Mondo International Academy

Formy štúdia a Dĺžka štúdia

 

Štúdium je možné absolvovať v:

  • Dennej forme
  • Online forme
  • Konzultačnej forme
  • Externej forme

Online Forma štúdia:

Všetky študijné programy ponúkajú flexibilné možnosti vzdelávania, ktoré umožňujú spojiť štúdium s prácou alebo podnikaním. V súčasnosti naša vzdelávacia inštitúcia ponúka okrem konzultačnej a externej formy štúdia aj online formu. Počas štúdia je študent v priamom kontakte s vyučujúcim prostredníctvom e-mailu. Online forma štúdia má charakter moderného vzdelávania bez pravidelných víkendových prednášok. Počet osobných stretnutí (konzultácií) je rôzny a prispôsobuje sa potrebám vyplývajúcim z jednotlivých predmetov. Požiadavky na online štúdium sú rovnaké ako pri dennej, alebo externej forme štúdia. 

Konzultačná forma štúdia:

Konzultačná forma štúdia je kombináciou online štúdia a seminárnych dní s lektorom. Konzultačné dni sa konajú vo vopred dohodnutých termínoch. Ku každému predmetu je určený jeden deň konzultácie, pričom v prípade potreby je možné, po dohode s vedením a lektorom konkretného predmetu, počet dní alebo rozsah hodín upraviť.

Denná forma štúdia:

Denná forma štúdia je klasickou formou vzdelávania. Štúdium prebieha od pondelka do piatka v čase od 9:00 do 16:00. Minimálny počet študentov je 10, ale nie viac ako 20, a to z dôvodu interaktívnej a živej formy štúdia medzi študentmi a lektorom. Štúdium má byť zážitkom a nie memorovaním.

Externá forma štúdia:

Externá forma štúdia prebieha počas víkendov, v sobotu a nedeľu. Táto forma štúdia je určená pre študentov, ktorí sú zamestnaní a nezostáva im vela času na  štúdium. Minimálny počet študentov je 7, ale nie viac ako 15 a to z dôvodu zachovania interaktívnej a živej formy štúdia medzi študentmi a lektorom.

Skúšky:

Skúšky formou „Open Book Exam“ sa konajú len v prípade „Online formy štúdia“.

Dĺžka štúdia

Možnosti sa líšia v závislosti od formy štúdia (prezenčná, konzultačná, individuálna alebo online) a od voľby študijného programu, ktorý môžete dokončiť už za jeden rok. Dĺžka štúdia sa líši aj podľa predchádzajúceho dosiahnutého vzdelania a odborných skúseností. Predchádzajúce výsledky štúdia sa môžu uznať, ak spĺňajú kritériá uznávania skúšok.

Dĺžka jednotlivých štúdií:

Bakalárske štúdium                               27 mesiacov

Magisterské štúdium                            18 mesiacov

Doktorandské štúdium                          27 mesiacov

MBA, MPH, LL.M, MHA, MSc.            9 -18 mesiacov

Vysokoškolské štúdiá (A.A a A.S)         18 mesiacov

Ak študent nedokončil štúdium v ​​rámci riadneho študijného obdobia, je možné dĺžku štúdia predĺžiť.