Medzinárodná spolupráca Mondo International Academy

Mondo International Academy

Medzinárodná spolupráca

Medzinárodná spolupráca

Mondo International Academy je akadémia, ktorá ponúka programy podporujúce vedomostný rozvoj v zložitom, rôznorodom a meniacom sa svete prostredníctvom inovatívnych metodológií, ktoré podporujú myslenie za hranicami teórie. 

Inovácia v oblasti vzdelávania:

Vzdelávací model Mondo International Academy transformuje proces výučby, učenia a školenia. Jeho online metodika sa vyznačuje flexibilitou a prístupnosťou, pretože umožňuje ľuďom lepšiu organizáciu podľa ich potrieb a možností. 

Globálna vízia:

Mondo International Academy sa snaží zabezpečiť lepšiu kvalitu života a globálny blahobyt. 

Skúsenosti a medzinárodné uznanie:

Mondo International Academy je podporovaná medzinárodnými akreditáciami a svoje programy ponúkané vysoko kvalifikovanými a skúsenými lektormi. 

Mondo International Academy v rámci medzinárodnej spolupráce je výhradným partnerom ANOBS – Alfred Nobel Open Business School so sídlom vo Švajčiarskej republike. 

My a Naši kooperační partneri neustále inovujeme procesy, obsahovú časť a počet poskytovaných programov. Zjednodušujeme časovú náročnosť štúdia, pričom dbáme na kvalitu výstupov, zbytočne nezahlcujeme nepotrebnými informáciami a ak študenti mali v predchádzajúcom štúdiu predmety, ktoré sa zhodujú  s tými, ktoré poskytujeme my, alebo naši kooperační parteri – uznáme ich, na základe presných pravidiel o uznávaní predmetov z predchádzajúcich štúdii.

 

Pre kvalitné štúdium potrebujete kvalitné programy a kvalitných partnerov.

V rámci medzinárodnej spolupráce sme vytvorili kooperácie, ktoré dopĺňajú ponuku postgraduálnych programov a programy ďalšieho vzdelávania o spolupráce v rámci výskumu a vývoja, konkrétne s:

Univerzitou NUVEE – National University of Water and Environmental Engineering v Ukrajine,

a s Vysokými školami:

WSZ – Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa,

VŠD – Vysoká škola Danubius.

Naše rozhodnutie, ísť touto cestou bolo podmienené tým, že v Slovenskej republike je dostatočné zastúpenie Univerzít a Vysokých škôl s ponukou tradičných titulov s tradičným obsahom vzdelávania. Chceli sme a neustále zdokonalujeme formu vzdelávania tak, aby študenti mali možnosť sa hlbšie a samostatne zaoberať danou témou. Sme otvorení novým názorom, netradičným nápadom a inovatívnemu mysleniu študentov. Podporujeme študentov k logickému úsudku a k inovatívnym riešeniam, ktoré rozvíjajú kreativitu a invenčnosť v rôznych oblastiach. Snažíme sa vytvárať prostredie a ponúkať štúdium, ktoré nebude založené na zaužívaných spôsoboch výuky teórie, ale kladieme dôraz na aplikáciu a pochopenie v praxi.

V rámci štúdia je prvoradou úlohou študentov postaviť sa ku každej téme kriticky, vyjadriť svoj názor a hľadať nové riešenia. Táto forma hlbšie rozvíja vedomosti a otvára nové možnosti.

Naše parnerstvá vytvárajú pre študentov nové možnosti a príležitosti získať prestížne vzdelávanie na Medzinárodnej úrovni.

Programy našich kooperačných partnerov môžu študenti absolvovať v slovenskom, anglickom, nemeckom v maďarskom alebo v inom  jazyku. Využívame kombinovanú Blended, alebo externú formu vzdelávania.

Všetky aktuálne informácie o živote na Akadémii pravidelne pridávame na našu facebookovú stránku.

Naši partneri
ANOBS, Mondo International Academy, MPH, MA, BSc., MBA, LL.M., DBA, Studium, Gesundheitswesen, Recht, International Business, Management, Wirtschaft, Diplom, Studien, Unternehmensführung, Wirtschaft, Management, Logistik, MA, Internationaler Handel, Zoll, Logistik, Studenten, Studium, Studiengang, Strategisches Management, Planung, Prozess, Analyse, Umsetzung, Unternehmensvision, Disziplin, Gesundheitswesen, Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre, Medizin, Gesundheitsökonomie, BSc. Bachelor Studiengang, Gesundheitspolitik, Unternehmertum, Marketing, Management, Logistik, Transport, Weltwirtschaft, Business, MPH, MA, DBA, Grundlagen des Managements, Medizinische Prozesse, Grundlagen des Gesundheitswesens, Pflegerische Prozesse, Wirtschaftlichkeit des Gesundheitswesens, Betriebswirtschaftslehre, Gesundheitsökonomie, Public Health, BSc., BSc. Business Management, Unternehmensführung, Marketing, Rechnungswesen, Unternehmensstrategie, Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftswissenschaften, E-Business, E-Commerce, Recht, Human Resource Management, Projektmanagement, Studenten, MA, Handel, Wirtschaft, Studiengang, Logistik, Finanzen, BSc., Internationaler, Handel, Studium, Karriere, Management, Führung, Unternehmensführung, Handelsabkommen, Technologie, Risikomanagement, Verhandlungen, Diplomatie, Wirtschaft, Politik, MBA, Internationale, Beziehungen, Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre, Medizin, Gesundheitsökonomie,

Ďalšie informácie nájdete na: Akademické informácie

Skip to content