Štúdium

Štúdium na Mondo International Academy poskytuje absolventom praktické a dlhodobé kariérne vedomosti vo svete techniky, práva, medzinárodného obchodu, cestovného ruchu, ekonómie, politológie a v iných oblastiach. Obsah našich študijných programov je špeciálne prispôsobený požiadavkám medzinárodného aj slovenského trhu.

Vyučujúci na Mondo International Academy sú z praxe. Okrem vzdelávacích aktivít sa venujú vlastnému podnikaniu  a mnohí pôsobia ako konzultanti pre medzinárodné spoločnosti.

Online Forma štúdia:

Všetky naše študijné programy ponúkajú flexibilné možnosti vzdelávania, ktoré umožňujú spojiť štúdium s prácou a podnikaním. V súčasnosti naša vzdelávacia inštitúcia ponúka okrem konzultačnej a externej formy štúdia aj online formu. Počas online štúdia je študent v priamom kontakte s vyučujúcim prostredníctvom e-mailu. Online forma štúdia má charakter moderného vzdelávania bez pravidelných víkendových prednášok. Počet osobných stretnutí (konzultácií) je rôzny a prispôsobuje sa potrebám vyplývajúcim z jednotlivých predmetov. Požiadavky na online štúdium sú rovnaké ako pri dennej, alebo externej forme štúdia. Študenti, ktorí si zvolili online formu štúdia, písomné testy odovzdávajú elektronickou formou.

Konzultačná forma:

Konzultačná forma štúdia je kombináciou online štúdia a seminárnych dní s lektorom. Konzultačné dni sa konajú vo vopred dohodnutých termínoch. Ku každému predmetu je určený jeden deň konzultácie, pričom v prípade potreby je možné, po dohode s vedením a lektorom konkretného predmetu, počet dní alebo rozsah hodín upraviť.

Denná forma štúdia:

Denná forma štúdia je klasickou formou vzdelávania. Štúdium prebieha od pondelka do piatka v čase od 9:00 do 16:00. Minimálny počet študentov je 10, ale nie viac ako 20, a to z dôvodu interaktívnej a živej formy štúdia medzi študentmi a lektorom. Štúdium má byť zážitkom a nie memorovaním.

Externá forma štúdia:

Externá forma štúdia prebieha počas víkendov, v sobotu a nedeľu. Táto forma štúdia je určená pre študentov, ktorí sú zamestnaní a nezostáva im vela času na  štúdium. Minimálny počet študentov je 7, ale nie viac ako 15 a to z dôvodu interaktívnej a živej formy štúdia medzi študentmi a lektorom.

Štúdium sa končuje odovzdaním záverečnej práce, pričom každá záverečná práca musí mať pozitívne hodnotenie od školiteľa a oponenta.

Štúdium nie je postavené na semestrálnom systéme.

Každý študent sa môže prihlásiť na dva študijné programy a absolvovať tak paralelné štúdium.

Bachelor (Bakalárske) programy sa  ukončujú odovzdaním bakalárskej práce (Bachelor Thesis) v rozsahu 30/50 strán. Master (Magisterské) štúdium sa ukončuje odovzdaním písomnej práce (Master Thesis) v rozsahu 70/90 strán a Doktorandské štúdium sa ukončuje odovzdaním Dizertačnej práce v rozsahu 200/250 strán.