Mondo International Academy

Formy štúdia a Dĺžka štúdia

 

Kombinovaná forma (Blended learning)

Kombinovaná forma (Blended learning) je spojenie online štúdia s absolvovaním skúšok a obhajob projektových prác priamo na akadémií, alebo v jednej z partnerských ICC – Informačno Konzultačných Centier akadémie.  Kombinovaná forma štúdia ponúka flexibilné možnosti vzdelávania, ktoré umožňujú spojiť štúdium s prácou alebo podnikaním. Počas štúdia je študent v priamom kontakte s vyučujúcim prostredníctvom e-mailu, alebo prostredníctvom Online platformy SEP. Online forma štúdia má charakter moderného vzdelávania bez pravidelných víkendových prednášok.

Osobné konzultácie s lektormi:

Osobné konzultácie sú na vyžiadanie a za príplatok.

Skúšky:

Skúšky prebiehajú  formou „Open Book Exam“ 

Open Book Exam je moderná forma skúšok, kde študenti majú možnosť použiť literatúru, ako aj internet. Každá skúška je v trvaní 4 až 6 hodín.

Dĺžka štúdia

Možnosti sa líšia v závislosti od odboru študijného programu. Dĺžka štúdia sa líši aj podľa predchádzajúceho dosiahnutého vzdelania a odborných skúseností. Predchádzajúce výsledky štúdia sa môžu uznať, ak spĺňajú kritériá pre uznávania skúšok. Uznávanie podlieha kontrole garantov URH-ISAG University a MIIBS.

Dĺžka jednotlivých štúdií:

BA, BBA, BSc, LL.B.  štúdium                               27 mesiacov

MA – Master                                                        18 mesiacov

Doktorandské štúdium                                           27 až 60 mesiacov

MBA, MPH, LL.M, MHA, MSc.                               9 – 18 mesiacov

Ak študent nedokončil štúdium v ​​rámci riadneho študijného obdobia, je možné dĺžku štúdia predĺžiť.