Mondo International Academy

Formy štúdia a Dĺžka štúdia

 

Formy štúdia na Mondo International Academy sú:

  • Denná forma
  • Online forma
  • Konzultačná forma
  • Externá forma

Online Forma štúdia:

Všetky naše študijné programy ponúkajú flexibilné možnosti vzdelávania, ktoré umožňujú spojiť štúdium s prácou a podnikaním. V súčasnosti naša vzdelávacia inštitúcia ponúka okrem konzultačnej a externej formy štúdia aj online formu. Počas štúdia je študent v priamom kontakte s vyučujúcim prostredníctvom e-mailu. Online forma štúdia má charakter moderného vzdelávania bez pravidelných víkendových prednášok. Počet osobných stretnutí (konzultácií) je rôzny a prispôsobuje sa potrebám vyplývajúcim z jednotlivých predmetov. Požiadavky na online štúdium sú rovnaké ako pri dennej, alebo externej forme štúdia. Z dôvodu zachovania akademickej integrity programu študenti, ktorí si zvolili online formu štúdia musia písať písomné testy osobne v priestoroch našej inštitúcie.

Konzultačná forma štúdia:

Konzultačná forma štúdia je kombináciou online štúdia a seminárnych dní s lektorom. Konzultačné dni sa konajú vo vopred dohodnutých termínoch. Ku každému predmetu je určený jeden deň konzultácie, pričom v prípade potreby je možné, po dohode s vedením a lektorom konkretného predmetu, počet dní alebo rozsah hodín upraviť.

Denná forma štúdia:

Denná forma štúdia je klasickou formou vzdelávania. Štúdium prebieha od pondelka do piatka v čase od 9:00 do 16:00. Minimálny počet študentov je 10, ale nie viac ako 20, a to z dôvodu interaktívnej a živej formy štúdia medzi študentmi a lektorom. Štúdium má byť zážitkom a nie memorovaním.

Externá forma štúdia:

Externá forma štúdia prebieha počas víkendov, v sobotu a nedeľu. Táto forma štúdia je určená pre študentov, ktorí sú zamestnaní a nezostáva im vela času na  štúdium. Minimálny počet študentov je 7, ale nie viac ako 15 a to z dôvodu interaktívnej a živej formy štúdia medzi študentmi a lektorom.

Všetky vyššie spomenuté formy štúdia zahŕňajú:

Možnosť výberu odboru, ktorý je vždy zložený z troch povinných modulov a šiestich voliteľných modulov. Študent si vyberá šesť voliteľných modulov, pričom má možnosť špecializovať svoje zameranie štúdia tým, že nahradí tri z nich troma výberovými modulmi z iného odboru.

Napríklad, študent absolvuje:

  • 3 povinné moduly prezenčnou formou
  • 3 voliteľné moduly konzultačnou formou
  • 3 výberové moduly absolvuje online formou

Dĺžka štúdia

Možnosti sa líšia v závislosti od formy štúdia (prezenčná, konzultačná, individuálna alebo zrýchlená online) študijných programov, ktoré môžete dokončiť už za jeden rok. Dĺžka štúdia sa líši aj podľa predchádzajúceho dosiahnutého vzdelania a odborných skúseností. Predchádzajúce výsledky štúdia sa môžu uznať, ak spĺňajú kritériá uznávania skúšok na Mondo International Academy.

Dĺžka jednotlivých štúdií:

Bakalárske štúdium                               27 mesiacov

Magisterské štúdium                            18 mesiacov

Doktorandské štúdium                          27 mesiacov

MBA, MPH, MSc.                                    9 -18 mesiacov

Vysokoškolské štúdiá (A.A a A.S)         18 mesiacov

Ak študent nie je schopný alebo nemôže dokončiť štúdium v ​​rámci riadneho študijného obdobia, je možné predĺžiť dĺžku štúdia a do zmluvy o štúdiu sa zapíše nový dátum ukončenia štúdia.