MPH Verejné zdravotníctvo Mondo International Academy

Mondo International Academy

Master of Public Health | MPH

Prekoho je štúdium MPH určené? 

MPH Verejné zdravotníctvo (Master of Public Health), je štúdium určené pre všetkých, ktorí chcú do riadiacich procesov v zdravotníctve priniesť poriadok, zmysluplné pravidlá a férový systém.  Štúdium MPH je skvelou voľbou pre absolventov alebo študentov min. 3. ročníka lekárskej fakulty, absolventov bakalárskeho stupňa štúdia podobných odborov, manažérov zdravotníckych zariadení alebo vo verejnom sektore, zdravotníkov,  lekárov, pracovníkov sociálnych zariadení a vedúcich pracovníkov zdravotníckych zariadení.

Prečo študovať MPH u nás?

Vzdelávací program MPH Verejné zdravotníctvo sa zameriava na vedenie, riadenie a organizačné správanie v zdravotníctve. Celé štúdium je založené na jednoduchom systéme a flexibilite.

Obsahová náplň kladie dôraz na:

 • vedenie ľudí,
 • zlepšovanie kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti,
 • strategické riadenie,
 • inovácie,
 • nové trendy v oblasti zdravotníctva.

Študenti tak získajú prehľad v oblasti:

 • politiky medzinárodného manažmentu zdravotníctva
 • riadenia tímov, projektov a inovácií
 • vízií a smerovania organizácie,
 • techník a nástrojov zlepšenia kvality organizácii (TPS,  Six Sigma, FMEA, HFMEA a ďalšie),
 • firemnej kultúry, plánovania a presadzovania zmien,
 • strategického riadenia a rozvoja ľudských zdrojov,
 • riadenia projektov na báze metodiky PRINCE2.
 •  

Okrem získavania informácií a poznatkov si u nás budujú zručnosti, potrebné pre uplatnenie na vedúcich pozíciách v zdravotníctve alebo verejnom sektore.

Vďaka  case studies, webinárom, písomným úlohám a prezentáciám študenti pochopia spôsoby, akými možno teóriu integrovať do praxe.

Absolventi MPH štúdia sa uplatňujú na vedúcich a riadiacich pozíciách v organizáciách  a zariadeniach zdravotnej starostlivosti, v sfére zdravotného poisťovníctva a dodávateľskom sektore, ako aj na pozíciách konzultantov.

FAKTY O ŠTÚDIU
Jazyk: slovenčina, nemčina, angličtina, maďarčina a iné. Online štúdium alebo Externá forma
Online štúdium: Inovatívna vzdelávacia platforma. Maximálna flexibilita. Flexibilné štúdium z hľadiska miesta a času.
ECTS 120 Online testy a skúšky, ktoré je možné vykonať odkiaľkoľvek.
Trvanie: 12-24 mesiacov Štúdium prostredníctvom online platformy.
Začiatok štúdia: Každý prvý deň v mesiaci, prihlášku je možné podať kedykoľvek. Prispôsobte si štúdium svojím životným podmienkam.

Štúdium u nás má tieto výhody:

 • vysoká miera flexibility v organizácii štúdia,
 • možnosť získavania kvalifikácie aj popri zamestnaní či podnikaní,
 • vzdelávanie pre tých, ktorým nevyhovuje denná forma štúdia,
 • možnosť voľby formy štúdia (kombinované / externé /online)
 • veľký výber voliteľných predmetov,
 • po úspešnom ukončení možnosť pokračovania v štúdiu PhD.

Ako to bude prebiehať?

Štúdium je kombináciou tradičného štúdia vedené lektorom v triedach a samoštúdia. Všetky hodnotenia sa uskutočňujú pod dohľadom lektora, školiteľa alebo tútora. Skúšky prebiehajú formou „Open Book Exam“. Dĺžka štúdia je 24 mesiacov. Študenti majú na výber dve formy štúdia: Online štúdium je štúdiom bez pravidelných víkendových prednášok formou samoštúdia. Uskutočňuje sa prostredníctvom webinárov alebo osobných stretnutí s vyučujúcim počas konzultačných hodín. Externé štúdium prebieha formou samoštúdia a pravidelných prednášok. Externá – kombináciou tradičného štúdia vedené lektorom vo vyučovacích miestnostiach a samoštúdia. Externé štúdium prebieha formou samoštúdia a pravidelných prednášok.

Prílohy k prihláške:

 • životopis,
 • overená kópia vysokoškolského diplomu,
 • zoznam publikovaných článkov, resp. zoznam výsledkov inej odbornej činnosti, prípádne ich posudky.

Všetky aktuálne informácie o živote na Akadémii pravidelne pridávame na našu facebookovú stránku.

Benefit

MPH Verejné zdravotníctvo, je študijný program určený pre študentov, ktorí sa venujú praxi v oblasti zdravotníckych služieb.
Úlohou programu je rozvoj manažérov zdravotnej starostlivosti, ktorí zabezpečia vedenie zdravotníckych inštitúcií a organizácií na základe pevného záväzku k verejnému zdraviu, etike, integrite a kvalite poskytovaných služieb.

Povinné predmety

 1. Organizačné Správanie
 2. Politika Medzinárodnej zdravotnej starostlivosti
 3. Správa financií vo verejnom sektore
 4. Riadenie sústavného rozvoja organizácie
 5. Tvorba organizačnej vízie a strategického smerovania
 6. Výskumný projekt

Voliteľné predmety (výber min. 4.)

 1. Riadenie ľudských zdrojov
 2. Strategické riadenie zdrojov
 3. Vedenie rovnosti a rozmanitosti v spoločnosti
 4. Projektový manažment
 5. Manažment rizík
 6. Stakeholder Manažment
Naši partneri
ANOBS, Mondo International Academy, MPH, MA, BSc., MBA, LL.M., DBA, Studium, Gesundheitswesen, Recht, International Business, Management, Wirtschaft, Diplom, Studien, Unternehmensführung, Wirtschaft, Management, Logistik, MA, Internationaler Handel, Zoll, Logistik, Studenten, Studium, Studiengang, Strategisches Management, Planung, Prozess, Analyse, Umsetzung, Unternehmensvision, Disziplin, Gesundheitswesen, Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre, Medizin, Gesundheitsökonomie, BSc. Bachelor Studiengang, Gesundheitspolitik, Unternehmertum, Marketing, Management, Logistik, Transport, Weltwirtschaft, Business, MPH, MA, DBA, Grundlagen des Managements, Medizinische Prozesse, Grundlagen des Gesundheitswesens, Pflegerische Prozesse, Wirtschaftlichkeit des Gesundheitswesens, Betriebswirtschaftslehre, Gesundheitsökonomie, Public Health, BSc., BSc. Business Management, Unternehmensführung, Marketing, Rechnungswesen, Unternehmensstrategie, Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftswissenschaften, E-Business, E-Commerce, Recht, Human Resource Management, Projektmanagement, Studenten, MA, Handel, Wirtschaft, Studiengang, Logistik, Finanzen, BSc., Internationaler, Handel, Studium, Karriere, Management, Führung, Unternehmensführung, Handelsabkommen, Technologie, Risikomanagement, Verhandlungen, Diplomatie, Wirtschaft, Politik, MBA, Internationale, Beziehungen, Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre, Medizin, Gesundheitsökonomie,

Ďalšie informácie nájdete na: Akademické informácie

Skip to content