Štúdium na Mondo International Academy

Mondo International Academy

Štúdium Mondo International Academy

Štúdium

Štúdium na Mondo International Academy poskytuje absolventom praktické a dlhodobé kariérne vedomosti vo svete zdravotníctvapráva, medzinárodného obchodu, manažmentu, ekonómie, politológie a v iných oblastiach. Obsahy študijných programov sú prispôsobené požiadavkám medzinárodného, ako aj podmienkam slovenského trhu.

Vyučujúci na Mondo International Academy sú odborníci z praxe. Okrem vzdelávacích aktivít sa venujú vlastnému podnikaniu  a mnohí pôsobia ako konzultanti pre medzinárodné spoločnosti. Štúdium

Skúšky:

Skúšky prebiehajú  formou „Open Book Exam“ 

Open Book Exam je moderná forma skúšok, kde študenti majú možnosť použiť literatúru, ako aj internet. Každá skúška je v trvaní 4 až 6 hodín.

Kľúčovou výhodou štúdia na Mondo International Academy:

  • Získané kvalifikácie na Mondo International Academy, možno využiť na profesionálny rozvoj pre tých, ktorí sú zamestnaní, alebo pre študentov ktorým nevyhovuje denná forma štúdia.
  • Flexibilný spôsob štúdia umožňuje študentom a lektorom spoločne zvoliť vhodné metódy výučby a  hodnotenia tak, aby vyhovovali študijným a obsahovým zloženiam predmetov.
FAKTY O ŠTÚDIU
Jazyk: slovenčina, nemčina, angličtina, maďarčina a iné. Online štúdium alebo Externá forma
Online štúdium: Inovatívna vzdelávacia platforma. Maximálna flexibilita. Flexibilné štúdium z hľadiska miesta a času.
Diplom v anglickom jazyku Online testy a skúšky, ktoré je možné vykonať odkiaľkoľvek.
Trvanie: 12 - 36 mesiacov (podľa výberu štúdia) Štúdium prostredníctvom online platformy.
Začiatok štúdia: Každý prvý deň v mesiaci, prihlášku je možné podať kedykoľvek. Prispôsobte si štúdium svojím životným podmienkam.

Online Forma štúdia

Všetky naše študijné programy ponúkajú flexibilné možnosti vzdelávania, ktoré umožňujú spojiť štúdium s prácou a podnikaním. V súčasnosti naša vzdelávacia inštitúcia ponúka okrem konzultačnej a externej formy štúdia aj online formu. Počas online štúdia je študent v priamom kontakte s vyučujúcim prostredníctvom e-mailu. Online forma štúdia má charakter moderného vzdelávania bez pravidelných víkendových prednášok. Počet osobných stretnutí (konzultácií) je rôzny a prispôsobuje sa potrebám vyplývajúcim z jednotlivých predmetov. Požiadavky na online štúdium sú rovnaké ako pri dennej, alebo externej forme štúdia. Študenti, ktorí si zvolili online formu štúdia, písomné testy odovzdávajú elektronickou formou.

Externá forma štúdia

Externá forma štúdia prebieha počas víkendov, v sobotu a nedeľu. Táto forma štúdia je určená pre študentov, ktorí sú zamestnaní a nezostáva im vela času na  štúdium. Minimálny počet študentov je 7, ale nie viac ako 15 a to z dôvodu interaktívnej a živej formy štúdia medzi študentmi a lektorom.

 

 

 

 

 

 

Štúdium sa ukončuje odovzdaním záverečnej práce a obhajobou práce, pričom každá záverečná práca musí mať pozitívne hodnotenie od školiteľa a oponenta.

Štúdium nie je založené na semestrálnom systéme.

Každý študent sa môže prihlásiť na dva študijné programy a absolvovať tak paralelné štúdium.

BSc. programy sa  ukončujú odovzdaním projektovej práce v rozsahu 30/50 strán. MA, MBA a LL.M. štúdium sa ukončuje odovzdaním projektovej práce v rozsahu 70/90 strán a štúdium DBA sa ukončuje odovzdaním na prax orientovanej projektovej práce v rozsahu 200/250 strán.

 

 

Všetky aktuálne informácie o živote na Akadémii pravidelne pridávame na našu facebookovú stránku.

Naši partneri
ANOBS, Mondo International Academy, MPH, MA, BSc., MBA, LL.M., DBA, Studium, Gesundheitswesen, Recht, International Business, Management, Wirtschaft, Diplom, Studien, Unternehmensführung, Wirtschaft, Management, Logistik, MA, Internationaler Handel, Zoll, Logistik, Studenten, Studium, Studiengang, Strategisches Management, Planung, Prozess, Analyse, Umsetzung, Unternehmensvision, Disziplin, Gesundheitswesen, Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre, Medizin, Gesundheitsökonomie, BSc. Bachelor Studiengang, Gesundheitspolitik, Unternehmertum, Marketing, Management, Logistik, Transport, Weltwirtschaft, Business, MPH, MA, DBA, Grundlagen des Managements, Medizinische Prozesse, Grundlagen des Gesundheitswesens, Pflegerische Prozesse, Wirtschaftlichkeit des Gesundheitswesens, Betriebswirtschaftslehre, Gesundheitsökonomie, Public Health, BSc., BSc. Business Management, Unternehmensführung, Marketing, Rechnungswesen, Unternehmensstrategie, Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftswissenschaften, E-Business, E-Commerce, Recht, Human Resource Management, Projektmanagement, Studenten, MA, Handel, Wirtschaft, Studiengang, Logistik, Finanzen, BSc., Internationaler, Handel, Studium, Karriere, Management, Führung, Unternehmensführung, Handelsabkommen, Technologie, Risikomanagement, Verhandlungen, Diplomatie, Wirtschaft, Politik, MBA, Internationale, Beziehungen, Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre, Medizin, Gesundheitsökonomie,

Ďalšie informácie nájdete na: Akademické informácie

Skip to content