolvovať v slovenskom, anglickom, nemeckom, poľskom, francúzskom v maďarskom alebo inom  jazyku. Využívame kombinovanú Blended, alebo externú formu vzdelávania.

Všetky aktuálne informácie o živote na Akadémii pravidelne pridávame na našu facebookovú stránku.

Naši partneri
URH-Université de la Renaissance d´Haïti cooperation partner of Mondo International Academy

Ďalšie informácie nájdete na: Akademické informácie