Mondo International Academy

O NÁS

Mondo International Academy – Vzdelávanie bez hraníc

Mondo International Academy je medzinárodná, moderná a inovatívna akadémia. Ponúkame širokú škálu študijných programov a individuálnych špecializácií. Štúdium u nás prebieha bez termínov, bez časovej tiesne a bez určenia miesta. Ako exkluzívny kooperačný partner Britsko-americkej inštitúcie Madison International Institute & Business School (MIIBS) ponúkame:

Doktorandské, Magisterské, Bakalárske študijné programy: Ph.D.,DBAMABBABAA.A,, a Postgraduálne programy (Master) MBAMScMPH, LL.M a individuálne kurzy.

Pre tých, ktorí nemali možnosť dokončiť strednú školu, alebo vôbec začať so štúdiom a získať tak maturitné vzdelanie, ponúkame možnosť štúdia online formou. Všetci absolventi získajú “High School Diploma” (na Slovensku uvádzané ako úplné stredné všeobecné vzdelanie (vyššie sekundárne).

Pre našich najmenších sme pripravili akadémiu mládeže, kde sa deti vzdelávajú na báze hry.

Zároveň poskytujeme kvalifikované poradenstvo pri výbere vhodného štúdia, ktoré vždy odzrkadľuje požiadavky študentov, ich predošlé študijné výsledky a praktické skúsenosti.

Mondo International Academy pôsobí ako poradca pre študentov a zároveň ako koordinátor štúdia, ktorý navyše pomáha predchádzať technickým, komunikačným alebo administratívnym prekážkam. Vďaka našej kooperácii s Madison International Institute & Business School dokážeme vytvoriť jazykovú variabilitu štúdia, a tak má každý študent možnosť študovať v akomkoľvek svetovom jazyku. Výhodou v tejto súvislosti je, že študijné programy, ktoré nie sú vyučované v materinskom jazyku študenta, ale napr. v maďarskom, nemeckom alebo anglickom jazyku, je možné študovať v slovenskom jazyku alebo v inom.

Využívame kreatívny a inovatívny spôsob štúdia podporujúci osobný rozvoj a podnikateľské myslenie našich študentov.

Diplomy vydané Madison International Institute & Business School sú medzinárodne uznávané. Akreditácia MIIBS umožňuje sledovať a aplikovať inovatívne trendy vzdelávacích metód.

PARTNERI